PDA

Bekijk Volledige Versie : betreurenswaardig besluit webmasterTon Koek
09-12-2006, 01:28
Ik wil toch graag kwijt dat ik het besluit van de webmaster niet erg kan waarderen.
In hetzelfde bericht staat letterlijk:

Er kan vanaf nu niet meer op dit onderwerp worden gereageerd worden.
en even verder:
bij de NBvV staat democratie en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel!
Volgens mij strookt dat niet met elkaar. Ik dacht toch dat dit een forum van en door de NBvV, In "de brief" wordt het standpunt vabn de NBvV duidelijke uiteengezet. De persoonlijke mening van de webmaster zou hier mijns inziens ondergeschikt aan moeten zijn.

Een discussie verbieden heeft nog nooit geholpen...
Waarschuw desnoods de personen die zitten te ruziën, maar laat de overige leden in hun waarde.

Antoni Hopmann
09-12-2006, 08:06
Ik denk,dat het besluit van de Webmaster een heel verstandig besluit is.
De democratie is er wel degelijk bij de NBvV. Er is een bericht opgenomen
in het Bondsblad. Voorts het antwoord van de Bond hier afgedrukt op het forum.
Eenieder ook niet -kanariefokkers hebben hun zegje kunnen doen op dit forum.
Hier en daar wat onjuiste benadering van het onderwerp en dan houdt het op een gegeven moment op.:D

Serinus
09-12-2006, 12:52
Hallo,

Ook ik ben niet blij met het abrupte einde van deze Thread.
Ik heb er in eerste instantie voor gekozen om de Webmaster een mailtje te sturen om zijn besluit nog eens tegen het licht te houden.

Ik heb me steeds niet in deze discussie gemengt, omdat ik niets zinnigs aan de discussie toe kon voegen.
Wél heb ik alles met veel interesse gelezen omdat het tóch een zeer actueel onderwerp is.
Je kunt op geen TT, beurs, etc. komen, zónder dat het over dit onderwerp gaat.

En nu wordt notabene op een Forumsite(!) deze discussie niet toegelaten....
Mijn mening is; dat Vogelarena zich bést onafhankelijk op mag stellen, trouwens niet alleen in deze discussie.

Vandaar dat ik dan ook respect heb voor de redactie van Onze Vogels om het bewuste bericht te plaatsen.

Verder heb ik het idee dat, buiten de berichtjes van Willy, op inhoudelijke gronden, een pittige discussie werd gevoerd.
Als het hier al niet meer mag, waar dan wél.....:confused:
Zoals gezegd ik heb hier geen ander standpunt deze discussie, als dat de nieuwe, grovere, bestrepingseisen mij persoonlijk méér bekoren dan de oude bestreping.
Maar ja; voor m'n Hybriden heb ik áltijd al de grove bestreping nodig gehad.:D

Dus Webmaster......

Groeten, Serinus.

Antoni Hopmann
09-12-2006, 13:20
[QUOTE=Serinus;5130]
Mijn mening is; dat Vogelarena zich bést onafhankelijk op mag stellen, trouwens niet alleen in deze discussie.

Voor welk forum is dit bericht bedoeld?
:rolleyes:

Serinus
09-12-2006, 14:00
Hallo,


Voor welk forum is dit bericht bedoeld?
, "Slip of the pen" :eek: ,sorry, bedoeld wordt hier uiteraard "Vogelcafé".....

Groeten, Serinus.

dijkkamp
09-12-2006, 14:20
waar het in een topic/Thread de verkeerde kant op gaat en dus mensen alleen maar zitten te vitten op elkaar en het voegt niks toe aan het onderwerp of het gaat zelfs al niet eens over het onderwerp is het verstandig om deze HELAAS te sluiten ongeacht wie,wat of waar het over gaat

HansvdWeerdhof
09-12-2006, 15:37
waar het in een topic/Thread de verkeerde kant op gaat en dus mensen alleen maar zitten te vitten op elkaar en het voegt niks toe aan het onderwerp of het gaat zelfs al niet eens over het onderwerp is het verstandig om deze HELAAS te sluiten ongeacht wie,wat of waar het over gaat

Nee hoor.
Dan moet je als moderator ingrijpen door de kemphanen prive toe te spreken (mail sturen) en hetgeen "niet kan" wegmodereren (verwijderen)
De discussie beeindigen en zeker op deze manier is een zwaktebod.
Dat is: Ik (whatever wie het betreft) kan de discussie op basis van argumenten niet winnen, dus ik gooi er mooi effe een slot op

Ik wil er niet zo heel veel over kwijt, maar ik ben vorig jaar begonnen om op elke TT waar ikzelf (tropen) keur te vragen aan de kleurkanarie keurmeesters: "zit er hier 1 volgens de nieuwe standaard"
Het antwoord is vrijwel altijd "nee" en als het verrassenderwijs toch een "ja" is, dan zijn het maar 1 tot 3 vogels per TT, meestal mozaieken.
Op sommige andere TT's hoef ik de vraag niet eens te stellen want daar zitten alleen nog maar geel, wit en rood (vetstof zonder pigment), goh, hoe zou dat nu toch komen......?
Op de meeste TT's zitten beduidend minder kleurkanaries dan voorheen, goh, hoe zou dat nu toch komen.

Ik hoef me als niet-kanarie liefhebber niet druk te maken over deze zaak, maar ik heb een paar mega grote ??? bij deze zaak en bij de hele gang van zaken er omheen.
De groot deel van de liefhebbers is diep ongelukkig, een deel is gestopt of overgestapt op vetstof of postuur.
Een deel van de kleurkanarie keurmeesters is diep ongelukkig, er zijn er ook al diverse mee gestopt omdat ze die "nieuwen" niet mooi vinden etc.

Ik heb al kanarie keurmeesters gehoord die wat van die "nieuwen" hebben gekocht en zeggen: Ik denk dat ik ze weer wegdoe, want ik vind ze zo helemaal niet mooi.

Mag ik een klein voorbeeldje geven?
Het motto is: "de NBvV dat zijn we samen".
Het is nogal niet wat om de standaard zo drastisch om te gooien.
Hebben de NBvV leden, lees: de kanariekwekers, daarin wel een stem gehad?
Wie hebben deze beslissing genomen en met welke bevoegdheden en mandaten hebben zij dat gedaan? Spraken zij met de steun/toestemming van de leden in de rug?
Ik zou eigenlijk de NBvV willen adviseren om deze cultuuromslag in de keurtechniek van een substantieel deel van de kanarie liefhebberij ter stemming te brengen op de komende NBvV Algemene Ledenvergadering.
Gewoon over stemmen, wordt het daar aangenomen dan is de meerderheid "voor" en houdt het gezeur ook op, want in een democratie beslist de meerderheid.
Maar wees ook zo flink om je verlies te pakken als de meerderheid "tegen" is, want de NBvV dat zijn we samen.

