PDA

Bekijk Volledige Versie : handel in inheemsevogelslouis polane
20-10-2006, 16:15
Weer staan de inheemsvogels in de negatieve aandacht. Dit zijn alleen maar voortekenen dat het systeem zoals dit nu is bij deze vogel groep nooit zo zal blijven zo als dit nu gedaan wordt. Mijn voorstel is dan ook om een Europees overdrachtformulier te maken die je mee krijgt met de aankoop van nieuwe vogels. Op dit formulier moeten dan het kweeknr. staan plus jaartal, de vogelsoort, de oude eigenaar en de nieuwe eigenaar. Dit formulier moet altijd bewaard worden. Als de vogel overlijd dan de ringbewaren in de administratie. Het moet gewoon een geregistreerde vogelgroep gaan worden. Willen de liefhebbers dit niet, dan zal dit steeds meer hun vogelsport nadelig beďnvloeden.

Laten jullie ook je gedachten hierover gaan voor een oplossing, om deze tak van vogelsport veilig te stellen voor de toekomst.

Ton Koek
20-10-2006, 18:09
Er kan nu in elk geval geen verwijt naar "de bonden" gemaakt worden.
Uit de nieuwsbrief van vandaag:
Van de zijde van de COM is aangeboden om samen met Vogelbescherming te zoeken naar een beter en dus waterdicht systeem. Van de zijde van de bonden is opgemerkt dat een nieuw systeem er niet toe mag leiden dat dit voor de liefhebber of de vogelbonden onuitvoerbaar wordt, zowel uit een oogpunt van organisatie als kosten.

Vogelbescherming heeft aangegeven er voor te kiezen eerst hun rapport uit te brengen en daarna wel met de vogelbonden naar een goed systeem te willen zoeken.

Afgesproken is dat de voorzitter van het COM en één van de mensen van Vogelbescherming door middel van een zgn. dubbelinterview hun achterban zullen informeren

Een formulier is één idee, hoe zie je dat voor je als er jongen geboren worden Louis?
Let wel, dit is geen negatieve kritiek maar "meedenken".

Lucky
20-10-2006, 19:56
Een soort gelijk systeem hadden we ooit. Remember het oude register tijdens de tijd toen men de K vergunning moest aanvragen. In de 80 begin 90 jaren. En de steekkaarten vroeger in België. Werkte perfect voor de eerlijke kweker maar ook voor de "beunhazen" was dit geen drempel. Hoe je het ook keert of draait het staat en valt bij de juiste en onmanipuleerbare ringen.


PS Is er tijdens de overlegrondes ook eens gesproken over vogels die hun ring verloren zijn in het nest. Of nesten die in dicht beplante voličre's niet gevonden zijn en waarvan dan ongeringde jongen uitvliegen.( Dit jaar bij een bevriend kweker gebeurd) Om deze vogels op een of andere manier te legaliseren? Ik weet dat dit bij de ooster buren kan. Je krijgt dan huisbezoek en de amtenaar kijkt dan of je verzoek ingewilligd wordt. Ik heb van zoiets hier nog nooit gehoord.

Greetings Lucky:)

rob 2
20-10-2006, 21:28
Men heeft al zo veel geprobeerd om een goede regeling cq waterdichte controle te krijgen het valt en staat met de liefhebber maar zeker de controleurs.Voorbeeld op elke vogelmarkt word open en bloot klepkooien vangnetten enz verkocht met medeweten van de verenigingen die het organiseren,maar zeer zeker ook de heren controleurs van aid.Doen ze daar het bewuste oogje dicht voor de omzet en moet de liefhebber hier voor bloeden,volgens de wet mag je die dingen niet in je bezit hebben als vogelliefhebber.Als op deze markten lui van vogel-dierenbescherming rondlopen geef je aanleiding om te sugereren dat het niet zo pluis is met die vogelliefhebbers.Weer deze handel op de vogelmarkten dan kom het ook serieus over dat je tegen wildvang bent,het is toch een lachertje om te zeggen, we zijn tegen wildvang maar we verkopen er wel alles voor,we maken het zelf ongeloofwaardig, sportgroeten Rob.

louis polane
20-10-2006, 22:48
Ik denk zelf dat er officiele papieren alleen nodig zijn als er vogels van eigenaar veranderen. Vogels die je zelf gekweekt hebt en niet verkoopt, daar hoef je dus geen papieren bij te hebben. Deze papieren moeten dus elk een eigen nr. bevatten, net zoals elk officieel document dat heeft. Ook moeten deze papieren alleen verkrijgbaar zijn bij de vogelbonden. Als er dus iemand honderd van die overdrachtspapieren aanvraagt, kan dit dus een redenen zijn om zo'n aantal door te geven aan de AID. Zodat deze dit natrekt of het eigenkweek of gekochte vogels zijn. Zo zullen er nog vele mogelijkheden zijn. Het is niet leuk deze extra administratie, maar willen we deze tak van vogelsport veiligstellen en uit het kwade daglicht halen, dan zijn dergelijke maatregelen volgens mij onontkoombaar.
Natuurlijk is een ieder welkom met andere oplossingen. Maar voor de werkelijke kweker is dit echt niet zo'n probleem. Alleen die zich in het grijze circuit begeven, zullen dit natuurlijk afwijzen.

Ton Koek
20-10-2006, 23:48
Dan zou je dus eigenlijk ook een complete bestandsregistratie kunnen opzetten. Als de overheid dat oplegt, kunnen en willen de bonden dit misschien wel helpen organiseren.
Als tegenprestatie kan de overheid iedereen verplichten zich aan te sluiten bij een bond als je cultuurvogels wilt houden.

Als iedere liefhebber moet opgeven wat hij bezit (met ringnummers) en vanaf dat moment alle geringde jonge vogels opgeeft, is het met een of twee jaar rond. Ringen die niet gebruikt zijn zouden misschien zelfs teruggestuurd moeten worden (betere controle).

Financiering čn controle van een dergelijk systeem zal echter een overheidstaak moeten blijven. De vogelliefhebbers willen dit vast niet zelf betalen. Dan zou de prioriteitsstelling van de opsporingsdiensten wel ernstig anders moeten worden, zoals ook de vogelbescherming stelt. Zonder controle geen goed systeem, helaas.

Kom, wie denkt er nog meer mee?

Zwartkopje
21-10-2006, 09:29
Denk dat het zo moet ton, en hoe dan ook wij betalen het ;)
Het verplicht stellen bij een bond vind ik wel aardig, er zijn nu nog al wat mensen die vogels "opsouperen" door er niets meer te doen(denk ook even aan de tropen). Leuk en aardig maar mag je zo met de vogels omgaan. Even voor de duidelijkheid ik bedoel niet dat die vogels het verkeerd hebben, alleen dat de populatie door het ontbreken van deze vogels er snel op achteruit zal gaan.

Niet dat ik nu zoveel kweek, maar ik ben wel bezig een goed opzet voor mezelf te maken(administratie/papieren) Beter is natuurlijk als dit iets universeel wordt.

Ik vraag me nog wel af hoe het werkt met vogels die niet zo'n lange levensduur hebben.
Of bijv. als je groenlingen hebt, niet wil kuren uit principe, wanneer meldt je de jongen aan, gezien de sterfte die kan optreden tijdens de jeugdrui.
M.a.w. zijn van de aangemelde vogels sommige al dood terwijl ze nog in de molen van administratie zitten.

natuurgould België
21-10-2006, 11:44
....
M.a.w. zijn van de aangemelde vogels sommige al dood terwijl ze nog in de molen van administratie zitten.
Een zeer zinvolle opmerking.
In een darwiniaans-orthomoleculair systeem en dus volledig (allopathische)medicatie-vrij, heb ik dit jaar vanaf eind maart 19 grote goudvinken Vlaams type gekweekt, en nu eind oktober is de jeugdrui voorbij en zitten enkel de 6 sterkste jonge vogels nog op stok. (Alle begin is moeilijk nietwaar, met medicatie-geconditioneerde vogels die moeten "afkikken")
Een registratiesysteem vind ik zeer nuttig, maar wat met de overweging van zwartkopje? Uiterlijke datum afgifte gegevens 31 december van het lopende jaar? Geeft dat geen bijkomende praktische moeilijkheden ?
Lester.

