PDA

Bekijk Volledige Versie : kanarie versus bijvoorbeeld putterTropischevogels65
15-04-2007, 17:04
Wanneer je een kanarie met bijvoorbeeld een putter kruist (enof andere cultuurvogels) met welk ringen moeten deze dan geringd worden??

Probeer iemand te helpen en kan er eigenlijk zelf ook niet echt uitkomen!

kingfisher
15-04-2007, 19:24
Hallo Tropischevogels 65,
voorzover ik weet moet je deze kruisingen ringen met cultuurringen.
Dus niet cultuur x cultuur of cultuur x cultuur met cultuurringen en niet cultuur x niet cultuur met gewone ringen .
Ik denk dat naruch of winterkoning dit wel kunnen bevestigen.
mvg,
Kingfisher

Daniel
15-04-2007, 20:47
Ringen voor hybriden/bastaarden.
Op basis van de Flora en Faunawet moeten hybriden/bastaarden, die voortkomen uit de kruisingen beschermde x beschermde vogels en of beschermde x onbeschermde vogels worden geringd met een cultuurring. Een voorgeschreven ringmaat is niet in de wet vastgelegd. Voorwaarde is dat de gekozen ringmaat zodanig moet zijn dat de ring niet meer van de poot kan worden verwijderd, zonder beschadigen van die poot. Een indicatielijst van ringmaten voor hybriden/bastaarden vindt u eveneens op www.nbvv.nl onder Home » Informatie » Ringenbestelling 2007. Voor bovengenoemde hybriden/bastaarden geldt dezelfde ringen afgifteregeling van het ministerie LNV als voor de Europese en andere beschermde vogels (dus met breukzone en NL registratie)!

naruch
15-04-2007, 20:56
als je bv. een kleine putter(2.5) kruist met een kanarie (2.9) moet je het gemiddelde pakken dat is dus 2.7 en omdat 1 van de ouders een cultuurvogel is ben je verplicht deze te ringen met een cultuurvogelring.

er is een tabel voor met de meeste kruisingen die tegenwoordig gekweekt worden.

op de site van nbvv bij ringenbestellingen helemaal onderaan staan de ringmaten voor de meeste bastaarden. en een tabel voor als je een andere kweekt.( even downloaden word. document)