Ik ben persoonlijk niet voor of tegen de nieuwe standaard, maar je kunt je wel afvragen of dit nu de juiste manier van invoeren van nieuwe regels is.
Ik zou er meer mensen in gekend hebben (keurmeesters, kwekers) en als er dan besloten wordt tot invoering een VEEL langere overgangstermijn invoeren, want als ze er zelfs nu, na de invoering van de nieuwe standaard, nog maar zo weinig zijn (de "nieuwen") dan vraag ik me even wat af: waarom zo snel er doorheen gejaagd?
Of ze hadden moeten overwegen om BEIDE verschijningsvormen te blijven keuren, die zwaar bestreepten volgens de nieuwe standaard en de fijn bestreepten volgens de oude standaard, en bij gelijk eindigen de "nieuwe" voor laten gaan.
M.i. is dit laatste een betere weg dan de weg die nu is ingeslagen, want die demotiveert nogal.
De kanarieliefhebberij is al sterk aan het vergrijzen, nu dit er overheen komt zijn vele oudere kwekers die er de brui aan geven, het gaat hen jaren kosten om met die "nieuwen" weer op hetzelfde niveau te komen als hun "oude standaard vogels" nu hebben, en als je boven de 65 bent denk je al snel: die jaren de tijd heb ik niet meer....
Dus ze stoppen, dat kan toch niet het doel zijn van een hobby organisatie?
Dat is toch het bevorderen en uitbouwen van de liefhebberij in de breedste zin van het woord?

dijkkamp
09-12-2006, 15:50
het is al jaren een tendens dat er minder kanaries komen op TT is mijn mening dus ik denk niet dat het alleen maar aan de nieuwe eisen ligt.
maar mochten er toch vele kwekers/inzenders stoppen van we-ge die nieuwe standaareisen ja dan zijn we zeker verkeerd bezig dit kan en mag dan ook niet dat is wat ik(als tropenliefhebber) er van wil zeggen wat betreft de discussie over die nieuwe standaard.

waar het mij om ging Hans is als de topic niet meer gaat over voor wat het bedoelt is kun je hem naar mijn mening beter sluiten want hij is voor menigeen dan niet meer te volgen en sommige zullen het lezen na enkele plaatsingen met verwijten op de man over en weer ook niet meer verder lezen.

Antoni Hopmann
09-12-2006, 16:58
Ach die grote kanarieverenigingen uit de steden zijn allang verdwenen.
Die fijne gelukkige tijd heb ik mogen meemaken.
Heerlijke discussies over de vererving van de nieuwe kleuren.
Geen gezeur op allerlei forums,want Internet bestond niet.;)
Gewoon een zo goed mogelijke kanarie fokken volgens de regels ,want daar ging en gaat het om.:cool:

goudbruin
10-12-2006, 00:15
In reactie op het stuk van Hans van de Weerdhof het volgende.
Ook ik vind dat je niet zomaar een discussie moet stoppen, maar dat je vervelende gasten aan moet spreken op hun gedrag.

In het stukje van onze 2e bondsvoorzitter rept deze over onjuistheden en niet objectief zijn, welnu in genoemd stuk staan ook onjuistheden en is de schrijver ook niet altijd even objectief.

Het teruglopen van de flanktekening is al veel eerder ingezet dan 15 a 20 jaar geleden, want toen ik ruim 20 jaar geleden met de opleiding tot kleurkanarie keurmeester begon speelde deze zaak al enkele jaren en werd er al gesproken dat we het tij moesten keren.
Echter de keuze voor vloeiend bruine vogels is bewust gekozen en is vaak onderwerp van discussie geweest in technische besprekingen, dit heeft niets te maken met door de vingers zien van keurmeesters.

Wat wel door de vingers werd gezien was het feit dat in de mozaiek kleurslagen in de 80 er en begin 90 jaren er opeens types verschenen die een kraakhelder rugdek toonden vrij van enig phaeo melanine.
Deze vogels ( afkomstig uit Italie)werden zeer hoog gewaardeert door de keurmeesters(ook door mij) omdat we het contrast prachtig vonden.
Dat kon in die tijd ook omdat het melanine in die kleurslagen een ondergeschikte rol ten opzichte van het mozaiek zijn was.
Genoemde vogels hadden naar onze toenmalige standaard veel te brede strepen.
De heldere mozaiken werden vrij gemakkelijk door ons allen geaccepteerd en de weg lag open om ook in de overige melanine kleurslagen te gaan experimenteren.
In Zuid Europa heeft men al lang een andere weg gekozen dan bij ons op het gebied van melanine eisen, dat was in de 70 er jaren al bekend.
De toenmalige kwekers die aan de COM wedstrijden mee deden wisten dit en anticipeerden daar ook op, zij kweekte meerdere type vogels, men speelde bijvoorbeeld de bruin opaal poppen in nederland en de bruin opaal mannen op de COM wedstrijden.
Van lieverlee kweekten die COM mensen ook met de zuidelijke type vogels, maar stuiten daarbij op het probleem dat die in Nederland niet gewenst waren.
Dit speelde niet alleen in nederland maar ook in Belgie.
Onze zuiderburen zijn toen al hun leden gaan informeren en voorbereiden op datgene wat ons later gewoon door de strot is geduwd.
De AOB hebben hun standaard nieuwe stijl opgezet met een lange voorbereiding en toen deze gepresenteerd werd begon in Nederland het paniekvoetbal.
Men is toen een inhaal race begonnen.
Eerst wilde onze bond onverkort de AOB standaard overnemen, maar de Belgen wilde daar te veel geld voor hebben.
Vervolgens is men met de ANBvV, de KBOF en onze oosterburen om tafel gaan zitten.
NOOIT ECHT NOOIT is aan onze leden gevraagt wat men wilde, slechts een select groepje kwekers is wat gevraagt en dat waren merendeels COM spelers.
Ik heb zelf vele malen op bijeenkomsten van keurmeesters en op district vergaderingen gehamert op dit feit.
Ik heb de vereniging waarvan ik lid ben zover kunnen krijgen om een voorstel op de AV van 2001 in te dienen om te bewerkstelligen dat beide soorten vogels, ons type en het zuidelijke type gevraagt en ingezonden konden worden.
Het advies van de bondsraad was tegen te stemmen omdat er geen plannen waren om vraagprogramma en standaard eisen aan te passen, let wel dit was voorjaar 2001.
Het voorstel van onze club werd dan ook weggestemt en hier hangt men het label democratisch aan.
Twijfelachtig omdat plannen ter wijziging van de standaardeisen er toen al wel waren.

Dan zegt ook onze 2e voorzitter Dat het enkele seizoen kost om via selectie te komen tot zwaardere bestreping.
Mijn kritiek hierop is dat dit geen goede voorlichting is.
Onze oude type vogels zijn van een geheel ander kaliber dan de zuidelijke vogels.
De zuidelijke type vogels bezitten een veelvoud aan eumelanine en vrijwel geen phaeomelanine ten opzichte van onze vogels, een gevolg van 10 tallen jaren selectie.
die inhaalslag kunnen we vergeten en rest ons niets anders dan de zuidelijke type vogels aan te schaffen.
En hier gaat nu op korte termijn de schoen wringen, genoemde zuidelijke type vogels zijn schaars en behoorlijk prijzig.
Ik heb persoonlijk niets tegen dit type vogel, ook dat heeft zijn charme, maar wel de wijze waarop genoemde type vogels veel van ons wordt opgedrongen,het is slikken of afhaken.
Dan heeft onze 2e voorzitter het over opruien.
Ik ben zelf door mensen binnen onze bond betitelt als negatief, opruiend en zelfs gefrustreerd toen ik aangaf te stoppen met keuren omdat ik het niet op kon brengen vogels die we altijd gewaardeerd hebben weg te schrijven en dat is precies wat er nu gebeurt.
Ik weet niet wat verstandig is maar ik weet wel dat we in ieder geval niet verder moeten gaan met wijzigen van standaardeisen zonder onze leden te raadplegen en ook vind ik dat het nooit te laat is om je achterban te raadplegen.
Wat betreft het op een eiland komen te zitten, Nederlanders zijn door de eeuwen heen als stijfkoppen en eigenwijs betitelt, maar dat heeft ons toch geen windeieren gelegt.
Tot slot vind ik het vreemd dat er inmiddels mensen met plannen rond lopen de bonte kanarie te gaan vragen op onze wedstrijden.Dit om meer inzenders en dus vogels op de wedstrijd te krijgen.
Jagen we eerst onze mooie oude type vogels weg en gaan we vervolgens bonte vogels vragen? Een vreemd beleid.
Dit is laatste wat ik hierover ooit nog zal SCHRIJVEN.
Theo van den Ing