Zwartkopje
21-10-2006, 12:06
Misschien zou het via een digitale opgave moeten. Gewoon in een database.
Inloggegevens zorgen voor de beveiliging.
Bij sterfte kan dit meteen worden verwerkt, bij verkoop zou dan ook de gegevens van de kopende partij moeten worden verwerkt(die dit dan via zijn eigen code weer zou moeten bevestigen).
Controleurs zouden dan ten allen tijde in de database kunnen kijken en zo controleren en "stromen" van vogels of verdacht zaken sneller en effectief onderzoeken.
Dit systeem lijkt me aardig handhaafbaar en geeft volgens mij niet een hoge administratieve en financiele belasting.
Je zou er een systeem van papier aan kunnen hangen.
Bijv. de eerder genoemde koper bevestigd zijn aankoop(die hij via een melding van de verkoper krijgt) en draait uit de database de gegevens uit.

Probleempje is dan wel aankoop vanuit het buitenland, misschien zou dat kunnen via een aanmeldpunt(aid?).

Zo maar wat gedachten.

Misschien dat dit alles via de bonden als een keurmerk kan worden gezien/gerealiseerd.
Volgens mij werken die in het bedrijfsleven aardig(?)

Lucky
21-10-2006, 12:29
Ik vind dat jullie toch nu echt te ver gaan. Door dat enkele heren zich mis dragen en er een mallefide handel op na houden. Willen jullie de EC kweker nog meer balken in de weg leggen. Door allerlei regels en registers en kaarten of formulieren en meldingen ect ect. op te brommen. Hoor toch op. Niet iedereen heefd de tijd en de mogelijkheden om aan deze rompslomp mee te doen. Er zijn ook mensen die naast de hobby ook nog werken. Bij een groot vogelbestand is het al genoeg om je normale boekhouding bij te houden zoals kweekkaarten ect. Laat staan dat daar nog veel meer bij komt kijken.
Koop alleen vogels bij de ECHTE EC KWEKER die herken je meteen en niet bij die man op de hoek die is namelijk goedkoper en heefd er ook ALTIJD meer en van ALLES zitten.

"Bezin en begin bij je zelf."
Oh ja en dan nog een:" Wat jij niet wil dat u geschied doe dat ook een ander niet."

Greetings Lucky:)

rob 2
21-10-2006, 12:42
Denk niet dat bij welk systeem men ook invoerd je de ringen terug moet sturen.Kweek zelf al een 35 jaar europese cultuurvogels met wisselend resultaat,het ene jaar hou ik ringen over het andere jaar kom ik er een paar te kort en dan is het makkelijk om overjarige ringen te hebben.Dan ben je voor de wet gedekt en krijg je ook geen problemen met de aid,daar de ringen door mij betaald zijn voel ik er ook niks voor om ze zo maar inteleveren voor nop wie zegt dat ze dan niet gebruikt worden.Het word allemaal zo overdreven het zijn een paar individuen die het doen en als ik de site lees zien wij het allemaal op de markten en de dierenbescherming ook toch lees je weinig van inbeslagname op een vogelmarkt is de controle dan zo slecht of wil men de liefhebberij de kop indrukken .

Ton Koek
21-10-2006, 17:00
Helaas zijn het niet een paar enkelingen die de boel verzieken, dat weet toch iedereen?
Duizenden, echt duizenden vogels worden nog gevangen en al of niet illegaal geringd verkocht.
Ik denk dat een registratiesysteem in enige vorm op termijn de enige manier is vogels in gevangenschap te mogen blijven houden.

Lucky
21-10-2006, 18:07
Het afkeuren van duizenden ilegaal gevangen europese vogels en het goed keuren van miljoenen legaal gevangen exoten is hypocriet.
En jawel het zijn wel maar een paar "handelaren" die het probleem veroorzaken en die moeten worden aangepakt. Je ziet steeds die zelfde handelaren op elke beurs staan met de nageringde vogels. steeds de kooien vol met allerlei aldaagse en niet aldaagse europese vogels. Pak ze aan, weer ze van jullie markten. Geef ze niet de gelegenheid.
Maar laat de man met de EK EC-vogel met rust.

Greetings Lucky:)

louis polane
21-10-2006, 20:24
Als wij als ned.l een positie innemen met een redelijk waterdicht systeem, dan vind ik wel dat dit ook overgenomen moet worden door de meeste omliggende landen. Hier moet het min. van landbouw Europees voor pleiten. Daar moeten onze bonden wel op aandringen, en zeker de vogelbescherming.
Ik denk dat wij beter eerst met goede voorstellen moeten komen als vogelliefhebbers, als dat ons regels opgelegd worden, die voor onze liefhebberrij minder positief zijn. Met als eind resultaat, veel minder vogelsoorten mogen houden. Dat probleem moeten wij voor blijven, daarom is mee denken van een ieder zeer gewenst. Zet het hier op het forum, ik ben er van overtuigt dat de mensen die voor ons liefhebbers lobbyen, de meest bruikbare punten zullen bekijken en misschien overnemen.
Laten we elkaar niet gaan zitten afkraken op dit forum, dit geeft naar de buitenwacht de indruk van een zooitje ongeregeld.Ga ook niet met aantallen zitten strooien, want ook andere mensen lezen dit forum. Hou het kort en probeer met serieuze oplossingen te komen. Ik ben het met een hoop mensen eens dat het niet leuk is wat er moet gebeuren, maar als wij niets doen, krijgen ander groeperingen steeds meer macht over onze liefhebberij en ik weet dan bijna zeker de uitkomst al. Een politicus zoekt dan de gemakkelijkste weg en dat is voor ons, de minst ideale, neem dat echt maar van mij aan.

Lucky
22-10-2006, 10:53
Wat we ook bedenken en wat we ook doen. De mensen die dit willen ontduiken zullen er weer iets op vinden. Ik denk dat zolang de "vogelsport" zal bestaan er mensen zullen zijn die er geld aan willen verdienen. Deze zullen ook allerlei trucs bedenken om de wet te omzeilen. Alleen de eerlijke kweker zal het moeten betalen en bezuren. Is dat niet iets waar we droevig over moeten zijn?
Een goede maar ondoenlijke en onbetaalbare oplossing is chippen en dna onderzoek naar afstamming en dat in databank invoeren. Maar dit is onuitvoerbaar.(aantallen, kosten,te kleine vogels,ect)

Ik wat mij betreft denk dat er geen waterdichte oplossing is die betaalbaar en uitvoerbaar is. Dus leven met de regels zoals ze er nu zijn en de mensen die zich schuldig maken aan deze praktijken weren. En vooral koop daar geen vogels. Ik koop alleen bij een kweker die ik 100% vertrouw.

