PDA

Bekijk Volledige Versie : reovirushenk
30-10-2006, 21:42
Nieuwsbrief nr 26 jaargang 2 van de NBvV


REO besmetting bij parkieten.

In Noord-Brabant is recent een besmetting van parkieten met het reo-virus geconstateerd.
Omdat daar ook vogelsterfte is geweest is een show van parkieten in Rucphen naar verluid afgelast.

De bond heeft contact gezocht met prof.dr.dr.hc.G.M.Dorrestein, bekend deskundige op het gebied van vogels en Directeur Nederlands Onderzoek Instituut voor Vogels en Bijzondere Dieren te Veldhoven.

Naar aanleiding van het gesprek met de heer Dorrestein informeren wij u als volgt.

Het reo-virus tast het immuunsysteem (milt en lever) van de vogels aan en kan in korte tijd leiden tot een sterfte van tussen de 10 en 100% van de vogels bij een kweker. De vogels vertonen de symptomen van de papegaaienziekte, maar de medicatie daarvoor slaat niet aan. Of besmetting met het reo-virus heeft plaatsgevonden kan alleen na onderzoek van de dode vogels worden vastgesteld.

Het virus komt eigenlijk vooral voor bij de grote Australische parkieten. Uit een onderzoek van drs. Judith M.A.van den Brand en anderen (2006) bleek dat alleeen al in 2002 tot en met 2004 meer dan 80 gevallen (uitbraken) werden vastgesteld in Nederland.

Het betrof o.a. de grasparkiet (M.undulates), roodbuikparkiet (psephotus haematonotus), koningsparkiet (Alisterius amboinendis), pennant rosella (platycerus elegans), halsbandparkiet (psittacula krameri), Bourks parkiet (Neophema bourkii) en andere neophemas, maar ook vele andere parkietensoorten. Tot nu toe zijn geen dwergpapegaaitjes getroffen, maar bij een kweker was het virus van zijn parkieten ook overgeslagen op een edelpapegaai (ecletus roratus), geelvoorhoofd amazone (Amazona xanthops), geelkop amazone (A.ochrocephala) en een Cuba amazone
( A.jeucocephala). In een aantal uitbraken was er sprake van de aankoop van vogels via vogelmarkten in Nederland.

Er is geen besmettingsgevaar voor kanaries, tropen, duiven enz.

Het virus wordt vooral overgebracht via de ontlasting. Vandaar de kans dat het virus via een besmet hok op een tentoonstelling en daarna bij een vogel komt niet zo groot is, als tijdens de tentoonstelling de regels voor hygiëne goed in acht worden genomen.
Toch wordt het advies gegeven om, daar waar de besmetting is geconstateerd, niet met grote parkieten naar een tentoonstelling te gaan.

Volgens de heer Dorrestein is er geen reden tot paniek, maar hij maant de liefhebbers wel tot voorzichtigheid. Hij geeft de kwekers van (Australische) parkieten het dringende advies om wanneer er sterfte van vogels in eigen hok of in de omgeving is, niet in te zenden naar een tentoonstelling.

Organisatoren van tentoonstellingen in gebieden waar geen sterfte van parkieten is geconstateerd behoeven zich geen zorgen te maken. Het verdient natuurlijk altijd aanbeveling om goede hygiëne maatregelen in acht te nemen.

Wilt u meer informatie of wilt u uw vogels bij verdenking laten onderzoeken neem dan contact op met Dr.Dorrestein, Pathologie Laboratorium NOIVBD, Wintelresedijk 51, 5507 PP Veldhoven (www.noivbd.nl) of tel. 06 11057602.

Dorrestein
28-12-2006, 17:26
Beste vogelliefhebber,

Reovirus woedt vollop door geheel Nederland. Dagelijks zie ik gevallen en krijg ik telefoontjes over grote aantallen dode vogels bij parkietenkwekers.
Voor meer info zie de PS van Januari 2007 of kijk op website www.noivbd.nl (http://www.noivbd.nl) onder "cases"

BELANGRIJK BLIJFT: HOUD ELKE VOGEL DIE BUITEN DE DEUR GEWEEST IS TENMINSTE 4WEKEN IN QUARANTAINE.