Antoni Hopmann
10-12-2006, 13:51
Hallo Theo!
Ja bonte kanaries.Daar ben ik ook niet wild van.Maar ik zat zo te bedenken
dat als de toelating van die Portugese Harlekijnkanaries er eenmaal is,dan
lijkt me dat wel een leuke aanvulling.
Moeten o.a. mozaiek zijn met de roodfactor.

buttervin
24-01-2007, 19:56
Hallo,

Wat mij wel van het hard moet is,dat de topkwekers en keurmeesters al 5 jaar terug wisten dat de nieuwe standaard er aan kwam,en is daar door gewoon een geld kwestie ,deze heren weten de weg en wat de goede kwekers zijn in het buitenland.Dat de smalle bestreping hier is gehandhaaft is niet de schuld van de kwekers,maar van de bonden en keurmeesters.Men had gewoon de oude standaard in nederland kunnen handhaven.

Antoni Hopmann
24-01-2007, 23:19
Even lezen Onze Vogels No.1,januari 2007.
En verder? Gewoon kanaries kweken volgens de Standaard.

HansvdWeerdhof
25-01-2007, 00:04
Even lezen Onze Vogels No.1,januari 2007.
En verder? Gewoon kanaries kweken volgens de Standaard.

Beetje kort door de bocht, vooral iemand die alleen maar (bonte?) Timbrado's (zonder balken?) kweekt, vind je ook niet.
Hoe zou jij het vinden als een "heel levenswerk" met een paar pennestreken zou worden afgevoerd, zodat je weer helemaal opnieuw kunt, nee moet beginnen.
Beetje te gemakkelijk dit.

RobK
25-01-2007, 00:28
Beste Buttervin,

Op ongenuanceerde beschuldigingen richting medeliefhebbers als "topkwekers en keurmeesters" zit echt helemaal niemand te wachten. Deze medeliefhebbers moeten ook hun zakcenten spenderen aan vogels met "balken". Tenminste, als zij in de geldende internationale pas willen lopen met de vogels.

Iedereen die een catalogus van een C.O.M. wedstrijd kan lezen, zou kunnen weten wie de "internationale toppers" zijn die vogels hebben in de nieuwe normen. Daar hoef je niks speciaals voor te kunnen, noch iets speciaals voor te zijn. Mocht je niet in staat zijn om een dergelijke catalogus aan te schaffen kan je altijd de resultaten van "Geel" (Mechelen) op de site van V.v.N.K. inkijken.

www.vvnk.org

Onzin als; Dat de smalle bestreping hier is gehandhaaft is niet de schuld van de kwekers,maar van de bonden en keurmeesters.Men had gewoon de oude standaard in nederland kunnen handhaven., zit ook al niemand op te wachten.
Eerst was het klaarblijkelijk fout dat de smalle bestreping werd gehandhaafd Dat de smalle bestreping hier is gehandhaaft is niet de schuld van de kwekers,maar van de bonden en keurmeesters
en nu moet de oude standaard weer terug?
Men had gewoon de oude standaard in nederland kunnen handhaven.

Blijkbaar zit er nogal wat pijn onder veel liefhebbers, dat kan, dat mag. Graag wel netjes blijven tegen elkaar, dat is de boodschap!

Groet,

Rob.

vogelfreak
25-01-2007, 21:00
discuseren is toch niet verboden over dit soort onderwerpen dit is toch een vogelforum waarom mag je dan niet discuseren er over :confused:

Antoni Hopmann
26-01-2007, 01:17
Beste HansvdWeerdhof!
Dat kort door de bocht valt wel mee hoor.
De Timbrado's die ik fok zijn dus niet bont en hebben de natuurlijke pigmentbestreping. Het gaat bij de Timbrado om het veelzijdige zangrepetoire .Wat is gewoon? Heb je ze zelf al eens gefokt.
Bij elkaar heb ik 36 jaar kleurkanaries gefokt zowel vetstof als pigment en 7 jaar zangkanaries. Ook bij de Timbrado's is de standaard onlangs gewijzigd.
Ik zie een HOBBY niet als mijn levenswerk en ik denk,dat de serieuze
HOBBYISTEN al lang pigmentkanaries hebben met brede bestreping.
Maar wat is jouw belang eigenlijk bij die bestreping?
Als kanariefokker loop je gewoon achter de feiten aan.
Gewoon Onze Vogels No.1 nog eens in alle rust lezen en kanaries fokken die
voldoen aan de gestelde eisen. Neem van mij maar rustig aan,dat een brede
bestreping fokken allerminst moeilijker is dan een fijne.
Ja,een topvogel fokken,wat voor soort ook,dat vereist natuurlijk veel meer en dat zal je ongetwijfeld wel weten,neem ik aan.

HansvdWeerdhof
26-01-2007, 02:23
Ah, meneer kort door de bocht reageert weer kort door de bocht.
Geeft niet, ieder zijn mening, maar ik wil toch even op 2 zinnetjes reageren:


Ik zie een HOBBY niet als mijn levenswerk en ik denk,dat de serieuze HOBBYISTEN al lang pigmentkanaries hebben met brede bestreping.
Maar wat is jouw belang eigenlijk bij die bestreping?


Ik heb geen enkel belang bij de bestreping.
Ik heb in een heel grijs verleden kanaries gekweekt, althans mijn vader had ze. Voor de ouderen onder ons, mijn vader was samen met Veerkamp en Brokmeijer de eerste die de Pastel en de Opaal kanaries kweekte in de 60er jaren, ik heb er honderden geringd, maar mijn hart ligt niet bij de kanaries.
Wat ik vind is dit: de liefhebberij in het algemeen staat behoorlijk onder druk, bij de kanaries al helemaal, want kanaries is in overgrote meerderheid een oude mannen liefhebberij.
Geen verwijt, da's gewoon een vaststelling.

Er zijn mensen die al tig jaar alles in het werk gesteld hebben om een goede stam op te bouwen, beetje schaven hier, beetje schaven daar.
Op een gegeven moment zijn die mensen op een kwaliteitsniveau aangekomen die aan de toenmalige standaard voldeed.
Deze vogels zijn m.i.v. dit jaar geen drol meer waard, want die toppers van 2005 mogen in 2006 nog maar maximaal 89 punten halen. Dan doe je dus niet meer mee.
De wijziging in de standaard is dusdanig rigoreus dat in feite die gehele kweekstam pigmentkanaries, jaaaaaren werk, in 1 keer naar de handel gebracht kan worden, want uit deze fijnbestreepte vogels kweek je nooit een vogel die aan de nieuwe standaard voldoet.
Dat betekent dus een heel levenswerk naar de filistijnen.

