PDA

Bekijk Volledige Versie : Ringindicatielijsten PsittaciformesHarrie van der Linden
03-10-2006, 12:07
Omdat ik vind dat de ringindicatielijsten Psittaciformes van de erkende vogelbonden onvolledig zijn, soms ook een foutieve indicatie van de ringmaat aangeven of een indicatie van een ringmaat geven van papegaaiachtigen die niet eens in volièremilieu worden gehouden, heb ik er een gemaakt die wel compleet is en ook wat betreft de wetenschappelijke benamingen voldoet aan de nieuwste inzichten op dit gebied. Bovendien zijn in deze lijst de soorten aangegeven die niet in volièremilieu worden gehouden of waarvan geen broedresultaten bekend zijn. Geïnteresseerden kunnen deze lijst raadplegen op mijn website www.psittaciformes.nl
Harrie

Ton Koek
03-10-2006, 18:16
Dat zijn er nogal wat, netjes! Is vast een hoop werk geweest.
Lijkt me bijzonder handig voor alle kromsnavelvrienden.

De meeste ringen zijn nèt wat te groot voor mijn goudbuikjes... :) :)

Harrie van der Linden
04-10-2006, 16:01
Winterkoning bedankt voor je reactie. Maar nu ga ik nog even in op je grieven dat er voor de inheemse en uitheemse zaadeters alsook de vruchten- en insectenetende vogels de zaken niet goed geregeld zijn. Hetzelfde liedje dus als met die lijsten van dieren w.o. ook de vogels die nu bij LNV in de maak zijn, die in de toekomst niet meer gehouden mogen worden. In een reactie op en inbreng van Serinus onder het kopje “Hoe moet dat nu verder, enz” (Tropen) schreef ik al dat ik vond dat de gezamenlijke bonden (lees COM-Nederland) hier het voortouw moeten nemen. Men moet niet afwachten waar ze in Brussel of Den Haag mee komen, men moet ze vóór zijn. Als wij de lijsten tijdig aanleveren, bespaart hun dat veel werk temeer omdat hun kennis op dat gebied vrijwel ontbreekt. Kijk maar eens in de lijst Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootring en andere merktekens. Je zult er talrijke vogels aantreffen onder een wetenschappelijke naam uit lang vervlogen tijden. Ook worden soorten genoemd die tot een ondersoort van een soort behoren, maar er worden ook ondersoorten genoemd die al jaren door de wetenschap tot een zelfstandige soort zijn verheven. Ook staan er vogelsoorten in genoemd die voorkomen in de bijlage A bij de basisverordening zonder opgave van de ringmaat.
Het gaat hier om soorten waarvan de ringmaat door navraag te doen, goed te achterhalen is. Allemaal gevallen van ambtelijke onkunde. Laat de bonden samenwerken met mensen die kennis van zaken hebben. Maar wat zien we? De bestuurders gaan zelf met die ambtenaren praten, terwijl ook hun kennis op dit gebied veelal ernstig te kort schiet.
Op deze manier zullen we het nooit van die ambtenaren winnen.
Ooit vroeg ik eens aan zo’n ambtenaar hoeveel mensen er op zijn afdeling werkten. De man had veel humor want hij antwoordde: “Ongeveer de helft.” Grapje
Harrie