Greetings Lucky:)

PS De in Rusland gevangen europese vogels zitten in Azië legaal en ongeringd op de markt en bij de handelaren. (Zelf gezien o.a.: Witbandkruisbekken, putters groot en klein, roodkeelnachtegalen, zwartborstnachtegaal, witstuitbarmsijzen,haakbekken, goudhaantjes etc.)En als de vogels die onze kant op komen niet meer hier naar toe gaan gaan ze daar wel heen. De vraag er naar is daar enorm. Maar dat is weer een ander verhaal!!!

rob 2
22-10-2006, 21:49
Het zijn omslachtige dingen de registratie enz van de vogels dat zie ik best in maar een bestuur van een vereniging zoals in zwolle en meppel die zulke grote markten organiseren zouden onderhand toch moeten weten welke heren handelaren ze moeten weigeren.Of geven we de tegenhangers van onze hobby nog meer voer ,ze komen nooit eens bij een liefhebber kijken.En al doe je nog zo je best voor de vogels ze zijn er gewoon tegen dat ze in gevangenschap gehouden worden.Dat ooit de kanarie een wilde stamvader had wil toch niet zeggen dat ze zich nu nog in het wild zouden kunnen handhaven.Zo is het ook met de cultuurvogel,bij mij al zeker 15jaar uit eigenkweekvogels,toch ook vrg Rob-0-

Lucky
23-10-2006, 15:35
Volkomen met je eens Rob2. Ze weten het zeker welke handelaren een luchtje hebben maar ze (WE)doen niks.:mad: :mad: :mad:

Greetings Lucky:)

louis polane
23-10-2006, 16:07
Las pas een site waar er in Australie tellingen geweest zijn, naar nog het aantal Goulds in de wildbaan. Men was tot het tellen in geheel Australie uitgekomen op het aantal van maar 2500 stuks. Een aantal jaren geleden nog hele zwermen. Nu staan ze op de rand van uitsterven. Het blijkt dus, dat ook na jaren van export verbod, dat dit de Goulds niet in het wild beschermd tegen uitsterven. Dat is hoe wrang het ook klinkt een winstpunt voor de vogel
liefhebbers, want wij hebben er in gevangenschap genoeg. Dus vogels houden is toch nog ergens goed voor, bvb om het uitsterven tegen te gaan.
Ook dit moeten die fanatieke milieuactivisten dit ook eens onder ogen willen zien.

winterkoning
23-10-2006, 16:15
rob 2 etc etc,
wel eens gedacht aan een stil beleid van ontmoedeging en het willen doen uitsterven van de inheemse/uitheemse tak van sport?
dat is denk ik de eerste opzet van de tegenstanders(zonder diep erop in te gaan,waarom anders zo moeilijk doen bv bij ruimere ringmaten).?
ik heb het programma rondom tien gezien vd week:daarin werd wel heel duidelijk dat de "liefde voor dieren" wel zeer hard word gespeeld,ook weer in deze verkiezingstijd.
het ging zelfs over dat alles wat voor het plezier gehouden word(dieren in het algemeen) eigenlijk in hun (dierenpartij en organisaties) ogen verboden zou moeten worden en werd er geopperd (door de hardere tak van de partij)dat alle vee verboden zou moeten worden voor consumptie.
onderschat dit niet,ze spelen in op de emoties van de mens.
natuurlijk gaat ze dit niet lukken maar IK denk dat dit soort partijen steeds moeilijker gaan doen in de toekomst(als hun partijen de kans krijgen om te groeien).
eerste overwinning was alweer dat er in een provincie het verboden was geworden om er een circus(met dieren) te organiseren.
ondanks het feit dat deze dieren speciaal voor het circus worden gefokt al generaties lang.(nou hoeft een circus voor mij persoonlijk ook niet,maar denk wat verder door!).( sport gewone man vogeltjes in hokjes voor plezier,tt's vogeltjes in kleine hokjes dagen aaneen ,sommige bestanden van vogels al jaren lang, etc tec).
het publiek applaudiseerde en knikte volmondig ja mee,dus?
ziet u de evt link?
mvg:winterkoning:)

p.s louis:
denk eens even aan de bali spreeuw en de kapoetsensijs die zijn ondertussen alweer geherintroduceerd in hun natuurlijke habitat vanuit opgezette fokprogramma's.(maar daar hoor je niks over).
goed idee trouwens maar de biotopen waarin deze projecten hebben plaatsgevonden worden nu weer bedreigt door ontbossing.

louis polane
23-10-2006, 17:29
Daarom is en blijft het heel belangrijk, dat wij vogelliefhebbers eerder met goede plannen naar buiten moeten komen, dan die fanatieke milieu mensen. Als de politiek zich ermee gaat bemoeien, dan is het meestal te laat. Want de meeste van dat soort milieu mensen hebben gestudeerd en weten beter de weg dan de gemiddelde vogelliefhebber. Met het openen van deze post probeer ik alleen de mensen wakker te maken. We worden anders eerdaags overvallen, met voorstellen van hun en als wij dan nog niets gedaan hebben, met plannen, dan zijn wij echt te laat. En dan wordt het ons opgelegd en dat probeer ik nu juist te voorkomen.

winterkoning
23-10-2006, 17:41
louis,
ik heb ook geprobeerd om mensen WAKKER te schudden,maar zoals je waarschijnlijk wel weet werd dit stelselmatig de grond in getrapt.(het is niet in de grond trappen van maar,ik weet eventjes niet hoe ik het moet verwoorden).initiatief op voorhand negatief gebecommentarieerd(betere omschrijving ?).
(zoals o.a,te kleine ringen bv is in mijn ogen ontmoedegings beleid,was dit niet zo dan zou het toch met een paar drukken op de knop veranderd moeten zijn?)zoals destijds beloofd.
ook alles (tropen)in de toekomst geringd,gechipt oid is in mijn ogen ontmoedegings beleid (is in feite ook het einde van de import die we voor heen konden),en zal voor de gewone man niet meer betaalbaar zijn.dus.......????????????de sport sterft uit!!op de soorten na die volop gekweekt zijn inmiddels maarja,soms is het toch leuk om te pionieren(is voor mij de uitdaging in deze hobby) dan allemaal dezelfde kanarie/zebravink etc etc.(niks te nadele van deze soorten hoor).:eek:
(mijn mening voordat een ieder over mijn heen valt).
maar als de tegenstanders hun zin krijgen zou dit in de toekomst ook wel eens heel anders zijn dan zoals het nu gaat en kan.(regeltjes ed).(is dit stemmingsmakerij?):eek:
maar zolang er mensen zijn binnen onze gelederen die o.a hiervoor hun ogen sluiten en bagitaliseren zullen we nooit wat bereiken.
AFWACHTEN is in mijn ogen nooit goed en er mij wel eens verteld wie het hards roept zal het eerste gehoord worden.
maak plannen en probeer achter dingen te staan als een front.
daar hebben wij de bonden voor,die moeten onze belangen behartigen.
deze zijn bezig maar is het genoeg? we zullen wel moeten afwachten en het beste ervan hopen.er word gecommuniceerd naar de achterban maar in mijn ogen nog te weinig.
mvg:winterkoning:)

natuurgould België
24-10-2006, 14:32
Daarom is en blijft het heel belangrijk, dat wij vogelliefhebbers eerder met goede plannen naar buiten moeten komen, dan die fanatieke milieu mensen.
.....
En dan wordt het ons opgelegd en dat probeer ik nu juist te voorkomen.
Correct Louis.


Las pas een site waar er in Australie tellingen geweest zijn, naar nog het aantal Goulds in de wildbaan. Men was tot het tellen in geheel Australie uitgekomen op het aantal van maar 2500 stuks.
...... Dus vogels houden is toch nog ergens goed voor, bvb om het uitsterven tegen te gaan.