Ik ben zelf tropenkeurmeester en ik vraag op vrijwel iedere TT waar ik keur aan een kanarie keurmeester: "zit er hier 1 volgens de nieuwe standaard ?"
Het antwoord is vrijwel altijd: "Nee" of "Nou misschien een stuk of 4 Mozaieken die in de buurt komen"
Ze zijn er dus niet, of in ieder geval niet veel. Dat mag je dan wel concluderen.
Ik vraag ook wel eens aan de kleurkanarie keurmeesters wat ze er van van vinden, nou de meesten zijn er helemaal niet blij mee.
Nee, ik noem geen namen.
Velen zijn het niet eens met die nieuwe standaard, want zij vertellen mij dat zij vinden dat die nieuwe standaard ook hen door de strot is gedouwd, anderen balen er van dat ze op heel veel TT's alleen nog maar vetstof (rood, geel en wit) te keuren krijgen.
Want heel veel liefhebbers van pigmentvogels hebben alles opgeruimd (dat levenswerk) en zijn overgestapt naar vetstof of postuur, of nog erger: ze zijn helemaal gestopt.
Want die mensen die boven de 60 zijn, weten ook wel dat het weer opnieuw opbouwen van een stam volgens de huidige standaard maar zo 5 jaar duurt, die tijd hebben die mensen letterlijk niet meer.
Demotivatie noemen ze zoiets en dat komt op zo'n moment als dit heel snel en heel vaak.
Ik zei al dat het een oude mannenliefhebberij is, plus dat de aantallen kanaries op TT's al diverse jaren stevig afnemen.
Ik zou zeggen vergelijk het aantal kanaries in Zutphen 2006 eens met het aantal van Zutphen 2007, da's de kanariebond bij uitstek.

Ik snap ook wel dat NL weer mee wil doen op COM niveau, maar ongelukkiger gekozen kon het moment niet zijn, de COM shows zijn al 2 jaar afgelast en ik zie ze de komende jaren niet meer gehouden worden, dus feitelijk hebben we nu een nieuwe standaard bij de kanaries gekregen om de Nederlanders weer meer te kunnen laten doen om de prijzen op een TT die misschien (voorlopig) niet/nooit meer gehouden zal worden.

Even afgezien hiervan, het meedraaien op die twijfelachtige COM TT, maar zou het nu niet beter geweest zijn dat de oude standaard gewoon gehandhaafd was gebleven, en dat er NAAST deze oude standaard, ook de zwaarbestreepte vogels van de nieuwe standaard gevraagd zouden worden.
Gewoon beide vormen beoordelen op de TT's onder verschillende hoofdgroep nummers net zoals er bij de tropen ook twee hoofdgroepen zijn gemaakt m.b.t. de eigen kweek vruchten en insecteneters en de open klasse vruchten en insecteneters?
Dan kun je gewoon beide kampen tevreden houden, de mensen die fijnbestreepten willen (blijven) kweken hun ding laten doen en beoordelen op de TT's zoals voorheen gebruikelijk en degenen die internationaal mee willen doen kunnen dan ook scoren met die zwaarbestreepte vogels volgens de nieuwe standaard.
Dat was de kanarie liefhebberij wel ten goede gekomen.
Dan had je iets extra's binnengehaald, naast het bestaande, ook de nieuwe zwaar bestreepte vragen.

En dan had je na 5 of 10 jaar eens de balans op kunnen maken of je beide vormen dan moet blijven handhaven, of dat er toch niet 1 zou moeten af vallen, omdat er geen animo voor is.
Laat de liefhebbers maar beslissen. De keurmeesters zijn er voor de liefhebbers en niet andersom.
Of misschien bevalt dat 2 sporen beleid wel zo goed dat je zowel de fijnbestreepten als de zwaarbestreepten gewoon kunt handhaven.
Dan heb je winst behaald.

Er is nu gekozen voor het volledig overboord gooien van alles wat men eerst mooi vond aan een pigment kanarie, en er voor in de plaats gekomen is een nieuw type wat niet of nauwelijks beschikbaar is.
Volgens mij is de volgorde zo: Er zijn ontwikkelingen in de hobby, verschuivingen die geleidelijk verlopen, er ontstaat iets, dat wordt vervolgens al dan niet opgenomen in de nieuwe standaard, dan kunnen de kwekers daar hun selectiebeleid op aanpassen.
Wat er nu gebeurd is dat de hele pigmentkweek volstrekt waardeloos geworden is en dat er iets aangeschaft moet gaan worden wat niet beschikbaar is.
Ik vind dat niet zo heel erg verstandig in een oude mannenliefhebberij die lichtelijk op zijn retour is.
Ik kan me vergissen, maar het komt op mij over als: jezelf de doodsteek geven en dat lijkt mij niet zo verstandig.

Er zijn heel veel liefhebbers gestopt, er zijn diverse keurmeesters vanwege de nieuwe standaard gestopt, is het dat allemaal wel waard?
Is dit allemaal wel in het belang van de liefhebberij? Ik vraag het me af, en ik weet dat er velen met mij zijn die zich al dan niet hardop iets afvragen.

Nogmaals, ik heb er geen enkel belang bij, maar het kan m.i. niet zo zijn dat een dergelijke koerswijziging zulke dramatische gevolgen kan hebben voor de liefhebberij.

Want je kunt het wenden of keren, maar het betekent de komende jaren een afname van het aantal kanaries op de shows, en een verschraling van het aantal kleuren. En dat is geen goede ontwikkeling.
Veel afdelingen kunnen dit ook niet hebben, want veel afdelingen hebben een TT van zo rond 300 vogels en als je onder de 300 gaat wegzakken dan moet je als vereniging op gaan passen, dan staat je continuiteit op het spel.
Diezelde oude mannen die nu stoppen vormen vaak ook een deel van het bestuur van een afdeling, dat valt straks allemaal weg.

Nogmaals: is dit het allemaal wel waard, is er wel goed nagedacht over de gevolgen van deze toch wel heel erg drastische koerswijziging ?
Misschien is het nog niet te laat om nog wat bij te sturen.

Antoni Hopmann
26-01-2007, 11:18
Beste HansvdWeerdhof!
Jammer,dat je het niet kan laten ook in je aanhef weer je negatieve
instelling te uiten.
De fokkers van pigmentkanaries hebben aan al die negatieve berichten
van een tropenkeurmeester helemaal niets.
De juiste beslissingen zijn genomen met een heel goede onderbouw.
Jij hebt daar kennelijk veel moeite mee terwijl het een terrein is waar jouw
"levenswerk" niet wordt geraakt.
De fokker van pigmentkanaries heeft ruim de tijd gehad om zich in te stellen
op de nieuwe standaard en is daarmee druk bezig.Binnen niet al te lange tijd
zullen er steeds meer vogels met de vereiste bestreping verschijnen.
Enige discussie zal er altijd zijn maar dan in de positieve zin.
Gekeken naar de gemiddelde leeftijd zal het ook voor ouderen best nog
wel mogelijk zijn om een stammetje op te bouwen.
Ik zou deze categorie fokkers toch maar niet afschrijven.Daar zit misschien
meer pit en positiviteit in dan je zou verwachten.