Bart Braam
05-10-2006, 09:45
Winterkoning bedankt voor je reactie. Maar nu ga ik nog even in op je grieven dat er voor de inheemse en uitheemse zaadeters alsook de vruchten- en insectenetende vogels de zaken niet goed geregeld zijn. Hetzelfde liedje dus als met die lijsten van dieren w.o. ook de vogels die nu bij LNV in de maak zijn, die in de toekomst niet meer gehouden mogen worden. In een reactie op en inbreng van Serinus onder het kopje “Hoe moet dat nu verder, enz” (Tropen) schreef ik al dat ik vond dat de gezamenlijke bonden (lees COM-Nederland) hier het voortouw moeten nemen. Men moet niet afwachten waar ze in Brussel of Den Haag mee komen, men moet ze vóór zijn. Als wij de lijsten tijdig aanleveren, bespaart hun dat veel werk temeer omdat hun kennis op dat gebied vrijwel ontbreekt. Kijk maar eens in de lijst Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootring en andere merktekens. Je zult er talrijke vogels aantreffen onder een wetenschappelijke naam uit lang vervlogen tijden. Ook worden soorten genoemd die tot een ondersoort van een soort behoren, maar er worden ook ondersoorten genoemd die al jaren door de wetenschap tot een zelfstandige soort zijn verheven. Ook staan er vogelsoorten in genoemd die voorkomen in de bijlage A bij de basisverordening zonder opgave van de ringmaat.
Het gaat hier om soorten waarvan de ringmaat door navraag te doen, goed te achterhalen is. Allemaal gevallen van ambtelijke onkunde. Laat de bonden samenwerken met mensen die kennis van zaken hebben. Maar wat zien we? De bestuurders gaan zelf met die ambtenaren praten, terwijl ook hun kennis op dit gebied veelal ernstig te kort schiet.
Op deze manier zullen we het nooit van die ambtenaren winnen.
Ooit vroeg ik eens aan zo’n ambtenaar hoeveel mensen er op zijn afdeling werkten. De man had veel humor want hij antwoordde: “Ongeveer de helft.” Grapje
Harrie

Beste Harrie

Ik wil hier toch even iets rechtzetten.

De thans bestaande lijsten zijn destijds opgenomen in de ringenregeling zonder dat de organisaties daar in laatste instantie nog invloed op hebben gehad. De wet moest er toen snel door van Mevrouw Faber, met het gevolg dat er een incomplete lijst is gebruikt.
Door ons is toen al direct aan de bel getrokken, en dus al sinds 2002 zijn wij voortdurend in contact met het ministerie over aanpassingen in de ringenregeling, en ook de ringenlijst. Je zult niet willen weten hoeveel uren overleg hierin al zitten.
De eerste correcties voor de ringenlijsten zijn al in 2002 aangeleverd, en de laatste ongeveer 2 maanden geleden. Het laatste contact met het ministerie dateerd van ongeveer 2 weken geleden.

De gezamenlijke bonden georganiseerd in COM Nederland hebben dus al reeds in 2002 het voortouw genomen, en trekken nog steeds aan dit touwtje.
Je redenering dat wij dus zitten toe te kijken, of af te wachten is niet juist.
Voor 14 dagen terug is er zelfs nog weer contact geweest met bureau LASER voor aanpassing van de citeslijsten, want ook deze zijn niet meer up-to-date.
Ondergetekende werkt nog steeds aan deze lijsten, en telkens als er correcties worden gemeld hebben wij de bevoegdheid om deze aan te passen.
Het probleem is dat de ringenlijsten zijn opgenomen in de wet en dus ook moeten worden gewijzigd per wet.
En dat duurt nu zo lang.
Dus vanuit COM Nederland, en haar aangesloten organisaties is er voortdurend druk om de regeling aangepast te krijgen.
Echter de molens draaien niet zo snel als wij willen. Maar daarom mag men de bestuurders van de organisaties niet verwijten dat er niets wordt gedaan.

Mochten mensen nog cruciale opmerkingen hebben betreffende niet juiste ringmaten, of benamingen dan zijn deze altijd welkom.
Leg ze neer bij ons dan zijn ze op de juiste plaats, en kunnen ze worden verwerkt, en op elkaar afgestemd.
Overigens is het de verantwoording van de organisaties om lijsten met ringmaten uit te geven, als ieder dit maar op eigen houtje gaat doen, dan is het einde straks helemaal zoek.
Laat voor iedereen duidelijk zijn dat de uitgegeven lijsten van de organisaties de enige juiste zijn, en zij onjuistheden daarin corrigeren indien deze worden aangemeld.

