PDA

Bekijk Volledige Versie : Hoe moet dat nou verder in de toekomst?Serinus
13-09-2006, 12:59
Hallo,

Zoals mijn "Nickname" misschien al doet vermoeden, gaat mijn voorkeur in de vogelhouderij vooral uit naar de verschillende "Cini-soorten", (n het kweken van Hybriden maar dat is in deze context even van geen belang).

Nu heb ik verschillende soorten, zo k de Citroenborst edelzanger, de Serinus citrinipectus.
Deze soort is altijd eigenlijk maar "mondjesmaat" ingevoerd, dus nooit in grote aantallen bij de liefhebbers aanwezig geweest.
Mooie vogeltjes, dt wel.

Sinds twee jaar heb ik met een koppeltje kunnen kweken.
Het laatste jaar bleven hiervan twee jonge mannen over, het ouderkoppel heb ik op een gegeven moment verkocht.

Nu ben ik dus al enkele maanden op zoek naar twee popjes van deze soort.
Ik heb tot in Belgi-Duitsland-Frankrijk toe, mensen benaderd waarvan ik wt dat die k Cini-soorten kweken.
Mt het verzoek; twee popjes te kunnen kopen.

Tot voor korte tijd echter znder succes.

Gelukkig benaderde me via Vogelmarktplaats iemand die me een telefoonnummer kon geven van een bekende van hem die er misschien wel had, of wist te zitten.
Bingo, Hulde aan die man!
Niet ver van me vandaan (!) dus beter kan niet.

Maar het voorgaande heeft me wl aan het denken gezet.

Hoe moet het nu verder met de tropen?
Voorheen kwamen ze bij "bosjes" via import binnen.
Dt is nu dus afgelopen.
Vervolgens wordt er met een hoop soorten nauwelijks gekweekt.
De liefhebbers die ze wl kweken weten dit vaak van elkaar niet.
Een soort (betrouwbare) databank van soorten heb ik nergens kunnen vinden.
Buiten de Scap weet ik zo vlug geen Speciaalclub waar ik me tot zou kunnen wenden met m'n cini's.
Vervolgens is de Scap mr gespecialiseerd in de Afrikaanse Prachtvinken.

Dus mensen die ndere soorten kweken, Serinus-, Carduelis-, Carpodacus-, Sporphilla-, Rhodopechyssoorten en noem ze verder maar op, hebben niets om op terug te vallen.

De Lonchurasoorten, de Amerikaanse sijzen, Afrikaanse prachtvinken, dat zijn soorten die een overkoepelend orgaan hebben, waar de mogelijkheid tot het opzetten van een kwekerslijst-soortenlijst, etc. bestaat.

Ik denk dat degene die met de "andere" soorten (gericht) willen kweken k eens na moeten denken waar we over een jaar of vijf willen staan met onze hobby!

Mijn schrikbeeld is; dat met name de soorten (ondersoorten) waar nu een klein bestand aan vogels in Nederland (en omringende landen) van aanweizg is, binnenkort gn bestaansrecht meer hebben.
Als we hier iets aan willen veranderen, denk ik, dat het op een zo kort mogelijke termijn moet worden opgepakt.

Kunnen onze Vogelbonden hierin iets betekenen?
Is het niet hun taak om deze materie ter hand te nemen?
Of zie ik het misschien verkeerd en zal het allemaal zo'n vaart niet lopen?

Wie wil hierop eens inhoudelijk reageren?

Groeten, Serinus.

Daniel
13-09-2006, 14:56
Hoi Serinus,ik moet eerlijk bekennen dat ik met dezelfde zorgen zit. Maar dan vooral met euplectes soorten (wevers en niet parasiterende wida's) amper nog te krijgen, met name poppen is een probleem. Weinig eigen kweek.

Een paar jaar geleden heb ik de scap gevraagd of er bij hen ook aandacht was voor wevers en wida s en toen kreeg ik helaas een negatief antwoord :(

Bart Braam
13-09-2006, 21:15
Hallo,

Zoals mijn "Nickname" misschien al doet vermoeden, gaat mijn voorkeur in de vogelhouderij vooral uit naar de verschillende "Cini-soorten", (n het kweken van Hybriden maar dat is in deze context even van geen belang).

Nu heb ik verschillende soorten, zo k de Citroenborst edelzanger, de Serinus citrinipectus.
Deze soort is altijd eigenlijk maar "mondjesmaat" ingevoerd, dus nooit in grote aantallen bij de liefhebbers aanwezig geweest.
Mooie vogeltjes, dt wel.