Lester Lievens
26-01-2007, 15:06
Neem van mij maar rustig aan,dat een brede
bestreping fokken allerminst moeilijker is dan een fijne.


Haha Antoni eindelijk lees ik hier es wat binnen onze kennissenkring van kanariefokkers al lang wordt gezegd. Ten andere de gemiddelde kundigheid van kanariekwekers uit de Lage Landen ligt nogal es een stukje hoger dan het gemiddelde in het Zuiden. En bovendien die uitstekende grondkleuren, die hebben ze in het Zuiden ook veel minder. Zoals onze kennissen kanariekwekers het hier bij ons regelmatig zeggen : "Binnen twee jaar staan alle Italianen hier weer bij ons op de stoep om vogels te vragen". Ik denk dat ze er niet ver naast zullen zitten.

Antoni Hopmann
26-01-2007, 18:07
Ach Lester,ik gun het de Belgische kanariefokkers van harte als binnen een
paar jaar die Italianen bij hun op de stoep staan.
Ik vertrouw er echter op,dat ook de Nederlandse fokkers zich niet onbetuigd zullen laten en er voor zullen zorgen,dat ze een graantje meepikken.

vogelfreak
26-01-2007, 18:16
dat zullen ze ook wel doen ja-0-

HansvdWeerdhof
26-01-2007, 19:34
Beste HansvdWeerdhof!
Jammer,dat je het niet kan laten ook in je aanhef weer je negatieve
instelling te uiten.


Liever een negatieve instelling, dan niet inhoudelijk kunnen/willen discussieren, maar dat geldt voor meer mensen die hier vlak boven gepost hebben.:eek:

Welterusten aan u allen, wij spreken later nog wel hierover, er broeit namelijk al langer iets en zo heel langzaam aan komt dat er uit.
En dan zullen we wel zien of "wij samen de NBvV of de ANBvV" zijn....
Volgens mij bepaalt de meerderheid van de leden het beleid en niet enkele hotemetoten.

Antoni Hopmann
26-01-2007, 22:08
Lester,
Hotemetoten is een persoonsbenaming zoiets als hoge pieten,bobo's
In het zinsverband gebruikt door Hans enigszins denigrerend

Antoni Hopmann
26-01-2007, 22:33
Beste HansvdWeerdhof!
Natuurlijk vormen we met zijn allen de NBvV/ANBvV.
Er zullen er echter altijd een paar leden bij zijn,die graag discussieren in
een discipline,waar zij weinig of niets van af weten.
Zuiver en alleen om te trachten een negatieve sfeer te creeren.
Meerdere discussies zijn hierover gevoerd.Je hebt antwoorden gekregen en
bent nog steeds niet tevreden.
Je weet,dat je verkeerd bezig bent,terwijl je als keurmeester tropen toch
een voorbeeldfunctie hebt.
Ik hoop echt voor je,dat je e.e.a. gaat inzien en gewoon weer een steun wilt
zijn voor de Bond.

HansvdWeerdhof
26-01-2007, 23:48
En het laatste woord mag jij ook hebben, goed? Zie verder post #24
Verder, als je mijn naam niet correct kunt spellen, dan zeg je maar meneer tegen me. :rolleyes:
Verder kom je toch niet met inhoudelijke zaken aan dus wat mij betreft ben ik hierover met jou uitgepraat.
Je haalt er wel allerlei irrelevante zaken bij, als of ik geen persoonlijke mening mag hebben.
Bot? Ja soms. Maar herhaling van zetten heb je zo weinig aan.

@ alle anderen, minus twee personen:
Wat me wel heel erg tegenvalt is dat al die gedupeerde kanariekwekers hier hun nu mond houden.
Of hebben al die "oude mannen" geen PC met internetaansluiting?

Als je iets wilt veranderen, dan moet je wel zelf aan de boom schudden en niet wachten tot iemand anders het voor je doet. Want ik ga het echt niet voor jullie doen.
Dus waar blijven die gedesillusioneerde kanariekwekers nu? Of vinden we verder alles wel best zo?
Het spreekwoord was iets met kastanjes en vuur geloof ik.

Ik heb begrepen dat er binnen de ANBvV al het e.e.a. in werking gezet is vanuit de leden om de bond uiteindelijk proberen te dwingen om de nieuwe standaard af te zwakken, of op zijn minst weer iets met de oude standaard te gaan doen.
Het is laat, maar misschien nog niet ttttte lllllaat, maar dan moet je nu wel in actie gaan komen.
Denk eraan wat je kunt doen als je in een democratie ("de bond dat zijn we met z'n allen") zou kunnen bereiken wanneer je wat medestanders gaat recruteren.
De argumenten van de pro nieuwe standaard mensen is flinterdun, de nadelen en de gevolgen zijn groot.
Met goede argumenten komen kan je ver brengen denk ik, met veel mensen achter je kom je nog veel verder en gezien de onvrede die er heerst moet dat laatste niet zo heel moeilijk zijn.

Antoni Hopmann
27-01-2007, 00:04
Beste HansvdWeerdhof!
Inhoudelijke discussies zijn er onderhand genoeg geweest.
Als je volhardt met op deze negatieve wijze verder te gaan,vrees ik
toch,dat het met jou niet meer goed komt.

cees collie
27-01-2007, 12:41
Beste Hans,

Ik kom nog maar net op dit forum en ik schrik van de discussie.
Niet het onderwerp, maar de manier waarop dit gaat.
Altijd gedacht dat keurmeesters binnen hun bond toch een soort goede vertegenwoordiger waren, maar dat beeld klopt niet met de manier waarop jij op dit forum opereert.
Het geldt dan hoop ik ook niet voor andere keurmeesters. Alle mensen zijn niet gelijk, maar je mag toch wel van iedereen verwachten dat er op een gewone manier met elkaar wordt gepraat; ook op dit forum

Cees

Hans de Vries
27-01-2007, 12:46
Beste HansvdWeerdhof!
Inhoudelijke discussies zijn er onderhand genoeg geweest.
Als je volhardt met op deze negatieve wijze verder te gaan,vrees ik
toch,dat het met jou niet meer goed komt.