Vriendelijke groeten
Bart Braam
Secretaris COM Nederland

Bart Braam
05-10-2006, 10:28
:) hallo,
goed om te horen dat men er wel degelijk werk van maakt,maar waarom is er dan nog veel onvrede bij de "kwekers" aangaande dit onderwerp?(ik weet ook wel dat men het niet iedereen het naar de zin kan maken maar ik hoor zo om mij heen wel zeer redelijke dingen).
is het contact bij mvr burger dan net zo moeizaam als bij haar voorganger drs visser?
en ikzelf ben lid van diverse speciaalclubs maar ik vind dat er weinig gecommuniceerd/gepubliceerd word aangaande dit onderwerp.
mischien heb ik dingen gemist ,want mij is geen verandering van diverse ringmaten bekend.
het laatste wat ik mijzelf kan herinneren is dat er geschreven was dat er veranderingen op stapel stonden kmaar men in ieder geval de oude wetten moest handteren.
opzich goed maar de ringen moeten ondertussen wel al besteld zijn want anders ben je voor sommige soorten wel degelijk te laat.
ben nog niet klaar ,hoor maar moet eventjes voor controle naar het ziekenhuis.
mvg:winterkoning

Nog even ter verduidelijking.
Op dit moment moet iedereen nog handelen naar de bestaande ringenregeling, want deze is nog steeds wettelijk van kracht.
Wat wij hebben aangedragen zit allemaal in de molen en wordt pas van kracht, als dit definitief wordt aangenomen, en is gepubliceerd in de staatskrant.
Ook wij hebben ons ingespannen om het voor april bekrachtigd te krijgen, zodat we het dit komende seizoen al konden gebruiken, maar helaas gooiden andere partijen dit weer in de war waardoor de hele zaak weer opniew moet worden bezien door het openbaar ministerie.
Heb er vertrouwen in dat wij ons uiterste best aan het doen zijn om zeker op korte termijn duidelijkheid hierin te krijgen.

En nogmaals, als men over gegevens beschikt die belangrijk zijn voor correcties in de ringmaten, nu kan het nog, dus laat het mij weten, dan is het mogelijk nog mee te nemen in de laatste aanpassingen.

Vriendelijke groeten
Bart Braam
Secretaris COM Nederland

Harrie van der Linden
05-10-2006, 12:49
Hallo Bart,
Je inbreng op dit forum aangaande dit onderwerp heb ik aandachtig gelezen. Om te beginnen staat in mijn hele betoog nergens dat ik de bestuurders van de organisaties verwijt dat ze niets doen. Wel heb ik een oordeel gegeven oven hun aanpak van de problematiek. Dat kan in mijn visie veel beter, al zou het alleen maar zijn door ook eens met hun achterban te communiceren. Ik verlang natuurlijk niet dat men elk lid raadpleegt, dat heeft ook geen zin omdat de meeste liefhebbers de kennis missen om hierover zinnig mee te praten of dat het hun gewoon aan interesse ontbreekt.
Men zou echter eens kunnen beginnen met de COM-keurmeesters Nederland hierin te betrekken. Bijvoorbeeld hun mening te vragen als er weer eens een aanvraag om een ringenwijziging naar Den Haag gaat. Nu weet behalve de insiders die met het ministerie LNV praten, waar het over gaat, verder niemand. Zo kan het voorkomen - en die komen voor - dat voor een bepaalde ringmaat niet de juiste keuze is gemaakt. Daar komt de liefhebber echter pas achter als de wijziging definitief is en men kan dan weer opnieuw beginnen aan de volgende overlegronde die – als men vooraf overleg had gehad – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorkomen had kunnen worden.
Terzake van de lijst welke vogels in de toekomst niet meer gehouden mogen worden en waar momenteel aan gewerkt wordt, ontbreekt elk inzicht. Welke vogelsoorten staan daarop en waarom of is dit net als de bestaande ringenlijsten ook nattevingerwerk? Waarom krijgen de mensen met kennis van zaken die men bij elke organisatie wel heeft daar geen inzicht in, zodat ze in ieder geval de mogelijkheid hebben hierover te adviseren.
Ten slotte nog iets over je laatste alinea van je brief, waarin je schrijft:
Overigens is het de verantwoording van de organisaties om lijsten met ringmaten uit te geven, als ieder dit maar op eigen houtje gaat doen, dan is het einde straks helemaal zoek.
Laat voor iedereen duidelijk zijn dat de uitgegeven lijsten van de organisaties de enige juiste zijn, en zij onjuistheden daarin corrigeren indien deze worden aangemeld.
Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de bonden om ringlijsten uit te geven, maar waarom eis je het alleenrecht voor de bonden op als blijkt dat die lijsten onvolledig zijn en de indicatie van de ringmaten menigmaal niet juist. Op welke gronden zou ik geen indicatie mogen geven van ringmaten, die na maanden speurwerk, ongeveer 800 e-mailtjes en honderden telefoontjes all over the world in mijn optiek wel juist zijn? Behoudens de vogels die onder de Regeling afgifte en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens vallen alsmede die ten behoeve van beschermde vogels in bijlage A bij de basisverordening staan, zijn ook de gewone ringen die de bonden voorschrijven indicatief. En waarom verschillen die lijsten van de verschillende organisaties dan op zoveel punten van elkaar. Daar is toch geen overleg met de mensen van LNV voor nodig. Dat nu is ook een van die punten, die ik de gezamenlijke bonden verwijt namelijk: het ontbreken van meer samenwerking op die gebieden waar hun leden belang bij hebben.
Bart we kennen elkaar en omdat ik weet dat je het vogelhart en je bondshart op de juiste plaats hebt zitten, bied ik je aan voor de Psittaciformes van mijn lijst gebruik te maken. Laat maar weten of je dat wilt, dan stuur ik hem je.
Groetjes
Harrie