Sinds twee jaar heb ik met een koppeltje kunnen kweken.
Het laatste jaar bleven hiervan twee jonge mannen over, het ouderkoppel heb ik op een gegeven moment verkocht.

Nu ben ik dus al enkele maanden op zoek naar twee popjes van deze soort.
Ik heb tot in Belgi-Duitsland-Frankrijk toe, mensen benaderd waarvan ik wt dat die k Cini-soorten kweken.
Mt het verzoek; twee popjes te kunnen kopen.

Tot voor korte tijd echter znder succes.

Gelukkig benaderde me via Vogelmarktplaats iemand die me een telefoonnummer kon geven van een bekende van hem die er misschien wel had, of wist te zitten.
Bingo, Hulde aan die man!
Niet ver van me vandaan (!) dus beter kan niet.

Maar het voorgaande heeft me wl aan het denken gezet.

Hoe moet het nu verder met de tropen?
Voorheen kwamen ze bij "bosjes" via import binnen.
Dt is nu dus afgelopen.
Vervolgens wordt er met een hoop soorten nauwelijks gekweekt.
De liefhebbers die ze wl kweken weten dit vaak van elkaar niet.
Een soort (betrouwbare) databank van soorten heb ik nergens kunnen vinden.
Buiten de Scap weet ik zo vlug geen Speciaalclub waar ik me tot zou kunnen wenden met m'n cini's.
Vervolgens is de Scap mr gespecialiseerd in de Afrikaanse Prachtvinken.

Dus mensen die ndere soorten kweken, Serinus-, Carduelis-, Carpodacus-, Sporphilla-, Rhodopechyssoorten en noem ze verder maar op, hebben niets om op terug te vallen.

De Lonchurasoorten, de Amerikaanse sijzen, Afrikaanse prachtvinken, dat zijn soorten die een overkoepelend orgaan hebben, waar de mogelijkheid tot het opzetten van een kwekerslijst-soortenlijst, etc. bestaat.

Ik denk dat degene die met de "andere" soorten (gericht) willen kweken k eens na moeten denken waar we over een jaar of vijf willen staan met onze hobby!

Mijn schrikbeeld is; dat met name de soorten (ondersoorten) waar nu een klein bestand aan vogels in Nederland (en omringende landen) van aanweizg is, binnenkort gn bestaansrecht meer hebben.
Als we hier iets aan willen veranderen, denk ik, dat het op een zo kort mogelijke termijn moet worden opgepakt.

Kunnen onze Vogelbonden hierin iets betekenen?
Is het niet hun taak om deze materie ter hand te nemen?
Of zie ik het misschien verkeerd en zal het allemaal zo'n vaart niet lopen?

Wie wil hierop eens inhoudelijk reageren?

Groeten, Serinus.

Beste Serinus
Ik wil best wel even inhoudelijk reageren.

Het is inderdaad een probleem waar in het verleden niet iedereen bij nadacht.
Nu sinds vorig jaar de importen stilliggen, begint men pas te voelen waar het straks misloopt. Men ging er te gemakkelijk van uit dat er telkens wel weer nieuwe vogels binnen kwamen. Op de door mij gehouden lezingen waarschuw ik al jaren op het zuinig zijn van de vogels die we hebben, en daar zorgvuldig mee om te gaan, en mee te kweken. De importen zullen niet onbeperkt blijven doorgaan, dat is de ontwikkeling die nu is versneld door de situatie door de vogelgriep, waardoor een importstop is afgekondigd.
Men dacht te makkelijk over de gevolgen van de importstop.

Ik wil je wel gerust stellen, want ieder dient nu de handen ineen te slaan, om die bestanden die we hebben met elkaar uit te wisselen. Ik heb zelf de laatste tijd ook al diverse losse vogels uitgewisseld naar serieuse liefhebbers die er mee willen kweken, en daar ook alle moeite voor willen doen.
Ik hoop dat er zo meer zijn. Je ziet
nu al dat de prijzen voor deze vogelsoorten enorm aan het stijgen zijn.

Ik wil je wel gerust stellen dat de bonden echt niet stil zitten in deze, en zeker niet de bonden die zijn verenigd in C.O.M. Nederland. (A.N.B.v.V. - BEC - PS -N.B.v.V.)
Er wordt regelmatig over gesproken, en er zijn zeker contacten geweest, en nog in deze met het ministerie en de internationale vereniging van Im- en exporteurs. Er is duidelijk gewezen op de gevolgen die dit heeft voor onze hobby, en de toekomst van de bestanden aan vogels die wij in onze liefhebberskringen hebben.
Maar de importstop is een Europese regel, die in Brussel wordt afgekondigd en telkenmale verlengd.