Sorry meneer Hopmann,
Maar ik vind nu niet bepaald dat Hans vd Weerdhof zich negatief heeft opgesteld.
Heel kort gezegd komt hij op voor een groot deel van de leden van de NBvV (en ANBVV). Want wat speelt er nu? Er is gekozen voor een andere standaard bij de kleurkanarie. Op een moment dat dit misschien best wel gerechtvaardigd was. (COM-show) Veel kanariekwekers wisten hiervan en waren het er zeker niet mee eens. Opvallend was dat er toen weinig tegenstand tegen de wijziging was.
Tot dat het ineens heel dicht bij kwam.... Toen realiseerde men pas wat er aan de hand was.
Wat is er inmiddels veranderd? Ten eerste wordt er momenteel geen wereld tt gehouden en alles wijst erop dat iets dergelijks er ook niet meer zal komen.
Ten tweede, ook de Nederlandse kleurkweker moet overstappen naar vogels die aan de gewijzigde standaard moeten volden. Maar willen zij dat nog wel?
U stelt dat de gemiddelde kweker dat nog wel op kan brengen, ik zeg dat het gros dat niet meer kan.
Enkele dagen geleden trof een een kleurkweker die zijn goudagaten te koop aanbood. Aan kwekers raakt hij ze niet kwijt, dan blijft de handelaar over. En die weet inmiddels ook van de hoed en de rand.
Uiteindelijk heeft hij ze verkocht voor een luttel bedrag. "Kan ik een bosje bloemen voor mijn vrouw kopen zei hij, want zaad heb ik toch niet meer nodig.
Ik koop tezijner tijd wel een mannetje voor de zang... Nee, ik ga niet weer kweken, ik ben bijna tachtig jaar." En deze man heeft de afgelopen 30 jaar bijna geen TT overgeslagen. Hij ging met gebogen hoofd huiswaarts.
Begrijp me goed, als een nieuwe weg wordt ingeslagen kan dat goed en verfrissend zijn en mondiaal gezien is daar ook helemaal niets mis mee.
Maar nu het 'mondiale' op zijn retour gaat moet er de groep 'oude' kwekers niet vergeten worden. Hier ligt m.i. een belangrijke taak voor hoofd bestuur en bondsraad. De zaak terugdraaien lijkt me niet wenselijk maar daarnaast de oude standaard gebruiken zou door veel leden met vreugde begroet worden!Houd deze groep erbij, ze zijn belangrijk voor de vogelliefhebberij.
En ik vindt het erg jammer meneer Hopmann, dat u vd Weerdhof negativiteit verwijt. Hij durft het op een juiste wijze te verwoorden, daar waar veel collega's van hem zwijgen...

Wim van der Waal
27-01-2007, 13:30
Voorop gesteld, ik sta helemaal neutraal in deze discussie want ik heb geen kanaries (net zoals de meeste die zich in deze discussie mengen geloof ik).
Ik kan de mening van Dhr Hopman ook niet helemaal begrijpen. Er is hier iemand bezig (Dhr. van de Weerdhof) met het verwoorden van de mening en ideeen van het overgrote deel van de kanarie kwekers in Nederland. Als ik bij ons op de vereniging kijk dan hoor ik niets anders dan die nieuwe kl*te standaard. Geen van onze leden die kanaries kweekt is er positief over of blij mee. Het enige wat je hoort:"dan ga ik wel meer vetstof rood of geel houden".
Het forum is geloof ik om over zulke zaken te discussieren? Nu komt er wat tegengas richting bond en dan zou dit niet mogen? Beetje raar toch?

Antoni Hopmann
27-01-2007, 21:30
Beste Vogelliefhebbers!
Het is een besluit, dat genomen is inzake de bestreping van pigmentkanaries.
Ik persoonlijk vind het een goed besluit temeer het ons niet op een eiland
plaatst en weer kan brengen op een prominente plaats in de fokkerij van
pigmentkanaries.
Dat kanariefokkers daarover discussieren en wel eens achter de oren
krabben is vanzelfsprekend.

Misschien,dat ik ooit nog een paar vogeltjes wil fokken zoals b.v.
Ceres Amadines,Bandvinken ,Gouldamadines ,Tijgervinkjes of BlauwfazantjesAllemaal leuke vogeltjes.(Heb ik al eens wat van gehad,maar niet mee gefokt).
Ik hoop,dat dan de fokkers van deze kleurige vogeltjes met hun ervaring mij met goede raad ter zijde willen staan.
Voorlopig zijn het dus nog Spaanse Timbrado's om hun verrukkelijke zang.

Wim van der Waal
27-01-2007, 23:06
Ik persoonlijk vind het een goed besluit temeer het ons niet op een eiland
plaatst en weer kan brengen op een prominente plaats in de fokkerij van
pigmentkanaries.


Dat doet het niet denk ik want de meeste stoppen er mee.....en een wereldshow komt er hoogstwaarschijnlijk de komende jaren ook niet.

Antoni Hopmann
28-01-2007, 00:47
Dat doet het niet denk ik want de meeste stoppen er mee.....en een wereldshow komt er hoogstwaarschijnlijk de komende jaren ook niet.

Ik ben nou eenmaal een geboren optimist en denk,dat het allemaal wel
zal meevallen.
Ook ik kan natuurlijk niet even de toekomst in een kristallen bol zien,maar geloof toch,dat er op een gegeven moment ook wel weer een wereldshow zal zijn.
Of ik dat nog mag meemaken? Dat blijft vooralsnog een vraag.
Misschien fok ik inmiddels wel tropen of Portugese Harlekijnkanaries.
Daar ben ik nog niet uit. Ik hoop wel,dat mij de tijd zal gegund zijn.

teunis
29-01-2007, 02:08
Jiij heb er in de kweek niet meetemaken om het pigment te veranderen.Je bent een geboren kunstenaar.Dus kan je vogels schilderen met een zwaar pigment.Maar het gaat om de liefhebbers die zwaar in de buidel moeten tasten om er te komen.Dus als jij dit een goed besluit vind zijn wij het daar niet over eens.Ik hoor hier in de regieo dat er wel 100 euro voor gevraagd word per vogel.Dus je vind het raar dat de mensen gelen of witten gaan kweken.GRT Teunis

Antoni Hopmann
29-01-2007, 12:20
Teunis,je hebt helemaal gelijk!
In mijn vrije werken kan ik doen wat ik zelf wil.
Maar dat is geen hobby!
Of je vetstof of pigment of zang fokt maakt voor mij niets uit.
De standaard voor de Timbrado's is trouwens ook gewijzigd.Moet ik
toch ook weer aan vogels zien te komen,die daaraan voldoen en in mijn
vogels zien te fokken.Moeten evt.uit Spanje komen. Ook die vogels zijn beslist niet goedkoop.
Maar zoals gezegd : ik ben een geboren optimist en zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Trouwens op Vogelmarktplaats zag ik,dat er 2 poppen Zwart/Wit met brede bestreping worden aangeboden voor Euro 17,50 per stuk.
Dat is dan weer erg goedkoop toch?
Ik wens je het allerbeste met de kanariefok en hoop,dat je mijn optimisme kan delen.

girlits
29-01-2007, 23:14
Ik denk dat al die mensen die tegen de grove bestreping zijn dat die eens vaker op een onderlinge vergadering zouden moeten komen.Bij ons op de vergadering is er over gestemd dit is meegenomen naar de districtsvergadering waar opnieuw is gestemd deze uitslag is meegenomen naar de landelijke vergadering.Als het overgrote gedeelte van de stemmers tegen was geweest was volgens mij het voorstel afgewezen want ik heb wel het idee dat het meeteld wat de leden willen.Ook wil ik alle leden/lezers van het vogelcafe eens vragen om het eerste forum <welkom in het vogelcafe >nog eens door te lezen.Het is namelijk de bedoeling dat het gezellig word en ondanks dat we niks te drinken krijgen hebben sommige mensen volgens mij iets te veel op want ze beginnen te zeuren en dat is eigenlijk niet de bedoeling van dit cafe prettige avond en ik hoop dat niemand zich aangevallen voelt groeten eddie

Harrie2
04-02-2007, 22:36
Met het artikel in ONZE VOGELS en de WITTE SPREEUWEN "WORDEN VOGELS OF BALKEN GEKEURD"heb ik deze discussie aangezwengeld (denk ik) Ik wil echter reageren op de bijdrage van Hans van de Weerdhof die stelt :
"Dus waar blijven die gedesillusioneerde kanariekwekers nu? Of vinden we verder alles wel best zo?
Het spreekwoord was iets met kastanjes en vuur geloof ik"
Op mijn artikel heb ik een zestigtal reacties gehad. Wel, ik heb een compilatie gemaakt van alle zestig reacties. Het gaat dus niet over mijn mening, maar over de mening van zestig liefhebbers..