HansvdWeerdhof
05-10-2006, 14:00
In grote lijnen ben ik het wel met Harrie eens, er moet wat meer voorlichting komen over dit soort onderwerpen, voorlichting en inspraak eigenlijk.
Nu zijn Bart en Harrie van een andere bond dan waar ik lid van ben, maar ik lees er niet vaak iets over in Onze Vogels, misschien is dat in Vogelvreugd anders, maar dat blad heb ik niet.
maar ik verbaas me wel over dit stukje in het betoog van Harrie:


Men zou echter eens kunnen beginnen met de COM-keurmeesters Nederland hierin te betrekken. Bijvoorbeeld hun mening te vragen als er weer eens een aanvraag om een ringenwijziging naar Den Haag gaat.

Wat moeten COM keurmeesters hier nu mee dan?
Volgens mij moet je bij bonafide kwekers zijn voor een gefundeerde mening over een onderwerp als een paar millimeter.
Dus bij kwekers van deze soorten die kunnen aantonen dat ze er mee kweken, en anders de speciaalclubs SEC en BEC.
Maar keurmeesters? Daar zie ik helemaal niks in m.b.t. dit onderwerp, want wat moet een parkieten of zebravinkenkweker die COM keurmeester is nu met ringen van Europese vogels???

Verder: houden de bonden er wel rekening mee dat door het (tegenwoordige) kleuranodiseren van de ringen, de binnendiameter van de ringen ook afneemt?
Want de blanke aluminium ringen van vroeger hadden toch echt 1 tot 1,5 mm meer binnendiameter dan die kleurgeanodiseerde.
Zo is het mij altijd verteld.
Kijk als ze bij het ministerie uitgaan van een bepaalde ringdiameter, dan moet je die binnen diameter ook precies aan kunnen bieden aan de kweker, en dat is echt niet zo op dit moment.
Ik denk dat de bonden eerst een grondig moeten laten opmeten HOE GROOT de binnendiameters van elke maar precies is.
Dus als de huidige 2,5mm ring in werkelijkheid maar 2,37mm is dan moet je dat communiceren naar de kweker en vooral naar de overheid. Dan wordt het tijd dat de bonden die binnendiameters aanpassen aan de werkelijkheid.

Dus niet roepen: Jah, vroegah was dat de 2,5mm, nee dat is dus nu door het kleuranodiseren ...mm geworden, betekent dat de kwekers een maatje groter zouden kunnen nemen. Mits je dat aantoont bij de overheid.
Nu bedenk ik me wel dat ik niet weet of die EC ringen wel kleurgeanodiseerd zijn, maar ik denk sowieso dat het professioneel op laten meten zeker geen slechte zaak zou zijn.
Want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ze bij het ministerie met een schuifmaat POOTDIKTES hebben opgemeten en geen RINGDIAMETERS.
't is maar een idee.

