PDA

Bekijk Volledige Versie : Wetenschappelijke benamingenHarrie van der Linden
13-10-2006, 00:23
Bij het lezen in vogeltijdschriften en op fora zoals deze, valt het me steeds weer op, hoe slordig met de wetenschappelijke benamingen wordt omgesprongen. Hierbij bedoel ik niet eventuele spelfouten, maar de wijze waarop de afspraken voor wetenschappelijke benamingen worden nagekomen. Ik krijg de indruk dat velen niet weten hoe dat precies zit en hoe het eigenlijk hoort, vandaar deze bijdrage.

De wetenschappelijke benaming van elke vogelsoort begint met de naam van het geslacht(genus)waartoe de vogel behoort. De wigstaartparkieten bijvoorbeeld behoren tot het geslacht Aratinga De naam van het geslacht wordt gevolgd door de specifieke naam die de feitelijke soort aangeeft, samen vormend de tweetermige (binaire) classificatie. Van sommige aratingasoorten komen echter twee of meer rassen voor, die gelijkend doch niet identiek zijn, zodat het noodzakelijk is de tweetermige classificatie tot een drietermige (trinaire) uit te breiden om onderscheid te kunnen maken tussen de ondersoorten. Bij de goudkapparkiet bijvoorbeeld is de volledige, drietermige, wetenschappelijke benaming Aratinga auricapilla auricapilla en het feit dat auricapilla wordt herhaald, betekent dat we hier met de nominaatvorm of het uitgangsras te doen hebben. De ondersoort bekend als Aratinga auricapilla aurifrons (goudvoorhoofd goudkapparkiet)wordt om zijn geringe kleurafwijkingen als zodanig erkend.
Een groot aantal vogelsoorten was aanvankelijk in een ander geslacht ondergebracht als waaronder ze thans zijn ingedeeld.
Om maar even bij de aratinga’s te blijven, deze waren oorspronkelijk ingedeeld bij het grote geslacht Psittacus. Later werden ze in het afzonderlijke geslacht Aratinga geplaatst. Vogels die na de erkenning van het nieuwe geslacht ontdekt worden, krijgen meteen de naam van het nieuwe geslacht in dit geval dus Aratinga gevolgd door de soortnaam en – waar nodig – naam van de ondersoort met daarachter de naam van de persoon die de vogel zijn wetenschappelijke naam gaf en beschreef, aangevuld met het jaar waarin de wetenschappelijke beschrijving plaats vond. De naam van de auteur en het jaartal kan desgewenst weglaten worden. Om de gewijzigde nomenclatuur aan te duiden voor die soorten die voordien in een ander geslacht ondergebracht waren, is door de systematici afgesproken de naam van de auteur die de soort oorspronkelijk beschreef tussen haakjes te vermelden. De volledige wetenschappelijke naam voor de goudkapparkiet luidt dus Aratinga auricapilla auricapilla (Kuhl, 1820), die van de goudvoorhoofd goudkapparkiet Aratinga auricapilla aurifrons Spix, 1824. Voorts is wereldwijd afgesproken de naam van het geslacht altijd cursief en beginnend met een hoofdletter te schrijven, daarachter eveneens cursief, maar uitsluitend in kleine letters de soortnaam eventueel gevolgd door de naam van de ondersoort.
Harrie

Serinus
13-10-2006, 09:41
Klopt Harrie,

Een hoop misverstanden zouden worden weggenomen als we, i.p.v. de Nederlands/Vlaamse (niet te vergeten regionale) naamgevingen, de latijnse naamgeving zouden volgen.
Vaak krijgen vogels een naam toebedeeld door de "handel", wat het beste verkoopt, voorbeeld; "Mexicaanse Goudvink".

Helaas is de internationale (wetenschappelijke) naamgeving óók niet gelijkduidend, we hebben daar te maken met de "continentale" en "angelsaksische" naamgeving.