Ook correct.
Ondertussen zijn er wel meldingen van uitbreiding van bepaalde gouldkolonies >>> zie daarvoor link onderaan.
De reële vrees blijft echter dat het hier slechts plaatselijke en tijdelijke verschijnselen betreft, en dat de gouldamadine in haar oorspronkelijke biotoop toch steeds meer onder druk zal komen te staan. Vandaar ook het enorme belang van een speciaalclub als de NSGN-Nederland, welke zichzelf bij statutaire en huishoudelijke regelgeving oplegt om natuurvervalsende mechanismen als eierrapen voor pleegbroeddoeleinden uit te sluiten. Als binnen afzienbare tijd tevens andere tegennatuurlijke procédés als bloedschending door inteeltpraktijken, en immuunvernietigende systeemmedicatie bij hun naam worden genoemd en als tegennatuurlijk belastend voor de soortsterkte worden herkend en erkend, dan hebben ultra groene jongens in dat verband geen poot meer om op te staan, hoe "geleerd" ze verder ook zijn. Hoe wij als liefhebbers omgaan met de vogels die we huisvesten, is onze onverdeelde verantwoordelijkheid. En gezien allerlei kwalijke evoluties wordt het inderdaad tijd dat wij één en ander in een definitieve, vaste vorm gieten. In het andere geval is het, zoals opgemerkt, niet uitgesloten dat anderen dat in onze plaats gaan doen. En waar staan we dan, met de vogelliefhebberij ?
Aan de klaagmuur, is mij voorspeld door iemand van 46 die het bovenstaande al meer dan 15 jaar uitdraagt : "Want mensen beseffen zelden ten volle de waarde van wat ze hebben, tot het moment dat het hen wordt ontnomen."
Lester Lievens

link voor ABC Newsflash "The Gouldian finch, one of Australias most endangered birds"

http://www.abc.net.au/tv/australiawide/video/default.htm?program=austwide&pres=20060330_1729&story=8

Serinus
24-10-2006, 14:51
Hallo Lester,


In het andere geval is het, zoals opgemerkt, niet uitgesloten dat anderen dat in onze plaats gaan doen.
En dát zal dan wel in de Dierenwelzijnswet gaan gebeuren.
Ik denk inderdaad dat "onze" vertegenwoordigers aan de voorbereidingen van deze wet in de diverse werkgroepen deel zouden moeten nemen.
Hierdoor kunnen ze de belangen van de vogels behartigen vanuit het gezichtspunt van de Avicultuur in zijn algemeen.
Denk er echter wél om dat met de invoering van deze wet wél het een en ander zal gaan veranderen in de manier waarop ons, dwingend(!), zal worden opgelegd hoe wij ónze hobby kunnen beleven.
Maar dit hoeft natuurlijk op voorhand niet slecht te zijn, áls onze belangen maar op een goede manier worden behartigd door onze vertegenwoordigers.

Anders krijgen we óók hier de zelfde problemen als wat Winterkoning hier steeds aan iedereen duidelijk maakt.
Namelijk; "stáát het eenmaal op papier, dan is het een hels karwei om hierin nog veranderingen aangebracht te krijgen"

Groeten, Serinus.

Ps; eerder in deze discussie werd aangehaald dat bepaalde vogelsoorten terug werden uitgezet in hun oorspronkelijke biotoop.
Dat kan echter alleen uit gekweekte populaties die nog niet zijn "vervuild" door mutaties e.d.
Denk dus maar niet dat de Goulds hiervoor in aanmerking komen!
Óf je zou een gedeelte van de resterende wilde populatie in een kweekprogramma op moeten nemen.
Alleen dán heeft zoiets kans van slagen.....

Alex Bos
25-02-2007, 12:28
Onze hobby wordt weer eens onrecht aangedaan door de vogelbescherming, door een onjuiste situatie te schetsen.
Er moet door de bonden maar eens tegengas gegeven worden.

Zie volgende link:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/59333191/Explosieve_groei_illegale_handel_in_vogels.html?p= 4,2

henk
25-02-2007, 16:28
Voor degenen die daarvoor belangstelling hebben is het volledige rapport te downloaden op de site van de NBvV. http://www.nbvv.nl/content.asp?page=9
De NBvV zegt in een korte toelichting dat binnen COM- Nederland de zaak aanhangig zal worden gemaakt en zal worden bekeken welke stappen de gezamenlijke vogelbonden kunnen ondernemen

Lester Lievens
25-02-2007, 20:43
Rapport Vogelscherming `Gekweekt met de vangkooi`

Inhoudelijk op zijn minst tendencieus.
Indien wijzelf met dergelijke argumenten benaderd worden, wat af en toe wel es gebeurd door overvlijtige ultra groene jongens die maar al te graag de populistische trom voeren, houden we het zo kort mogelijk :

"Hoezo pestvogels en hoppen laten zich omzeggens niet kweken in volières...? Zal ik u nu uit het blote hoofd een tiental fokkers opnoemen ? Dan wel enkel en alleen indien u de vogels met even veel zorg en deskundigheid gaat omringen als hun fokkers dat doen."
"Hoezo 150€ tot 200€ voor een koppel goudvinken....? En ik die dacht dat mutatiegoudvinken niet in de natuur voorkwamen..."

Voor dit genre "rapporten" geldt blijvend wat ik Lievens senior al jaren hoor zeggen : hoe meer aandacht groene jongens krijgen, des te vaker zullen ze in het nieuws willen komen (en rapporten schrijven).

Lucky
26-02-2007, 16:21
Beste forumleden gisteren heeft de Vogelbescherming Nederland wederom een aanslag gepleegt op onze mooie hobby. Met het raport :"gekweekt in de vangkooi" door de pseudo natuur beschermer A van Kreveld. Waarin weer duidelijk wordt dat deze mensen geen benul van onze hobby hebben en alleen enkele zwarte schapen onder ons gebruiken om hun doelstellingen te bereiken.
Het raport is te lezen onderhttp://www.nbvv.nl/downloads/vb_raport_2007.pdf
Het is een prachtig staaltje van anti reclame voor onze sport. Het is de hoogste tijd dat deze mensen een halt toe geroepen wordt.

Greetings Lucky:)


PS SBS 6 en div. kranten hebben dit natuurlijk weer klakkeloos overgenomen.

girlits
26-02-2007, 21:42
Welke mensen bedoel je als je zegt <deze mensen> zijn dat degene die het raport hebben geschreven of degene waar over geschreven wordt persoonlijk denk ik dat beide groepen een halt moet worden toegeroepen. groet eddie

Henk3
26-02-2007, 22:12
Ik heb het ook gezien op sbs6 en het gekke vond ik dat er bijna geen wildzangvogel in te zien was. Veel kanaries en een agapornide e.d.
Niet de moeite waard. Maar het moet wel aandacht krijgen. Op deze manier verslaggeven is niet de juiste, laat dan ook de vogels zien waar het om gaat.

Lucky
27-02-2007, 14:32
Beste Girlits, je hebt gelijk beide moeten worden aangepakt.
Zowel de zwarte schapen onder de handelaren als wel de mensen die zulke ongenuanceerde raporten,uitzendingen en berichten maken.
Mijn mening over deze zwarte schapen heb ik reeds meerdere malen op dit forum geuit.
Het uitbrengen van een raport met halve waarheden en onwaarheden, gespiekt met de woorden zoals: waarschijnlijk, vermoedelijk,vrijwel zeker,leken en voor zover bekend. Het verdraaien van en het onkennen van feiten daarbij het gebruiken van eenzijdige info. Het dan publiekelijk als waarheid verkondigen. Lijkt verdacht veel op LASTER en dat is volgens mij ook in nederland een misdaad. :p :p :p
Waarbij ik dan mijn mening over deze mensen voor mij zelf hou daar deze niet voor publicatie geschikt is.