Harrie van der Linden
05-10-2006, 15:46
Hallo Hans,
Die COM-keurmeesters hebben lopen vaak al lang mee en hebben overal zo hun contacten. Je denkt toch niet serieus dat ik al die ringmaten van al die papegaaiachtigen zo uit mijn hoofd weet. Maar ik heb wel heel veel relaties in de gehele wereld met mensen die heel veel van vogels weten en ook van ringmaten waarmee ze hun zeldzaamheden geringd hebben of als er nog geen nafok van is in ieder geval de dikte van de poten kunnen opgeven. Ik ben ervan uitgegaan dat een groot aantal OMJ-collega's ook zo hun contacten hebben om iets aan de weet te komen. Om bij de NBvV te blijven waar jij dan lid van bent hebben mensen als Hans Klören en Kor Zegelaar om er maar eens een paar te noemen, best ook wel hun contacten als ze iets willen weten. Maar goed als je dat met dergelijke COM-mensen niet ziet zitten, dan mogen ze van mij ook wel andere mensen in hun organisatie vragen. Dat maakt mij niet uit. Ik ken er genoeg bij de NBvV die - als ze dat echt willen - net zo'n lijst kunnen samenstellen als ik nu voor de Psittaciformes heb gedaan. Je moet natuurlijk een tropenman niet vragen om een lijst voor de Europese cultuurvogels op te stellen of een parkietenman een lijst voor de tropen te maken.
Er schijnt ook weer aan een lijst gewerkt te worden van vogels die in de toekomst niet meer gehouden mogen worden. Zo'n lijst heeft enkele jaren geleden al eens eerder gerouleerd en via een insider heb ik daar toen inzage in gehad, maar die is toen bij LNV in een bureaulade beland. Dat was maar goed ook want er stonden verschillende soorten op waar wel degelijk mee gekweekt werd, natuurlijk niet massaal, maar toch. Nu schijnt die lijst dus weer actueel te zijn geworden. Maar welke vogels men er op heeft gezet, dat horen we waarschijnlijk pas als alles al in kannen en kruiken is en er niets meer aan veranderd kan worden.
Nog een voorbeeld. Op het vorige COM-vraagprogramma stonden nota bene nog vogels die al twee eeuwen uitgestorven waren. Aan het nieuwe COM-vraagprogramma heb ik zelf mogen meewerken. Samen met Kor Zegelaar, en onze Belgische vriend Etienne van de Stricht hebben we toen een ontwerp vraagprogramma voor de Psittaciformes gemaakt, inclusief de leeftijdscategorieën van de verschillende vogels. Onze voorzet werd ter vergadering als leidraad gebruikt. De andere gesprekspartners hadden niets of bijna niets. Al onze wensen zijn toen in vervulling gegaan en zelfs nog meer dan dat. Door onze kennis te bundelen en deze op papier te zetten, heeft er toe geleid dat er voor de papegaaiachtigen rekening werd gehouden met de verlangens van de inzenders. Dat bedoel ik met iets aanreiken. Het werkt! Niet om ons op de borst te slaan, maar klachten over dat nieuwe COM-vraagprogramma heb ik nooit gehoord.
Harrie

HansvdWeerdhof
06-10-2006, 03:52
Harrie, ik ben het met je eens dat eigen initiatief nog altijd het beste is, dus als je inderdaad de zaak kunt sturen door zelf met goede voorstellen te komen dan moet je dat dan ook zeker doen.

V.w.b. die COM keurmeesters, misschien, wie zal het zeggen, maar ik vind toch dat vooral de betrokken bonafide kwekers om advies moet worden gevraagd, want die zitten met de handen in het haar als ze met het jong en het te kleine ringetje in de hand staan en denken potverdrie hoe krijg ik die ring er om.
Kijk, een kweker van een Blauwfazant kan nog kiezen :dan maar geen ring er om. Maar als je ikweetniehoeveul moeite heb moeten doen om een EC vogel aan het kweken te krijgen en je staat daar dan met een probleem wat door onkunde van derden ontstaan is, dan kun je als liefhebber die bobo's wel villen, al dan niet levend, snap je 'm.
Want die mensen hebben echt een probleem als ze controle krijgen.