Om even in "mijn straatje" te blijven; het geslacht Serinus, volgens angelsaksische naamgeving, wordt in de continentale lijst opgedeeld in
Serinus
Ochrospiza
Poliospiza
Crithagra
Dendrospiza
Pseudochoroptila

Tsja, ook dáár dus geen eenduidig beleid.....:(

Groeten, Serinus (óf was het Ochrospiza ;))

Harrie van der Linden
13-10-2006, 10:25
Hallo Serinus,
Dat klopt, ook in de wetenschappelijke wereld bestaat niet altijd eenduidigheid over de naamgeving. Feit is wel dat men als de wetenschappelijke naam gebruikt wordt er altijd wel uit te komen is omdat de ingewijden dit wel weten. Overigens is de eigenlijke soortnaam wel altijd eenduidig. Alleen over de indeling in het geslacht verschilt men wel eens van mening. Ook niet vergeten mag worden, dat veranderingen ook niet altijd overal direct ingevoerd worden. Dat kan ook niet altijd omdat een boek wat eenmaal gedrukt is niet meer veranderd kan worden.
Maar mijn betoog ging eigenlijk niet over het benoemen van de vogels met hun wetenschappelijke naam, maar over hoe de wetenschappelijke naam in elkaar steekt als ook de juiste schrijfwijze ervan zoals het geslacht de eerste letter als hoofdletter en in schuinschrift, de namen van soort en ondersoort met kleine letter en eveneens in schuinschrift, verder de betekenis van de auteur en het hierbij te vermelden jaartal.
Misschien ken je het wel, maar als liefhebber van de door jouw genoemde soorten, kan ik je Handbuch der Cardueliden van Dr, Hans Classen en Karlheinz Massoth aanbevelen, vooral in het eerste deel worden de door jouw genoemde genera behandeld. Bovendien zijn hierin alle soorten, soms ook de ondersoorten zowel mannen als poppen middels goede kleurenfoto's afgebeeld.
Harrie

Serinus
13-10-2006, 14:38
Hallo Harrie,

Éven off-topic;
kan ik je Handbuch der Cardueliden van Dr, Hans Classen en Karlheinz Massoth aanbevelen
Dit boek ken ik niet Harrie, i.d.d. misschien wél interessant!
Heb je misschien het ISBN-nr en uitgever van dit boek?

Tot nu toe kan ik nog goed vooruit met "Finches & Sparrows", op z'n Engels.
En op z'n Duits; Zeisige, Girltze, Gimpel und Kernbeißer, van Horst Bielefeld.
Maar ik wil zéker dat door jou genoemde werk wel aanschaffen!

Groeten, Serinus.

Harrie van der Linden
13-10-2006, 15:21
Dag Serinus,
Handbuch der Cardueliden werd een aantal jaren geleden uitgegeven als privé uitgave. Er is geen ISBN nummer van. Ik heb de beide delen destijds van Dr Classen gekocht via de Duitse firma Biotropic waarvan hij eigenaar en directeur is. Bij Biotropic maken ze o.a. het bekende Duitse lorivoer. Ik heb nog gekeken of ik het adres nog had, maar helaas ik kan het niet meer vinden.
Ik neem echter aan dat de firma Biotropic wel te achterhalen is.
Met vriendelijke groet,
Harrie

Serinus
13-10-2006, 15:46
Hallo Harrie,

Oké ik heb even zitten "Googelen", en heb de site gevonden van dhr. Classen http://www.hansclassen.de/ Helaas staat daar vermeld dat de beide boeken niet mee vooradig zijn, en er geen concrete plannen liggen om deze opnieuw uit te geven.:(

Wel ben ik achter het ISBN-nr gekomen; Biotropic, 1992. ISBN 3924512019.

Dusss, nu komt m'n volgende vraag; wie kan me verder helpen aan deze twee boeken.....
Hier nog even de complete gegevens; Hans Claßen, Karl-Heinz Massoth. Handbuch der Cardueliden. Biotropic, 1992. ISBN 3924512019.
Groeten, Serinus

Ton Koek
13-10-2006, 23:52
Probeer het eens op Vogelmarktplaats.nl....
Sorry, ik kon het niet laten... :) :)

Serinus
14-10-2006, 10:52
Hallo Ton;

http://www.vogelmarktplaats.nl/add_detail.asp?ber_id=30286


:D

Groeten, Serinus

Harrie van der Linden
14-10-2006, 23:04
Hallo winterkoning
Van Garrulax pectoralis (Garrulax met tweemaal r) zijn 6 ondersoorten bekend:
G. p. pectoralis = zwartband gaailijster
G. p. melanotis
G. p. subfusus
G. p. robini
G. p. picticollis = borstband gaailijster
G. p. semitorquatus
De wetenschap zit hier niet fout, maar de samensteller van de lijst. Daar had dus de naam van de ondersoort picticollis bij moeten staan.
Over de ringmaten voor deze vogels kan ik je niets zeggen, gewoon om dat ik ze niet weet.
Harrie