Emotionele gevolgen voor kwekers van pigmentvogels
We horen en zien onvrede, frustratie en veel emotie bij vele kwekers en keurmeesters over de wijzigingen in de keurstandaard voor kleurkanaries. Er vindt een ware slachting onder de kanarie liefhebbers plaats.
Er zijn al veel kwekers die hun complete levenswerk zijn kwijtgeraakt. Zij hebben vorig jaar noodgedwongen hun 10- , 20- tot zelfs 35-jarige kweeklijnen opgeruimd. Al hun gepigmenteerde vogels zijn weg of gaan weg. En wat te denken van de oudere liefhebbers, die 65, 70 en zelfs ouder zijn? Zij hebben de tijd niet meer om een goede stam op te bouwen! Vele jaren zijn zij gestimuleerd door de NBvV bezig om de bestreping zo smal en donker mogelijk te krijgen en dit is velen gelukt .
Er zijn er die denken al een eind op de goede weg te zijn, maar bij de eerste tafelkeuring krijgen zij het deksel op hun neus. Zij stoppen er mee, de aardigheid is er af!
Leden stoppen ermee keurmeesters haken af. Veel kanariekwekers stappen over op andere kleurslagen of zoeken hun heil in de tropen of parkieten. De wijziging zal tot gevolg hebben dat een aantal kleurslagen gevaar loopt hierdoor te verdwijnen.
Veel kanarie keurmeesters vinden de vogels volgens de nieuwe standaard niet mooi. Het is toch de bedoeling dat we onze vogels zelf mooi vinden?
Zij geloven dat de mensen die deze verandering hebben doorgedrukt zich niet hebben gerealiseerd wat dit allemaal voor vogelellende met zich mee brengt voor de niet COM spelende liefhebben.
Bij veel hobby,s werkt men met een A en B categorie. Het scheelt voor veel hobbyisten toch de aanschaf van nieuwe en vaak dure vogels.

Financiële gevolgen voor kwekers van pigmentvogels.
Alle klassieke kleuren zijn onverkoopbaar geworden. De opkopers willen deze vogels niet meer. Moeten wij onze mooie vogels maar laten vliegen? En als zij ze toch kunnen verkopen krijgen ze maximaal 5 euro. Deze vogels staan voor weggeefprijzen een dierenwinkel Als de overtollig vogels niet verkocht kunnen worden hoe dan het nieuwe seizoen beginnen? De hokken zitten vol.
In Mechelen stonden “liefhebbers” waar je voor woekerprijzen nieuwe vogels (die ook nog niet aan de nieuwe standaard voldeden) kon aanschaffen. Maar waar haal je als AOW’er, van 79 jaar nog vogels weg tegen een redelijke prijs?
Sommige kwekers en keurmeesters halen de vogels uit Italië en Spanje en Frankrijk voor veel geld. De nazaten hiervan worden voor hoge bedragen verkocht. Dat is niet wat wij onder hobby verstaan.

Gevolgen voor de NBvV
Onze hobby is een "vergrijzende tak van sport". We zijn van bijna 50.000 op ruim 31.000 leden beland. De ledenval lijkt niet te stoppen alle acties ten spijt. Het bestuur probeert op alle mogelijke manieren het ledental op te krikken. Maar een besluit als dit heeft een tegengestelde werking. Op tentoonstellingen blijkt duidelijk dat het aantal pigmentvogels substantieel terugloopt.
De NBvV moet er alles aan doen om het onze leden en keurmeesters waar mogelijk is naar de zin te maken zodanig dat zij hun hobby met plezier blijven beoefenen
Misschien gaan de ogen open van de mensen die er verantwoordelijk voor zijn dat onze mooie hobby kapot gemaakt wordt.


Tentoonstellingen
Kwekers die regionaal en landelijk met redelijk succes spelen op tentoonstellingen haken af. Zij hebben vogels (met splinters) met een zeer goede grondkleur en zeer zwarte hoorndelen. Die worden echter niet meer gewaardeerd. De grote jongens gaan niet meer naar shows waar niets te winnen valt (TV’s fietsen etc) . De kleine verenigingen gaan eraan kapot.
Vogels die vorig jaar kampioen werden met 92 en 93 punten worden nu weggeschreven met 87 en 88 punten. Ik ben gestopt om tentoonstellingen. Zonde van het hoge inschrijfgeld
Het keuren gebeurt niet consequent. Met 15 vogels krijg je op de ene TT 25 punten minder. Een stam die 4 keer 90 punten krijgt heeft de volgende TT 12 punten minder.
Alleen de STREPEN wordt nog gekeurd. Wij zagen tot onze stomme verbazing kampioensvogels zitten met alleen strepen. Naar andere criteria was niet gekeken. De keurmeesters weten het ook niet.
Hoeveel pigment kanarie’s zullen er in Apeldoorn weer minder zijn?

De gevolgde procedure
Een handje vol mensen hebben hier de dienst uitgemaakt. Het zijn deze mensen die het besluit hebben geïnitieerd, en het hoofdbestuur en de Bondsraad hebben overtuigd. Met technische argumenten en voorbijgaand aan emotionele en financiële gevolgen voor het merendeel van de kanariekweker. Zij hadden de vogels al in huis en er was een hoop geld te verdienen. Lobby geslaagd!

In de Algemene vergadering van 2001 is hier tegen geageerd door V.V. Vogelrijk Nijmegen. Die op basis van geruchten een voorstel indiende. Dit voorstel luidde :”Creëer naast de bestaande hoofdgroepen van de kleurkanaries enkele hoofdgroepen waarin het zuidelijke type kleurkanaries gevraagd wordt.”
De toelichting van de Bondsraad was:”Er zijn vooralsnog geen plannen om de standaardeisen te wijzigen. Er is dus geen enkele reden om hieraan gevolg te geven.”
Een brief van de voorzitter van de keurmeestervereniging aan de indiener van het voorstel zegt in zijn brief:”Het is een technisch probleem dat niet in de Algemene vergadering thuishoort. (kunnen niet alle onderwerpen de vogelliefhebberij betreffende in deze vergadering aan de orde worden gesteld?)
Met deze toelichting van de Bondsraad werd het voorstel massaal weggestemd in de Algemene vergadering.
Achteraf moeten we concluderen dat het gerucht binnen zeer korte tijd werkelijkheid werd.
Wat zou de invloed dit besluit zijn op kwekers (en keurmeesters)? In Onze Vogels is het nooit echt aan de orde geweest.
Wat is overigens nog het belang van deze wijziging gezien in het licht van de heersende vogelgriep?

Wat is voor de Bondsraad de reden om via een forum op internet een discussie over dit onderwerp te beëindigen en via ditzelfde medium opnieuw de technische noodzaak van het besluit te verdedigen?

Tot hier toe een samenvatting van de reacties op het "revolutionaire, negatieve, onkundig artikel."