Ik blijf er toch bij dat er bij de kwekers en dan met name bij de specialisten meer kennis zit dan bij keurmeesters (ik kan dat aardig beoordelen, ben zelf ook keurmeester)

Ton Koek
06-10-2006, 10:15
Heren, mag ik ongevraagd advies geven?
Jullie berichten over correcte ringmaten kan voor de toekomst beslist nuttige informatie opleveren, dat allereerst.
Mij valt echter op dat er (kennelijk) een hoop oud zeer meespeelt in de manier van schrijven.
De nietingewijde lezer zal voornamelijk blijven zitten met het gevoel dat jullie een gruwelijke hekel hebben aan de "volgevreten, arrogante en nooit luisterende bobo's van de bonden". Die (onder)toon is in bijna elk bericht terug te vinden.

Bestuurders van de bonden echter zijn vogelliefhebbers die het beste voor hebben met vogels èn met mensen die vogels houden. Door zo consequent negatief te schrijven verklein je de kansen op resultaat per bericht.
Ik ben zelf bestuurder (van een kleine clubje), maar elk lid dat op deze manier "mijn" club en het beleid zou aanvallen maakt bij de leden èn de bestuurders geen schijn van kans met wat voor voorstel ook.

Daarom een advies: stop met dat negatieve gedoe en zoek naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. "We" willen echt allemaal hetzelfde; het beste voor de vogels en de liefhebbers.

Ton Koek

HansvdWeerdhof
06-10-2006, 13:03
@ Ton, dan heb je niet goed gelezen of het niet goed begrepen, wat er gezegd wordt is dat er van hogerhand af meer automatisme moet zijn in de richting van kenners en andere personen die een zinnige bijdrage kunnen leveren. Niet in het beperkte kringetje bovenin blijven hangen, ga naar de direct betrokkenen toe en vraag advies.

En dat je beter aan zelfregulering / eigen initiatief kunt doen dan dat je niks doet en afwacht tot er allerlei ongewenste zaken over je worden uitgestort (als voldongen feit)
Als je meedoet/meedenkt/meebeslist dan kun je bijsturen, doe je niet mee dan wordt je iets opgelegd, en iets wat door de overheid eenmaal is opgelegd is niet meer 1-2-3 te wijzigen.
Want dan moet je toch zelf aan de slag met wijzigingsvoorstellen vaak tegen dovemans oren, want dan zegt de overheid: "je wou toen toch ook niet meepraten".

Maar mag ik jou dan ook een ongevraagd advies geven?
Jij zegt ook: "Ik ben zelf bestuurder (van een kleine clubje), maar elk lid dat op deze manier "mijn" club en het beleid zou aanvallen maakt bij de leden èn de bestuurders geen schijn van kans met wat voor voorstel ook."
Dus of het nu een goed of slecht voorstel is en de kop of toon van de indiener staat je niet aan, jij bent tegen....?
Nou dan vraag ik me even iets af wat dat voor een instelling / mentaliteit is, dat kan toch niet?
Ik zal binnenkort eens aan Ad vragen of dat echt zo is in Haarlem.

Stel dat ik als keurmeester zeg: ik vind zilverbekjes niet mooi, ik geef ze ongeacht de kwaliteit 86 en 87 punten, terwijl het 91plussers zijn, ik wil / moet ze niet, wat een kl**tvogels.
En die zilverbekjes zijn toevallig van Ton Koek, wat zeg jij dan?
Nodig jij mij dan volgend jaar weer uit?

Dit is namelijk precies hetzelfde (willekeur van bovenaf) en dat moet je niet willen zoiets.
Daarnaast, ik lees hier alweer opmerkingen over kritiek, negatief etc.
Ja jongens, als dit al niet meer kan en mag, dan kunnen we beter ophouden met over (belangrijke randzaken van) de hobby te discussieren.
Het past allemaal wel goed in de tegenwoordige maatschappij, waar elke vorm van kritiek al is die nog zo onschuldig wordt beschouwd als een persoonlijke aanval.
Het aloude spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" is het belangrijkste spreekwoord van de laatste jaren geworden. Toch?