Harrie van der Linden
15-10-2006, 14:03
Hallo Winterkoning,
Zover ik weet wordt er bij de NBvV regelmatig een lijst uitgegeven van vogels die in de loop der jaren een oorkonde hebben behaald. Vogels die voor een oorkonde in aanmerking komen, krijgen na de keuring nog eens bezoek van leden van de TC of misschien ook wel andere deskundigen die controleren of het wel die bewuste vogel is waarvoor hij is ingeschreven. Men gaat daar altijd zeer serieus mee om en je kunt dus gevoeglijk aannemen dat de vogel die een oorkonde krijgt, ook werkelijk de soort/ondersoort is als waar hij voor door moet gaan. Ik zal niet beweren dat hierbij nooit eens een fout is gemaakt, maar de kans daarop is vrijwel nihil. In de tijd dat ik zelf voorzitter was van de TC tropen en parkieten van de NBvV ben ik vaak genoeg met collega TC-leden langs de kooien geweest om te weten dat eenieder ervan doordrongen was dat men zich hierbij geen fouten kon veroorloven. Ik ga er vanuit dat dit thans ook nog zo is.
Harrie

Harrie van der Linden
15-10-2006, 17:29
Winterkoning, dat weet ik ook niet. Ik ben er immers niet bijgeweest toen ze die vogel op de lijst gezet hebben Wat ik wel weet is dat Garrulus pectoralis pectoralis de zwartband gaailijster is en Garrulus pectoralis picticollis de borstband gaailijster die ook wel de gekraagde gaailijster wordt genoemd. De eerste onderscheidt zich door een zwarte nekband die zich tot over de borst uitstrekt de tweede ergo de borstband of gekraagde gaailijster heeft een zwarte baardstreep, een zwarte band over de kropstreek en witte onderdelen. Als er nu in die lijst staat A. p pectoralis dan doet de Nederlandse benaming er eigenlijk helemaal niet toe. Die is helemaal niet belangrijk, gewoon omdat die meestal nergens op slaat. Neem nu bijvoorbeeld Cyanoramphus auriceps Deze wordt in het Nederlands geelvoorhoofdkakariki genoemd, terwijl het voorhoofd rood is.
auriceps komt van aurum = geel; ceps komt van caput=kop. Deze vogel had dus beter geelkopkakariki kunnen heten. Vandaar dat ik er voor pleit, zoveel mogelijk de wetenschappelijke benamingen te gebruiken, dan kan iedereen opzoeken over welke soort het gaat.
Harrie

Harrie van der Linden
15-10-2006, 18:39
Winterkoning, je schrijft het is allemaal niet zo gemakkelijk. Dat klopt en gaailijsters zijn ook niet mijn specialiteit.
Harrie

Serinus
24-10-2006, 14:36
Hallo,

Nog éven over dat "Handbuch der Cardueliden"....
Ik heb hér en dér nogal wat "overhoop" gezet met m'n vraag naar dat boek, of boekén moet ik eigenlijk zeggen want het zijn twee delen.
Zie; http://www.vogelforen.de/showthread.php?t=124019
Let even niet op m'n "steinkohlen deutsch" :p

Verder heb ik in verschillende "Antiquiteiten-boekhandels" rondgestruint, virtueel dan ;)
Maar de prijzen die ik dáár aantrof :eek:
Tussen de 120 en 150 euro, pér boek.....

Vervolgens ben ik op de site van Hans Claßen zelf terecht gekomen.
Een zéér vriendelijk man, die zónder problemen de voor mij belangrijke informatie in een PDF-file heeft toegezonden.
Wat ik begreep; wil hij bést serieuze vragen naar informatie uit deze boeken naar liefhebbers opsturen.
Let wél; "alleen voor eigen gebruik"!

Er zit een nieuwe druk aan te komen, maar dat duurt op z'n minst nog enkele jaren.
Zover dit "off-topic" verhaal.

Groeten, Serinus.