Greetings Lucky:)

Zwartkopje
27-02-2007, 15:55
Vind het merkwaardig dat er zoveel indirect "bewijs" mag worden aangevoerd.
Een vogel die aan zijn ringetje zit - wildvang? Zal in deze gevallen wel maar heb bijv. ook wel goulds gehad die het niet pretting vonden zitten en ook wel kanaries.
Fladderende putters, sijzen regelmatig te zien op markten?? Kom al jaren regelmatig in Zwolle en Meppel, 1 keer gezien.
Sommige soorten zouden niet te kweken zijn, ken toch enkele vrienden die ze kweken.
Er zou vers bloed moeten komen voor putters ed??? Volgens mij zijn daar genoeg van gekweekt en zou je, je moeten afvragen wat je ermee wil bereiken.
Vogels redelijk goedkoop dus wildvang!! Krijg soms topvogels van bevriende kwekers!
Maar goed men had natuurlijk minder ammunitie als er minder foutging, en ze hebben gelijk; het zelfreinigend vermogen is laag, erg laag.
Wat dat betreft zouden we ook eens in de spiegel moet kijken.
Vind het ook weer oorverdovend stil rond de bond(en)

winterkoning
27-02-2007, 17:28
jullie hebben allemaal gelijk.

ook ik wil mijn ei kwijt ,maar heb last van legnood geloof ik.
winterkoning

girlits
27-02-2007, 20:40
Afwisselend een koude douche en dan een warme dat schijnt te helpen bij de meeste vogels .Met winterkoninkjes heb ik geen ervaring.Je kunt ook nog slaolie proberen.:D :D

Bart Braam
28-02-2007, 08:21
Vind het merkwaardig dat er zoveel indirect "bewijs" mag worden aangevoerd.
Een vogel die aan zijn ringetje zit - wildvang? Zal in deze gevallen wel maar heb bijv. ook wel goulds gehad die het niet pretting vonden zitten en ook wel kanaries.
Fladderende putters, sijzen regelmatig te zien op markten?? Kom al jaren regelmatig in Zwolle en Meppel, 1 keer gezien.
Sommige soorten zouden niet te kweken zijn, ken toch enkele vrienden die ze kweken.
Er zou vers bloed moeten komen voor putters ed??? Volgens mij zijn daar genoeg van gekweekt en zou je, je moeten afvragen wat je ermee wil bereiken.
Vogels redelijk goedkoop dus wildvang!! Krijg soms topvogels van bevriende kwekers!
Maar goed men had natuurlijk minder ammunitie als er minder foutging, en ze hebben gelijk; het zelfreinigend vermogen is laag, erg laag.
Wat dat betreft zouden we ook eens in de spiegel moet kijken.
Vind het ook weer oorverdovend stil rond de bond(en)

Naar aanleiding van je laatste opmerking.
Vind het ook weer oorverdovend stil rond de bond(en)
Wees gerust, het is minder stil binnen de bonden, dan je denkt. Maar bonden zijn een organisatie die weloverwogen te werk moeten gaan, en niet dezelfde fout willen maken als vogelbescherming.
We zijn geen actiegroep, en willen binnen andere overlegorganen als betrouwbare partners blijven functioneren.
We hebben de rapporten openlijk gepubliceerd op onze websites zodat ieder er kennis van kan nemen.
De inhoud wordt bestudeerd, en duidelijke antwoorden zullen er zeker komen vanuit COM Nederland (gezamenlijke bonden)

Bart Braam, COM Nederland

Zwartkopje
28-02-2007, 15:43
Ok bedankt Bram,
Ik hoopte er ook op. In welke richting moet ik denken?
Zou het niet handig zijn dit te melden, veel kwekers zijn toch verontrust.

Hoewel ik in principe een voorstander ben van de stille diplomatie is dit tegenwoordig niet de manier hoe het gaat.
Voor mijn gevoel heeft de vogelbescherming nu al een grote voorsprong in de publieke opinie.
En zo worden tegenwoordig zaken binnengehaald(helaas).
Verder hebben ze een aardig voetje binnen de deur van de media.
Ook gezien de daling van het ledental lijkt PR niet onhandig.

Lucky
28-02-2007, 16:37
Helaas is het zo Zwartkopje, de pr is machtig een handtekeningen actie of een briefkaartkaart actie zou tot de mogelijkheden kunnen horen.
Plaats in de bondsbladen vellen voor handtekeningen actie of een voorgedrukte postkaart geadresseerd aan de minister. Maar laat je publiekelijk horen voordat het te laat is.

Greeting Lucky:)

dijkkamp
01-03-2007, 13:14
ik kan het rapport niet downloaden op de site van de bond ligt dit aan mijn pc of is het niet meer te zien

winterkoning
01-03-2007, 15:51
oke,
maar en quot:
Hoeveel relatieve "deskundigheid" uit dit rapport blijkt, dat mag elke overheidsinstantie voor zichzelf uitmaken.

het zijn wel dus die (voor zichzelf uitmakende) overheidsinstanties ,en (uiteindelijk)minister die dit soort dingen in de maag gesplitst krijgt ( en uiteindelijk de macht heeft om iets te forceren/beslissen)..dus denk ik dat er een hele maar dan ook een hele goede lobby nodig is voor onze tak van de vogelsport.
hebben zij op het ministerie wel eens een vogeltje thuis gehad /gekweekt?
ik denk van niet,het is nog altijd de sport van de gewone man, en die gewone man taal word daar niet gesproken danwel begrepen.
wat ik wil zeggen is dat het wel een mooi iets is waarmee men snel succes (politiek gezien) kan hebben bij het nu al ingeprinte grote publiek en mede kamer/regerings/opositie partijen zoals de dierenpartij.(want wat hebben die nu een mooi kamerpunt, nu om aan de kaak te stellen en zo hun achterban te laten zien van...........).want er zijn weer nieuwe kansen met een nieuwe pas gevormde regering/kamers etc etc.
het grote publiek maalt helemaal niet naar de waarheid in dit soort kwesties alleen de beschadigde(door oa uitlatingen in dit rapport) en betrokken eerlijke personen/kwekers.
en dat het maar een klein gedeelte is( de ec -groep)binnen het al omvattende vogelwezen/hobby procentsgewijs gezien.
geloof jij dat elke/alle troop/kromsnavel en kanarie boer ,massaal achter de ec -kwekers staan?,nou ik niet
want iedereen is tegenwoordig alleen met zichzelf bezig(in de samenleving en de hobby).

hoe vaker ik het rapport leest hoe meer ik mij verbaast over allerlei zaken,die niet juist zijn weergegeven.

Lucky
01-03-2007, 17:26
geloof jij dat elke/alle troop en kanarie boer ,massaal achter de ec -kwekers staan,nou ik niet
want iedereen is tegenwoordig alleen met zichzelf bezig(in de samenleving en de hobby).

Hey beste Winterkoning, denk dat als de ec kwekers door de heren natuurbeschermers zijn "opgeruimt", de troop en kanarie boer aan de beurt zijn. Want als er straks een invoerverbod is voor de tropen. Geloven de "van Krevelds" dan wel dat al die tropen gekweekt zijn? Zijn die niet ilegaal ingevoerd?:confused: Of gaan ze eerst de kanariekweker naar de strot? Ook daar zullen ze wel iets tegen hebben, zoals ze tegen elke vogel / dierhouder wel iets hebben.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat deze groepen kwekers zich beter wel achter ons kunnen, neen moeten scharen want vandaag zijn wij het doelwit morgen zij. We zullen als een front moeten gaan staan om tegengas te geven. Het formeren van deze vogelkwekers eenheid is een taak voor de div. bonden. Dit kan alleen indien ze, zoals je reeds meerdere malen aangaf, de zaken openlijk worden aangekaart en door de pseudo natuurbeschermers in hun hemt te zetten. Door het door hun beweerde te ontkrachten en te weerleggen. Dit laatste kan niet al te moeilijk zijn gezien het gene ze allemaal vermelden in hun raport. Maar doe het wel publiek en niet achter gesloten deuren want dan blijft het raport van de "van Krevelds" hangen bij Jan Modaal. En dat schiet niet op.
Er zou voor onze hobby uiteraard meer pos. PR bedreven moeten worden.
Er zijn legio acties te bedenken om pos. in de belangstelling te komen. Zowel regionaal als landelijk. Want stil zitten en afwachten je niet laten horen aan de buitenwacht is mijns inziens wachten op het fatale moment. Ik denk dat we dat allemaal ,EC-kweker ,kanariekweker ,tropenkweker of parkietenkweker ,niet willen daar is onze hobby te mooi voor.;)

Greetings Lucky:)

dijkkamp
02-03-2007, 10:14
ik zou absoluut niet mijn hobby willen opgeven door gezeur en gezever van andere.

maar zou het ook niet verstandig zijn dat alle vogelliefhebbers er voor zouden zorgen dat deze mensen/instanties niets meer hebben om over te zeuren met andere woorden als wij niet zorgen voor de ammunitie dan kunnen hun ook niet schieten.

