PDA

Bekijk Volledige Versie : NBvV nieuwsbrief nr 2 jaargang 3webmaster
14-02-2007, 23:34
Onderstaande nieuwsbrief is vandaag verzonden aan de 2500 leden van de nieuwsbrief, in en uitschrijven kan op www.nbvv.nl (http://www.nbvv.nl).

Minister Veerman heft afschermplicht pluimvee op

14-02-2007 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag besloten om de afschermplicht voor pluimvee per 19 februari in te trekken. Veerman heeft daartoe besloten omdat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de uitbraak in Engeland. Op dit moment kan met vrij grote zekerheid worden gezegd dat de uitbraak in Engeland is ontstaan door indirecte contacten met besmette bedrijven in Hongarije. De optie dat de uitbraak komt door de insleep vanuit besmette wilde vogels lijkt minder waarschijnlijk. Ook lijkt de situatie in Engeland stabiel. Er zijn op dit moment geen nieuwe besmettingen of verdenkingen van vogelgriep en er zijn in de omgeving van het Engelse bedrijf geen besmette wilde vogels gevonden.
De afschermplicht wordt weer ingesteld bij de start van de vogeltrek. Op basis van het advies over de vogeltrek van SOVON zal de minister van LNV naar verwachting begin maart de afschermplicht voor commercieel pluimvee weer instellen. De groep met buitenuitloopkippen vormt vanwege haar grote aantallen dieren en de grootte van de uitloopmogelijkheid het grootste risico voor de introductie en verspreiding van vogelgriep.
Voor de hobbydierhouders wil het ministerie overgaan van een voorzorgbenadering naar een risicobenadering, waarbij de directe link met de start van de wilde vogeltrek wordt losgelaten. De afschermplicht wordt voor hobbydierhouders alleen ingesteld als er risicovolle vogelgriep-uitbraken in Europa zijn of besmette vogels gevonden worden in landen langs relevante trekroutes over en naar Nederland.
Zowel voor de commerciële sector als voor de hobbydierhouders wordt de afschermplicht weer ingetrokken op basis van actuele risicoanalyse. De afschermplicht kan dus opgeheven worden voor het einde van de vogeltrek.
Veerman heeft op 3 februari 2006 de afschermplicht ingesteld vanwege de uitbraak van vogelgriep op een groot kalkoenbedrijf in Engeland. Het doel van de afschermplicht is een mogelijke insleep van het H5N1-virus vanuit wilde (trek)vogels naar gehouden pluimvee te voorkomen.
In de uitgebrachte regeringsverklaring komt de volgende passage voor, die betrekking heeft op onze hobby.

Dierenwelzijn
1. De inzet is te komen tot een verdere verbetering van het dierenwelzijn. Nog dit
jaar zal een nieuwe Nota Dierenwelzijn worden uitgebracht, waarin het
dierenwelzijnsbeleid wordt uitgewerkt.
2. Met kracht zal worden gestreefd naar aanscherping van wettelijke eisen in
Europees verband.
3. Grote nadruk zal liggen op het stimuleren van innovaties en investeringen in
diervriendelijke houderijsystemen en van de consumentenvraag naar
diervriendelijke en duurzame producten. Investeringen in diervriendelijke
houderijsystemen die verder gaan dan de wettelijke eisen zullen worden
ondersteund.
4. De strafmaat voor dierenmishandelaars zal worden verhoogd en aan hen zal
een verbod op het houden van dieren worden opgelegd. De handhaving van
bestaande regelgeving voor dierenbescherming en dierenwelzijn zal de komende
jaren worden geďntensiveerd.
Op basis van deze summiere gegevens kunnen wij uiteraard geen conclusies trekken.
Er zijn wel een paar opvallende zaken:

Er komt nog dit jaar een nieuwe Nota dierenwelzijn
Nederland vindt dat maatregelen zoveel mogelijk in Europees verband moeten worden genomen
Er zal de komende jaren frequenter worden gecontroleerd of regelgeving wordt nagekomen.Bericht van de webmaster.
Naar aanleiding van de laatste nieuwsbrief zijn er, om diverse redenen, ruim 100 berichten teruggekomen, omdat deze niet konden worden afgeleverd. Deze emailadressen zijn uit het bestand verwijderd.

Peter.