Sportieve groeten
Bart Braam

Serinus
13-09-2006, 21:54
Hallo,

Daniel;
Een paar jaar geleden heb ik de scap gevraagd of er bij hen ook aandacht was voor wevers en wida s en toen kreeg ik helaas een negatief antwoord Da's inderdaad jammer.
Enkele cini-soorten worden wl vernoemd op hun site, maar er is maar globaal aandacht voor, ze staan er eigenlijk "voor spek en bonen" bij.
Maar goed; de Scap maakt daar een keuze in, en die dienen we dan ook te respecteren..
Maar daar zijn we natuurlijk niet mee geholpen, ik vermoed zelfs dat met de door jou opgesomde soorten, nog wel meer moeilijkheden zijn te verwachten, want daar wordt toch k niet veel mee gekweekt!
Heb jij "collegakwekers" waar je op terug kunt vallen?

Bart Braam;
Ik wil je wel gerust stellen, want ieder dient nu de handen ineen te slaan, om die bestanden die we hebben met elkaar uit te wisselen.
Nou Bart; daar stel je me toch eigenlijk niet zo gerust.
Ook ik heb een "netwerkje" met collegakwekers en dat werkt ook bst wel goed hoor!
Maar er zit vl te weinig structuur in, het zijn "ad hoc" acties.

Ik denk dat de Vogelbonden (en daarom ben ik blij dat je hier reageerd) hierin het voortouw zouden moeten nemen.
De importstop is nu een feit, en we zullen met z'n allen van hieraf verder moeten, mt de vogels die we n hebben!

Als dit niet op korte termijn gestructureerd wordt vormgegeven verspelen we, vrees ik, veel exemplaren die we hard genoeg nodig zullen hebben om tot een gezond kweekbestand te komen....

Dus, Bart,
Er wordt regelmatig over gesproken, en er zijn zeker contacten geweest, en nog in deze met het ministerie en de internationale vereniging van Im- en exporteurs. Er is duidelijk gewezen op de gevolgen die dit heeft voor onze hobby, en de toekomst van de bestanden aan vogels die wij in onze liefhebberskringen hebben. da's een goed gegeven, overleg moet er zijn.
Maar ik vrees dat de importstop nog wel een tijdje (jaren) zal duren.
Hebben de bonden k al onderling gesprekken gevoerd hoe de soorten voor de Europese vogelliefhebbers behouden kunnen worden?

Misschien dat ik hierin t veel de nadruk leg op de verantwoordelijkheden van de vogelbonden, de eerste verantwoording ligt natuurlijk bij de eigenaars van de vogels zlf.
Maar iemand zal hierin voorop moeten gaan en in mijn ogen zijn dit de Vogelbonden.

Maar goed; da's mijn mening, wie doet er nog mr een duit in het zakje bij deze discussie?

Groeten, Serinus.

Zwartkopje
13-09-2006, 21:58
Heb dezelfde gevoelens.
Zelfs niet al te moeilijk te kweken soorten zijn tegenwoordig met een lichtje te zoeken.
Het lijkt er ook op dat verschillende mensen deze soorten aan het opkopen zijn(kweken of hopend op straks nog hogere prijzen??)
Verder zitten deze vogels volgens mij ook bij mensen die wat vogeltjes hebben en dus al helemaal niet meegekweekt wordt.
De vraag is ook wat je nu koopt iets is waar je iets mee kunt.
Wilde muskaatvinken kweken omdat ik daar vroeger ook mee gekweekt had, heb dus een aantal gekocht, maar helaas allemaal mannen!!

Bart, in welke richting gaan die gesprekken? Vragen de bonden om de importstop(tijdelijk) te beeindigen, meer strevend naar het samenbrengen van kwekers??

Ton Koek
13-09-2006, 23:42
Misschien denken de leden van de ScAP er wel anders over inmiddels?
21 Oktober is er weer een dagje vogelen in Elst (U), ik wil het daar best even ter sprake brengen.
Speciaalclubs met een goede database (zoals de ScAP) zouden een zeer nuttige bijdrage kunnen leveren aan het instandhouden van de vogelliefhebberij.
Ik denk niet dat per s nodig is om voor elke vogelsoort een aparte speciaalclub te moeten hebben om de soort veilig te stellen. Volgens mij is samenwerken in de meest ruime zin van het woord de enige goede oplossing.

Zelf heb ik wat koppels goudbuikjes "verzameld", tot vorig jaar "doodgewone vogeltjes". Ik hoop daar volgend jaar mee te kunnen kweken. Met 7 koppels kan ik aardig lang onverwant kweken lijkt me. Een vriend heeft straks ook 2 koppels, zodat we die ook nog kunnen "gebruiken".
Eventuele jongen worden tzt via de scap bij andere liefhebbers ondergebracht.