EJ Huisman
02-03-2007, 15:03
http://www.aviornis.nl/documenten/IngezondenBriefIllegaleVogelhandel1mrt.pdf
Nog een reactie van Aviornis, ook een vogelbond.
Hopen dat er in de pers nu ook eens aandacht wordt geschonken aan de ons verhaal.

gr. Erik-Jan

Budgie
02-03-2007, 17:19
Wat ik in deze hele discussie mis, is controle en eventueel bestraffing.
Het geheel is precies waar zo langzamerhand alle nederlandse regelgeving en wetten aan lijden. Omdat er een paar mensen in de fout gaan wordt iedereen, juist ook de goeden, gestraft met maatregelen. Neem het verkeer, omdat 10 % gevaarlijk rijdt, wordt 100 % gestraft met hobbels en slingers. Personeelsleden konden tegen fabrieksprijs de door hen zelf gemaakte spullen kopen; omdat er een paar misbruik van maakten werd de hele koopregel afgeschaft in plaats van die misbruikers op te sporen en te ontslaan.
Wat ik voorsta bij alle wetten en regels is een stevige controle en nog steviger bestraffing als je in de fout gaat. Geen regels waarbij de goeden met de kwaden lijden. (Dan gaat het met de kwaden vaak beter dan met de goeden!)

Daniel
03-03-2007, 00:23
in de Pers van gisteren stond ook een interview met een vogelkweker. Was mooi positief en helder verhaal

Lucky
03-03-2007, 16:34
Hallo Budgie al is de boete nog zo hoog boeven blijven altijd bestaan, het is mens eigen.

Hey Daniel ,laat ons mee lezen en plaats een link.


Greetings Lucky:)

Daniel
03-03-2007, 17:01
http://depers.coolcreations.nl/papers/36.pdf op pagina 2 een interview met John van der Jagt: Mijn liefde begon bij de kanarie.Een leuk interview om te lezen al begon mijn liefde bij de grasparkiet :p

henk
07-03-2007, 11:25
Onderstaand treft u de tekst van de brief aan die C.O.M. Nederland heeft verzonden aan Vogelbescherming Nederland.

C. O. M. NEDERLAND
ALGEMENE BOND VAN HOUDERS VAN PARKIETEN EN PAPEGAAIACHTIGEN
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VAN VOGELHOUDERS
BELANGENBEHARTIGING EUROPESE CULTUURVOGELS
NEDERLANDSE BOND VAN VOGELLIEFHEBBERS


Datum: 7 Maart 2007
Onderwerp: Rapport ”gekweekt met de vangkooi”Geacht bestuur


Wij willen graag het volgende aan u kenbaar maken en u met klem vragen daarvan goede nota te nemen.

Gelet op de heftige reacties, die de uitzending in het RTL nieuws van 2 augustus 2006 teweeg brachten binnen de vogelliefhebberij, heeft er op uw kantoor een gesprek plaatsgevonden tussen twee vertegenwoordigers van C.O.M. Nederland met de heren Hans Peeters en Marc Argeloo. Naar aanleiding daarvan hadden wij verwacht dat het door u aangekondigde en op 25 februari 2007 verschenen rapport “Gekweekt met de vangkooi” een juister en genuanceerd beeld zou hebben gegeven van de feitelijke situatie.

Spijtig is het te moeten constateren dat zulks geenszins het geval is.
Het rapport staat bol van de veronderstelling, ongefundeerde conclusies, feiten op basis van “horen zeggen” , onzorgvuldigheden, suggestieve foto’s en zoals één van onze aangesloten bonden in een commentaar opmerkt “sappige verhaaltjes”.
Aan één van de weinige concrete feiten name de aantallen in beslag genomen vogels wordt verder geen aandacht aan besteed, kennelijk omdat daarin een dalende tendens is te constateren.

Zoals al opgemerkt bracht de hierboven genoemde nieuwsuitzending veel commotie teweeg. De destijds gewraakte uitspraak van de heer Peeters is in het rapport weliswaar genuanceerder weergegeven, maar is gebaseerd “op schattingen van opsporingsambtenaren die in het kader van dit onderzoek hebben aangegeven te vermoeden dat tot wel 90% van de inheemse vogels die worden aangeboden op sommige markten uit het wild afkomstig zouden kunnen zijn”.
In deze aangehaalde zin komen de woorden voor: “schattingen, ”vermoeden” en “zouden kunnen zijn”. Op basis van deze vaagheden schopt u tienduizenden liefhebbers tegen de schenen.

Dat u als belangenorganisatie een rapport uitbrengt om op bepaalde misstanden te wijzen begrijpen wij. De bonden ontkennen niet dat die er in beperkte mate zijn. Dat u goede sier maakt bij uw achterban door een rammelend rapport, waardoor u onze liefhebberij in een kwaad daglicht stelt accepteren wij niet.

In het hierboven al gememoreerde gesprek had u reeds aangegeven in het rapport ook met aanbevelingen te zullen komen.
Wij hebben van deze aanbevelingen kennis genomen. Wij merken daarbij het volgende op
1. wij betreuren het dat u geen gebruik hebt gemaakt van ons aanbod om gezamenlijk te komen met aanbevelingen. Zulke aanbevelingen zouden mogelijk voor alle partijen aanvaardbaar zijn geweest en dichter bij de realiteit hebben gestaan
2. u gaat voorbij aan de huidige regelgeving en met name de concept regelgeving, welke in overleg met bonden en handhavinginstanties op het ministerie aanwezig is
3. u wil de regelgeving zodanig dichttimmeren door het zoveelste (dure) bureaucratische apparaat in het leven te roepen.
4. u heeft zich niet op de hoogte gesteld van de activiteiten van de bonden en hun afdelingen, anders hadden de aanbevelingen t.a.v. de bonden van vogelhouders vrijwel achterwege kunnen blijven.

Tot slot delen wij u nog mede, dat wij uw rapport van commentaar zullen voorzien en dat ter kennis zullen brengen van pers, Platform voor Verantwoord Huisdierenbezit, het ministerie, de AID en het bureau LASER.

Wij betreuren de hele gang van zaken ten zeerste en kunnen helaas geen andere conclusie trekken dat u de kans om gezamenlijk te komen tot aanvaardbare aanbevelingen heeft gemist. U mag u zich de vraag stellen of dat in het belang van uw doelstellingen is.


Hoogachtend,
Namens C.O.M. Nederland,

Bart Braam
Secretaris C.O.M. Nederland / Commissie wetgevingen

HansvdWeerdhof
07-03-2007, 13:44
Het zou mooi zijn als de media er iets mee deed, maar daar hoef je je niet al te veel illusies over te maken, want die willen alleen slecht nieuws van de daken schreeuwen, onder het motto "goed nieuws is geen nieuws".