Harrie van der Linden
06-10-2006, 13:07
Dag Hans,
Mijn voorstel er de COM-keurmeesters bij te betrekken was misschien - nu ik er wat dieper over heb nagedacht - toch niet zo’n goed idee. Ik ging een beetje van mijn eigen kennissenkring in het vogelwereldje uit en was in de veronderstelling dat anderen dergelijke relaties ook in vergelijkbare mate hadden opgebouwd en dus - net als ik - via hun relaties wel ongeveer alles te weten konden komen wat ze wilden weten.
Wat die ringindicatielijst betreft, van me zelf wist en weet ik nog niet de helft van de ringmaten. Welke ik niet wist, kon ik soms in de vakliteratuur vinden, de rest en dat waren er toch nog wel ongeveer 500 moest ik via mijn relaties te weten zien te komen en dat is gelukt. Om een bepaalde zekerheid in te bouwen controleerde ik de opgegeven ringmaat die ik van kweker A kreeg met de opgave van B. Pas als beide opgaven met elkaar in overeenstemming waren noteerde ik de maat als zijnde de juiste. In sommige landen gebruiken ze voor de kleinere papegaaiachtigen soms ringmaten die van de onze afwijken, zoals 3,8 en 4,01. Ik kreeg dan wel eens te horen van ik ring ze altijd met 3,8 terwijl anderen uit andere liefhebbers aangaven met 4,0 of zelfs met 4,01 te ringen. In die gevallen noteerde ik dan steevast 4,0 dus de in Nederland gangbare ringmaat.
Nogmaals ik meende dat COM-keurmeesters voor het merendeel wel over die contacten zouden beschikken waar dergelijke zaken te achterhalen zijn. Jammer dat ik me hierin blijkbaar heb vergist.
Com-secretaris Nederland de heer Bart Braam, heb ik inmiddels de door mij gemaakte ringindicatielijst gestuurd. Hij heeft me toegezegd ermee bezig te gaan. Ik ken hem goed genoeg om te weten dat hij dat dan ook doet. Dat hebben we dan middels dit forum in ieder geval al bereikt.
Harrie

HansvdWeerdhof
06-10-2006, 13:19
Harrie, zie het niet als kritiek wat hierboven allemaal staat.
Er zijn voldoende keurmeesters met kennis van zaken, ook heel specialistische en diepgaande kennis, maar het zijn van keurmeester geeft geen kwaliteitsgarantie in de zin van "overal verstand van", dat bedoelde ik er mee te zeggen.
Ik heb zelf aardig kijk op de (gehele) prachtvinken groep, maar over een deel van de kromsnavelgroep moet je van mij ook geen hoogstaande antwoorden verwachten, schoenmaker blijf bij je leest zeg maar.
En dat jij als opsteller van die lijst te rade gaat bij de kwekers als je er niet uitkomt is de juiste manier natuurlijk.
Het is toch een erg goede zaak als mensen dit soort initiatieven ontplooien, niets dan lof hiervoor, want het zijn tijdrovende klusjes.

Ton Koek
06-10-2006, 14:26
Iets anders gezegd: benader iedereen positief en je krijgt veel meer medewerking.
Daarnaast vind ik het afgeven of bondsmedewerkers en bestuurders niet sportief. Ook zij zetten zich in op allerlei manieren, o.a. voor onze hobby! Hier in Nederland zijn de bestuurders overigens geen ambtenaren maar vrijwilligers, ook dat wordt nog wel eens vergeten.

Ton Koek
06-10-2006, 14:32
Maar mag ik jou dan ook een ongevraagd advies geven?
Jij zegt ook: "Ik ben zelf bestuurder (van een kleine clubje), maar elk lid dat op deze manier "mijn" club en het beleid zou aanvallen maakt bij de leden èn de bestuurders geen schijn van kans met wat voor voorstel ook."
Dus of het nu een goed of slecht voorstel is en de kop of toon van de indiener staat je niet aan, jij bent tegen....?
Nou dan vraag ik me even iets af wat dat voor een instelling / mentaliteit is, dat kan toch niet?
Ik zal binnenkort eens aan Ad vragen of dat echt zo is in Haarlem.
Het advies in deze mis ik even...
In Haarlem maken de leden het beleid, of ìk voor of tegen ben, is niet zo relevant. Iemand die alleen maar negatief is over de club èn die leden maakt inderdaad weinig kans met wat voor voorstel ook, dat is een gegeven ja.
Volgens mij werkt het zo in de hele mensenwereld.