Serinus
14-09-2006, 06:47
Hallo,

Zwartkopje;
Verder zitten deze vogels volgens mij ook bij mensen die wat vogeltjes hebben en dus al helemaal niet meegekweekt wordt. Ik denk dat je hier n van de beste argumenten op tafel legt, die ik zou kunnen bedenken om tot gestructureerde samenwerking te komen!

Ton;
Eventuele jongen worden tzt via de scap bij andere liefhebbers ondergebracht. En hiermee onderstreep je meteen n van de voordelen van een samenwerkingsverband of speciaalclub, of hoe je het ook noemen wilt.


21 Oktober is er weer een dagje vogelen in Elst (U), ik wil het daar best even ter sprake brengen
Ok, Ton, ik ben benieuwd wat daar uit voort komt!
Misschien dat een uitbreiding van soorten wat de ScAP onder "hun vleugels heeft" wel een oplossing kn zijn.

Want;

Speciaalclubs met een goede database (zoals de ScAP) zouden een zeer nuttige bijdrage kunnen leveren aan het instandhouden van de vogelliefhebberij.
Precies!

Groeten, Serinus

azantinga
15-09-2006, 20:35
Naar mijn idee heeft de importstop ook zijn voordeel.
Er is veel minder vraag naar wildvang vogels waardoor er dus veel minder uit het wild gevangen wordt.
Dit heeft dus als voordeel dat de populaties zich nu goed kunnen herstellen. En ik zie persoonlijk veel liever de vogels in het wild dan bij een liefhebber in de volire.
Het is natuurlijk jammer voor de liefhebber dat een bepaalde soort niet meer te verkrijgen is, maar dat vindt ik nog altijd veel beter dan dat er populaties uit het wild weg gevangen worden voor de liefhebbers.

Om tot een speciaalclub te komen zullen jullie toch zelf actie moeten ondernemen. Zet samen met een groep liefhebbers een speciaalclub op en meld je aan bij de bond. Dit gaat veel sneller dan wachten tot een ander opstaat.

Arjan
29-09-2006, 21:50
Hier is er n die voor iedereen toegankelijk is:
http://members.home.nl/kwekerslijst

Zwartkopje
30-09-2006, 08:46
Naar mijn idee heeft de importstop ook zijn voordeel.
Er is veel minder vraag naar wildvang vogels waardoor er dus veel minder uit het wild gevangen wordt.
Dit heeft dus als voordeel dat de populaties zich nu goed kunnen herstellen.

De vraag is natuurlijk of ten eerste er een herstel mogelijk is, immers populaties passen zich aan de predatie(het vangen kan natuurlijk ook gezien worden als predatie). M.a.w., en die vraag heb ik elders ook al eens gesteld, is er nu een explosie bij bijv. vuurvinken in afrika??
Ten tweede is een korte importstop misschien wel goed, maar voor mijn gevoel zitten/zaten we net in een overgang van niet of slecht kweken naar goed kweken. Dus misschien nu juist net de slechtste tijd voor een importstop. Als het tijdelijk is heeft het echter misschien ook een aantal niet zo serieuze kwekers wakker geschud.En ik zie persoonlijk veel liever de vogels in het wild dan bij een liefhebber in de volire. Ja, inderdaad, alleen woon ik helaas niet in afrika, azie, amerika :-) en vergeet niet dat vogelliefhebbers liefhebbers zijn en ook vaak kennis en kunde hebben over wilde vogels. M.a.w. ze ook eerder willen beschermen/helpen.

Serinus

Zwartkopje;
Citaat:
Verder zitten deze vogels volgens mij ook bij mensen die wat vogeltjes hebben en dus al helemaal niet meegekweekt wordt.
Ik denk dat je hier n van de beste argumenten op tafel legt, die ik zou kunnen bedenken om tot gestructureerde samenwerking te komen!

Ik bedoel dus dat deze mensen helamaal niet aan kweken denken, niet georganiseert hebben en gewoon voor de leukheid wat hebben.

HansvdWeerdhof
30-09-2006, 20:54
Het mooiste zou zijn als je met een aantal gelijkgestemden (andere liefhebbers van dezelfde groep vogels) een samenwerkingsverband aangaat. Een soort werkgroep, uit deze werkgroepen zijn al meermaals succesvolle speciaalclubs ontstaan.
Je zou bijvoorbeeld al kunnen beginnen met nu al een stamboom aan te leggen.
Als er vogels te koop komen, eerst die aanbieden aan de leden van de werkgroep, niet te bang zijn om een keer een man of een pop uit te lenen, van eenlingen kweek je namelijk niks.
Enzovoorts.
Het is nu een mooi moment om de krachten te bundelen, iedereen zit nu met de handen in het haar, want er is niet "effies" meer een losse pop te koop bij de plaatselijke handelaar.
As je adressen zoekt van gelijkgestemden pak je de catalogussen van Apeldoorn of Zutphen er eens bij.