Slecht nieuws is zo'n rapport van de vogelbescherming, paniek zaaien over vogelgriep, vogels in kleine hokjes, importzendingen waar zogenaamd "alles" van doodgaat, het leegvangen van de natuur, het is allemaal te weerleggen, maar helaas wordt daar nooit naar geluisterd.
Wat wel "slecht nieuws" zou kunnen zijn is een rechtszaak aanspannen tegen de vogelbescherming, maar gezien het verschil in kapitaalkrachtigheid tussen de Vogelbonden die geen cent te makken hebben en de Vogelbescherming met hun onlangs betrokken en prachtige nieuwe kantoorgebouw midden in lommerijk Zeist (wie betaalt dat?) neem ik aan dat ook dit geen zin heeft. We weten allemaal wel dat alles in dit land met geld te maken heeft, de dikste portemonnee heeft de meeste macht.

Hebben de vogelbonden geen juridisch adviseur die in zulke zaken kan adviseren? Want je hoeft je toch ook niet alles aan te laten leunen. Een keer flink terugbijten kan wel eens helpen dan weten ze meteen dat ze niet alles kunnen zeggen.

Verder: Hebben de vogelbonden zo langzamerhand nog niet het besef om de krachten te gaan bundelen, nee niet COM Nederland, maar echt de krachten bundelen. Fuseren dus, de tijd is er rijp voor.
De tegenwerking wordt steeds groter (vogelgriep, COM shows, import etc.) en het wachten is op meer acties van de tegenpartij. En dan is met z'n allen op je eigen NB, AB of PS eilandje blijven zitten wachten tot je afgemaakt wordt door milieuclubjes met geld niet zo'n heel goed idee, lijkt mij.
De aanval is nog altijd de beste verdediging.

Zwartkopje
07-03-2007, 18:55
De tegenwerking wordt steeds groter (vogelgriep, COM shows, import etc.) en het wachten is op meer acties van de tegenpartij. En dan is met z'n allen op je eigen NB, AB of PS eilandje blijven zitten wachten tot je afgemaakt wordt door milieuclubjes met geld niet zo'n heel goed idee, lijkt mij.
De aanval is nog altijd de beste verdediging.

En meer samenwerken met andere bonden (siervogels(kippen, eenden etc), reptielenhouders etc etc.
En zelf promotie maken, maak eerste kweken meer bekend bij de pers met foto's(houden ze van). Zie in tv programma's te komen en werf meer leden, kijk eens of je andere vormen van lidmaatschap kunt vormen, andere behoeftes te bevredigen, laat zien dat je misstanden aanpakt etc.
Verder een pluim hoor Bart :)

Bart Braam
07-03-2007, 23:07
En meer samenwerken met andere bonden (siervogels(kippen, eenden etc), reptielenhouders etc etc.
En zelf promotie maken, maak eerste kweken meer bekend bij de pers met foto's(houden ze van). Zie in tv programma's te komen en werf meer leden, kijk eens of je andere vormen van lidmaatschap kunt vormen, andere behoeftes te bevredigen, laat zien dat je misstanden aanpakt etc.
Verder een pluim hoor Bart :)


Mag ik die pluim delen met mijn medebestuurders, Pierre Stijnen en Henk Marinus.
We (C.O.M. Nederland) zullen zeker nog van ons laten horen.
Bart Braam

EJ Huisman
08-03-2007, 08:56
prima brief!
hopen dat de media het straks het stuk van de COM net zoveel aandacht geeft als dat van de "vogelbescherming"

gr. Erik-Jan

Henk3
03-06-2007, 07:12
Zie politiepersbericht:
http://www.politie.nl/ijsselland/nieuws/persberichten/070601_nagekomen_persbericht.asp

De tekst:

Drie mannen aangehouden ivm overtreding Flora- en faunawet

Hardenberg, 01-06-2007 • Met de aanhouding van drie jagers uit de gemeente Hardenberg heeft de politie van Hardenberg een einde gemaakt aan overtredingen van de Flora- en faunawet, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet wapens en munitie in het buitengebied van Schuinesloot.Het onderzoek in deze zaak werd uitgevoerd samen met het Regionaal Milieuopsporingsteam van de regiopolitie IJsselland, de AID en het Openbaar Ministerie nadat in het vroege voorjaar van dit jaar in een bosperceel in de omgeving van Schuinesloot een dode kalkoen werd aangetroffen die bewerkt was met een zeer giftig landbouwbestrijdingsmiddel.Bij de aanvang van het onderzoek door de politie bleek dat er al enkele jaren in die omgeving en in het buitengebied van het aangrenzende Hollandseveld op dergelijke wijze roofvogels, roofdieren, honden en katten werden vergiftigd en gedood. Recente aangiftes van vergiftiging van twee honden en een huiskat en een ingesteld buurtonderzoek leidde in de richting van een 68-jarige man uit de gemeente Hardenberg. In zijn huis werden tijdens een huiszoeking vijf illegale vuurwapens, 1674 stuks munitie en 74 ingevroren, dode, beschermde vogels aangetroffen. Het ging hier om de soorten roerdomp, buizerd, vlaamse gaai, merels en zanglijsters. Ook werden elf levende beschermde vogels aangetroffen. Hierbij ging het onder andere om eksters, patrijzen en fazanten. Daarnaast werden grote hoeveelheden vangmiddelen en twee soorten voor dieren zeer giftige landbouwbestrijdingsmiddelen bij de zoeking gevonden.De drie verdachten in deze zaak, in leeftijd vari&#235;rend tussen de 60 en 70 jaar, waren in het bezit van een jachtakte en werden enige tijd door de politie gevolgd. Het was de jagers primair te doen om op deze wijze het aantal beschermde roofdieren (o.a. vossen en steenmarters) en beschermde roofvogels te vergiftigen en zo de stand hiervan te reguleren. Een van de jagers had in 2005 zijn jachtakte al moeten inleveren maar bleef zich als legaal jager gedragen en kreeg hierbij een jachtgeweer overhandigd van de twee andere jachtaktehouders om op deze wijze gezamenlijk reewild te schieten. In verband met medeplichtigheid van de twee jachtaktehouders werden ook van hun de jachtgeweren en munitie in beslag genomen. De drie mannen zijn enige tijd ingesloten geweest en hebben bekentenissen afgelegd.Gedurende het onderzoek kwamen ook nog wat andere zaken aan het licht. Zo werden nog enkele andere jagers verhoord in verband met het vangen en verhandelen van beschermde vogels (eksters). Ook werden van een 73-jarige man uit de gemeente Hardenberg twee illegale revolvers met munitie ingenomen. Tegen alle personen wordt proces-verbaal opgemaakt zodat zij zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Tijdens dit onderzoek zijn in totaal zestien vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en 3092 stuks munitie van verschillende kalibers in beslag genomen. Alle tijdens het onderzoek gevonden munitie en wapens zijn inbeslaggenomen.

alexd
05-06-2007, 08:37
ik heb maar één antwoord....triest..

goudhaantje
05-06-2007, 12:17
Weer staan de inheemsvogels in de negatieve aandacht. Dit zijn alleen maar voortekenen dat het systeem zoals dit nu is bij deze vogel groep nooit zo zal blijven zo als dit nu gedaan wordt. Mijn voorstel is dan ook om een Europees overdrachtformulier te maken die je mee krijgt met de aankoop van nieuwe vogels. Op dit formulier moeten dan het kweeknr. staan plus jaartal, de vogelsoort, de oude eigenaar en de nieuwe eigenaar. Dit formulier moet altijd bewaard worden. Als de vogel overlijd dan de ringbewaren in de administratie. Het moet gewoon een geregistreerde vogelgroep gaan worden. Willen de liefhebbers dit niet, dan zal dit steeds meer hun vogelsport nadelig be&#239;nvloeden.