RobK
05-02-2007, 01:33
Is de heroïsche strijd van meneer Harrie2 tegen de nieuwe standaardeisen voor kleurkanaries vol goede bedoelingen? Even een begin, waar begon dit topic mee. De starter van dit topic (Ton Koek) vond het jammer dat de webmaster het topic van Harrie2 (bovenstaand verhaal) had beëindigd

Ik wil toch graag kwijt dat ik het besluit van de webmaster niet erg kan waarderen.
Dat was en is het goed recht van Ton. Dat langzamerhand dit topic toch weer veranderde in een topic rond de nieuwe standaard heb ik maar even zo gelaten om toch weloverwogen meningen de kans te geven.
Het verhaal van Harrie2 vind ik geen weloverwogen mening. Langzamerhand neigt het steeds meer naar een hetze, want;

Ouderen die te oud, arm of zielig zouden zijn om nog een wending aan hun liefhebberij richting nieuwe standaard te maken.

Maar waar haal je als AOW’er, van 79 jaar nog vogels weg tegen een redelijke prijs?

Of; bestuurders die geheel gratis 26 zaterdagen per jaar vergaderen door het hele land heen om zaken voor de liefhebbers geregeld te krijgen worden geplaatst als zakkenvullers.

De gevolgde procedure
Een handje vol mensen hebben hier de dienst uitgemaakt. Het zijn deze mensen die het besluit hebben geïnitieerd, en het hoofdbestuur en de Bondsraad hebben overtuigd. Met technische argumenten en voorbijgaand aan emotionele en financiële gevolgen voor het merendeel van de kanariekweker. Zij hadden de vogels al in huis en er was een hoop geld te verdienen. Lobby geslaagd!

Persoonlijk ken ik niemand binnen de TC's van ANBvV-KBOF-NBvV die al enige tijd met vogels naar de nieuwe standaard op de tentoonstellingen spelen.
Ik ken wel een behoorlijk aantal oudere liefhebbers die al geruime tijd bezig zijn met de nieuwe standaard en daar vol lof over zijn ("vogels worden completer en dus eigenlijk beter").

Dat er eenduidige regels moesten komen was wel duidelijk. In een Europa waar grenzen heel snel aan het vervagen zijn is het belangrijk om eenduidigheid hoog in het vaandel te hebben. Of de Mondial nu wel of niet binnenkort wordt georganiseerd (België-Hasselt is behoorlijk druk met de voorbereidngen). In Zweden voetbalt men met dezelfde regels als in Spanje als in Columbia als in China. Wel zo handig als je de voetbalschoenen (lees kleurkanarie) mee op reis neemt om ergens anders een wedstrijd te spelen.

Ik begrijp best dat Harrie2 het erg jammer vind dat hij met zijn vogels niet meer aan de bak komt. Aan de andere kant; ook Harrie2 had al langer op de hoogte kunnen zijn van de wijzigingen die er aan kwamen. Waarom kan de ene AOW'er of WAO'er dat wel en de andere niet? Kwestie van interesse? Kwestie van beleving van de sport?


Ik ben bezig om een nieuwe voliere te bouwen. Een gezelchapsvoliere waar ik in de zomer (als gepensioneerde) lekker voor kan gaan zitten en genieten van mijn vogeltjes. Naast deze gezelschapsvoliere kweek ik groene en blauwe kanaries voor tentoonstelling, maar deze zijn weinig boeiend als je daar alleen naar kunt kijken. In de gezelschapsvoliere komen dan ook geen kanaries.

Blijkbaar was de interesse voor de groene en blauwe kanaries al niet zodanig dat Harrie2 er in alle rust voor kon gaan zitten en genieten........

Groet,

Rob.

Harrie2
05-02-2007, 10:32
Bedankt voor je reactie. Er zijn er voor en tegen de verandering. Jij bent kennelijk voor de verandering. Overigens waren dit niet mijn reacties, maar van zestig andere liefhebbers.
mvg Harrie

RobK
05-02-2007, 11:52
Inderdaad zijn er mensen voor, en mensen tegen de wijziging van de standaardeisen kleurkanaries. Dat heb je met vrijwel alle wijzigingen. Over wat dan ook. Of ik voor of tegen ben doet feitelijk helemaal niet terzake in deze discussie. Dat de door jou op VogelCafé geplaatste meningen die van anderen zijn was me wel duidelijk. Toch bedankt voor de verduidelijking. Echter, Harrie2 plaatst die meningen in dit topic en niet die 60 anderen waarvan ik niet weet wie het zijn. Aangezien het lastig babbelen is tegen 60 onbekenden doe ik dat tegen de plaatser van het verhaal. Ik mag toch aannemen dat jij er achter staat, dat je het met de meningen van deze 60 liefhebbers "in den lande" eens bent. Overigens zouden hier ook gemakkelijk de meningen van 60 voorstanders kunnen staan.

Tot slot nog even als "moderator": ga je met argumenten de nieuwe standaard onderuit halen, heb je wat mij betreft geen problemen. Wanneer je verder gaat met valse insinuaties en beledigingen naar goedwillende anderen, wel.

Groet,

Rob.

buttervin
06-02-2007, 17:47
Men had toch heel eenvoudig naast de nieuwe standaard/ook de oude standaard in Nederland kunnen handhaven,in aparteklassen.Dan was deze heisa helemaal niet nodig geweest.

wessellouw
06-02-2007, 20:02
Hallo:

Waarschijnlijk is mijn kennis van de nederlandse taal niet meer goed genoeg na een jarenlang verblijf in het buitenland.

Maar: ik had begrepen dat het onderwerp over de gewijzigde kanarie standaard afgesloten was.

Hoe kunnen er dan nog pakweg zestig berichten over hetzelfde onderwerp verschijnen?

Wessel van der Veen.

Harrie2
06-02-2007, 20:55
Hallo Rob,
Ik beschouwde mij als het doorgeefluik van al die liefhebbers die mij hierover hebben gebeld dan wel gemaild. Ik sta niet achter alle meningen, zoals jij aanneemt. Vooral die meningen die anderen beledigen en onderuithalen deel ik niet. Ik wilde echter een totaal beeld geven van alle reacties. Van de zestig liefhebbers die gereageerd hebben zijn bij mij telefoonnummers, adressen en of E-mail adressen bekend. Deze informatie is bij mij beschikbaar voor belanghebbenden (van de bond), uiteraard niet voor plaatsing in dit forum. (privacy)

Mvg Harrie

RobK
06-02-2007, 21:07
Dank je wel Harrie.

Boodschap begrepen.

Groet,

Rob.

Ger
06-02-2007, 21:37
Nou Webmaster gooi er maar eens het slot op,wat een gezever tjonge.:mad:
Ger

cees collie
07-02-2007, 11:09
Ik heb het nu wel gehad met dit onderwerp.
Er valt niets meer te zeggen. Moderator jij kan het stoppen.

Ton Koek
07-02-2007, 23:34
Het is niet verplicht om het te lezen hoor....

natuurgould België
08-02-2007, 14:54
Het is niet verplicht om het te lezen hoor....


Nou Webmaster gooi er maar eens het slot op,wat een gezever tjonge.:mad:
Ger

wel Ger
kan je wel volgen wat dat "gezever" betreft.
Maar anderzijds geef je mensen voor hun frustraties hier wel een uitlaatklep.

Zolang dat kan zonder denigrerende of scheldende naamgevingen, of verdachtmakingen aan het adres van beleidsmensen (die toekomstgericht toch wel verder dan hun neus hebben gekeken), kan er nauwelijks een probleem zijn toch.

Doe ze de groeten in Limburg Ger.