Harrie van der Linden
06-10-2006, 16:33
Hallo Ton,
Je vindt de toonzetting in onze discussies wat negatief? Ik noem het kritisch en ik denk dat dit moet kunnen. Kritische mensen zijn bij de zaak betrokken. Immers, wie het niet interesseert, zegt niets en zet het heel zeker niet op papier. Ik heb niets tegen bestuurders. Heb in mijn leven zelf verschillende bestuursfuncties bekleed, o.a voorzitter TC NBvV afd. tropen en parkieten, ja je leest het goed, ik was de voorganger van Hans Klören, later o.a.bestuurder in het keurmeesterbestuur van de ANBvV, ook jarenlang voorzitter van de TC parkieten, daarnaast verschillende secretariaten van plaatselijke afdelingen en thans nog voorzitter van een plaatselijke vogelvereniging. In mijn werkzaam leven was ik jarenlang manager in een groot bedrijf en overal heb ik geleerd dat je naar kritiek moet luisteren en er vooral wat mee moet doen. Je kunt als bestuurder of als chef alleen wat bereiken als je de mensen weet te porren voor het beleid wat gevoerd wordt. Over beleid gesproken – je zei er zelf ook al iets over betreffende je eigen vereniging – wat voor beleid? Ik heb van welke bond of vereniging vrijwel nog nooit een beleidsplan gezien dat was voorzien van een bijbehorend stappenplan en de daarbij ingeplande evaluatierondes. Maar er staat wel elk jaar op de agenda: beleid bestuur. Wat voor beleid voeren ze dan? Ik kan het niet toetsen als er niets anders is als een los agendapunt. Mag ik daar dan kritiek op hebben?
Het gaat er in onze discussie om dat bestuurders bepaalde zaken moeten delegeren. Maar dat is wat anders dan anderen het werk laten doen. Onder delegeren versta ik anderen verantwoordelijk maken voor een bepaalde deeltaak, er zelf eindverantwoordelijk voor te blijven, maar zich niet met de uitvoering van die deeltaak te bemoeien. Degene die delegeert moet natuurlijk wel op de hoogte blijven over het verloop van de taken die zijn gedelegeerd en kan indien nodig ook naar de stand van zaken informeren, maar dat is wat ander als er zich inhoudelijk mee bemoeien. Dat schijnt voor onze bestuurders echter moeilijk te zijn zoals ik dat door de jaren heen heb meegemaakt. Mijn ervaring is als je anderen een taak toebedeelt, hem of haar daarvoor de middelen en de bevoegdheden geeft en er voor verantwoordelijk maakt het in de regel best voor elkaar komt. Een mens die ergens voor gevraagd wordt en ja zegt, wil nu eenmaal niet falen en zal zijn uiterste best doen het een en ander tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken in bondsverband willen we hier bepleiten in de hoop dat er geluisterd wordt en er wat zal veranderen. Dat is gezien de terugloop in het ledenbestand niet alleen noodzakelijk maar ook veel professioneler dan alles zelf te willen doen.
Ik hoop dat ook jij dat kunt beamen.
Harrie

Ton Koek
06-10-2006, 22:33
Volgens mij zijn we het wel eens Harrie, natuurlijk blijven kritische geluiden erg nuttig. Het is inderdaad een kunst mensen te motiveren, aan je ervaring te zien weet je daar zelfs veel meer van dan ik. Volgens mij echter is het voor niemand leuk of nuttig steeds alléén de negatieve kanten te horen krijgen.

Juist daarom wilde ik wat "tegengas" geven.
Cest le ton qui fait le music

natuurgould België
07-10-2006, 10:09
Volgens mij zijn we het wel eens Harrie, ......
........

.......Juist daarom wilde ik wat "tegengas" geven.
Cest le ton qui fait le music

"Voilà les propos d'un débiteur équilibré."
Goeiemorgen Ton & Harry,
Lijkt me dat jullie allebei de juiste toonzetting hanteren, en daar geen enkel probleem mee hebben.
Lester