Laten jullie ook je gedachten hierover gaan voor een oplossing, om deze tak van vogelsport veilig te stellen voor de toekomst.

zolang mensen grote bedragen blijven vragen voor zijn vogels zal dit altijd ilegaal gedrag aantrekken.we moeten er voor zorgen dat er genoeg gekweekt worden dan gaan de netters en ringers ook weer wat anders doen! ook registratie zoals in belgie helpt niet .dit weet ik uit ervaring

Zwartkopje
05-06-2007, 13:39
zolang mensen grote bedragen blijven vragen voor zijn vogels zal dit altijd ilegaal gedrag aantrekken.........

Denk niet eens dat de prijs wat uit maakt, voor illegale sijsjes staan soms te koop voor een paar euro.

Denk dat voor sommigen een kick is, of het idee dat het buiten de regels is.
Denk dat de vraag hier niet altijd stuurt.

Henk3
22-06-2007, 12:20
Persbericht | 07-06-2007
6 aanhoudingen voor overtreding Flora en Faunawet
Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de Algemene Inspectiedienst (AID), in samenwerking met een aantal regionale milieuteams van de politie, op 6 juni een aantal doorzoekingen verricht in de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Zuid-Holland en Limburg. De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke overtreding van de Flora en Faunawet. Er zijn 6 aanhoudingen verricht. Daarnaast zijn meer dan 200 vogels, honderden eieren, een aantal broedmachines en 12 vuur- en slagwapens in beslag genomen. Ook werden illegale vangmiddelen zoals netten en lijmstokken aangetroffen bij de verdachten.

Daniel
22-06-2007, 18:22
Een klein berichtje op NieuwNieuws: politie vindt bruinvis in vriezer. Een bruinvis is een minidolfijn, ongeveer net zo zeldzaam als de rugstreepkabeljauw, maar extralief gevonden omdat het dier toevallig dan als knuffelvis gezien wordt door al die bokitowijven. Het berichtje op NieuwNieuws leverde 22 comments op en we waren het eerlijkgezegd alweer helemaal vergeten. Maar vanochtend zowaar een mailtje van de zoon van de eigenaar van de bruinvis. Een heel verhaal dat de pliesie de boel loopt op te kloppen en dat zijn 61-jarige pa volkomen onschuldig is. Dus wat nu zestien miljoen rechters? In de bak met die bruinvisdief, of toch een lintje uit handen van Marianne Thieme...

(geplaatst zonder redactionele bewerking)
Geachte redactie,

via deze weg wil ik mijn frustratie uitspreken over de plaatsing van het artikel over de 'vondst' van een bruinvis in Helmond, op uw website, en vermoedelijk in de krant van morgen 07-07-07. Temeer daar ik in deze spreek als zoon van de 61 jarige (!!) verdachte, meen ik een en ander te moeten verduidelijken in deze.

Inhoudelijk kan ik enkel toevoegen dat de politie hier mooie sier wil maken en de bruinvis als 'vondst' betiteld, terwijl het zoogdier aan hen werd overgedragen (met welbevinden van de Advocaat van mijn vader, Mr. Wouters uit Middelburg). Nog vreemder is de toevoeging dat de verdachte (mijn vader) 'niet wist wat hij met de bruinvis ging doen', terwijl er met onderzoekscentrum Neeltje Jans (Dhr. v. d. Hielen) kontakt is geweest met betrekking tot het onfortuinlijke beest, en mijn vader de bruinvis per eerst volgende gelegenheid zou aanbieden op het centrum voor verder onderzoek!! Ook politie in Zeeland is daarvan in kennis gesteld. Dhr. v. d. Hielen deelde ons mede dat indien de Bruinvis goed geconserveerd werd, de aflevering gerust enige weken later mocht gebeuren.
Waarom de bruinvis meegenomen naar Helmond?
Welnu; mijn vader heeft jarenlang een viswinkel (en horecagelegenheid) gedreven in het Helmondse en als liefhebber van onze vaderlandse flora en fauna, was hij apetrots op zijn vondst. Foto's maken; veel, en nog meer! Noem het naďef...
Vervolgens wordt melding gemaakt van het stropen van krabben en kreeften, daar waar mijn vader beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om te mogen vissen in deze wateren te Zeeland.

Schrijnender is echter dat mijn vader voorts wordt beticht van illegale vogelvangst, daar waar hij als liefhebber er alles aan heeft gedaan om vogels te kunnen kweken. Iets dat hem zelfs voortreffelijk af blijkt te gaan! Ik spreek hier opzettelijk van 'betichten' omdat er nog nooit een zaak inhoudelijk is gewonnen aangaande de beschuldigingen aan zijn adres.

Nergens vind ik referentie tot de voorgaande aantijgingen aan zijn adres, waarbij tijdens een beslaglegging van zijn kweekkoppels, een honderdtal vogels zijn meegenomen. ALLEMAAL overleden in de voličres bij recherche (AID) en Vogelbescherming Nederland! Mensen die anderen beschuldigen (publiekelijk) van zaken waarvan zij klaarblijkelijk zelf geen weet hebben. Een inbeslagname die vervolgens zulks verstrekende gevolgen heeft dat de gehele vogel populatie en kweek bij mijn vaderwas vernietigd. Dat de rechter de zaak seponeerde en onlangs vonniste dat de Nederlandse Staat een vergoeding van niet minder dan 18.000 Euro's dient te betalen aan mijn vader, vanwege deze vernietiging van zijn trots en levenswerk, komt ook nergens terug. Het heeft er alle schijn van dat deze zaken nauw verbonden zijn en aldus rieken naar wraak...

De rechercheur in kwestie (Paul Henst - AID) doet er alles aan om de zaak te frustreren en mijn vader aan alle kanten in een kwaad daglicht te stellen, zonder feitelijk en belastend bewijs. Dhr. Henst geeft zelfs toe dat deze zaak persoonlijk is en het een hetze betreft tegen mijn vader.

Hoe erg moet het worden in onze politiestaat? een compleet onderzoeksteam van de milieurecherche is 24 uur per dag met deze zaak bezig, telefoons worden maandenlang afgetapt (van het hele gezin), terwijl bij de huiszoekingen en invallen telkens een heel korps politie komt opdraven (met uitgesproken tegenzin).

Hebben zij allen niets beters te doen? Auto's worden gestolen, mensen mishandelt, inbraak, pedofilie, en moord... het mag allemaal van vrouwe justitia. Terwijl mijn oude vader (suikerpatient) al sinds 16 april in het huis van bewaring De Leuvense Poort in Den Bosch vertoeft, werden in diezelfde periode in Nederland verkwachters in vrijheid gesteld, en vuurwapengevaarlijke misdadigers huiswaarts gestuurd vanwege ruimtegebrek. Vreemd, want ik weet nog wel een cel die schreeuwd om echte misdadigers

Henk3
20-07-2007, 12:16
http://www.destentor.nl/flevoland/article1636954.ece

3 pagina's.

Zwartkopje
20-07-2007, 14:44
Zijn dit niet dezelfde als laatst? Komkommertijd?

Mooi is dat het is naar aanleiding van tips de "markt", zijn dus mensen die het aangeven.

Henk3
20-07-2007, 19:34
Zijn dit niet dezelfde als laatst? Nee, die kwamen uit de omgeving van Hardenberg. En nog niet zo lang geleden is er ook al eens iemand opgepakt uit Rijssen, ook die zou hier los van gezien moeten worden. Aldus een politie woordvoerder vandaag op Radio Oost.:cool:

ele
15-10-2012, 16:19
Via de voorgaande linken bleek het "artikel" niet meer beschikbaar:
http://www2.stroming.nl/pdf/vangkooi.pdf

http://www2.stroming.nl/
http://www.vogelbescherming.nl/


mvg. Eelke