Misschien (in het geval van Serinus met zijn Cini's) zou je eens bij de werkgroep Amerikaanse sijzen kunnen informeren, of die het zien zitten om hun interesse gebied uit te breiden. Zijn toch zeer nauwverwante soorten.
Voor alles geldt: niet geschoten is zeker mis

Napoleon
30-09-2006, 22:36
Ik ga er voor het gemak maar vanuit dat er de komende jaren geen (legale) import van vogels meer komt. Ik vraag me af of dit wel zo'n ramp is.
Laten we zuinig zijn op de vogels die we nog wel hebben en hiermee proberen te kweken. ''Sterven'' er in de Nederlandse kooien toch een aantal exotsche vogelsoorten uit dan waren we met zijn allen het houden van deze vogelsoorten blijkbaar niet waard.
Dan maar hopen dat deze vogels het in het wild wel goed blijven doen en hun leefomgeving ook gezond blijft, zodat er (eventueel) in de toekomst nog sprake kan zijn van enige import.

En anders gaan we toch allemaal over op de kweek van zebravinken.
Daar zijn er zeker genoeg van.........en Australi heeft al veel langer een export-stop. ;)

Groet,
Napoleon

Serinus
01-10-2006, 11:06
Hallo,

Gelukkig komen er de laatste dagen weer wat reacties op dit onderwerp!
Napoleon;
En anders gaan we toch allemaal over op de kweek van zebravinken.
Je zult deze zin met een knipoog hebben bedoeld, maar ik vrees inderdaad dat de "soortdiversiteit" in de Nederlandse (lees Europese) volires binnen afzienbare tijd achteruit holt.

HansvdWeerdhof;
Het mooiste zou zijn als je met een aantal gelijkgestemden (andere liefhebbers van dezelfde groep vogels) een samenwerkingsverband aangaat.
Yep, klopt helemaal!
Dat is eigenlijk de reden van deze Thread.
Ik had gehoopt dat er mr initiatief van de bonden hierin genomen zou worden.
Zij zijn ons vangnet waarop we terug (zouden moeten) kunnen vallen.
Tenminste; da's mijn persoonlijke mening!

Bart Braam heeft in een eerder stadium al eens gereageerd.
Dat zal op "persoonlijke titel" zijn geweest?
Maar uit zijn reactie bleek, dat door de bonden mr aandacht uitging naar de importstop, dan naar het inventariseren van de kwekers/liefhebbers van de bedoelde vogelsoorten.
Dat baart mij zorgen.......

Nu is dit forum natuurlijk niet d plek om dit onderwerp bij de bonden aan te kaarten, maar het is laagdrempelig genoeg om eens wat meningen te polsen van mensen zoals ik, "gewoon maar een liefhebber in de Avicultuur".

Groeten, Serinus.

HansvdWeerdhof
01-10-2006, 11:48
Serinus, hoe had je dat dan gedacht om de bonden het e.e.a. te laten organiseren? In welke richting denk je dan?

Is het niet zo dat het een zaak (de verantwoording zelfs) is van de desbetreffende liefhebbers om de koppen bij elkaar te steken?
Zo'n werkgroep kun je ook vormen zonder bestuur, clubblad, etc, etc, gewoon een groepje kwekers clusteren, kweekervaringen en vogels uitwisselen.
Als je een simpele website opent kun je met heel beperkte middelen al iets opstarten.
Er zal toch iemand als eerste op moeten staan en het initiatief nemen.
Als je niks doet en de import blijft zoals het is, dan is het over 4-5 jaar gedaan met een heleboel soorten, ook relatief makkelijk te kweken soorten.

Harrie van der Linden
01-10-2006, 12:24
Hans, je hebt gelijk. Laat men maar eens op www.Bush-Budgies.net kijken. Dat is ook een klein clubje van gelijkgezinden. Zoiets kunnen anderen voor hun vogels ook opstarten en daar heb je alleen wat goede wil voor nodig en iemand die het opstart. Succes
Harrie

Serinus
01-10-2006, 12:26
Hallo,

Hansvdweerdhof;
hoe had je dat dan gedacht om de bonden het e.e.a. te laten organiseren? In welke richting denk je dan?
Nou, de Bonden hebben de legitiemiteit om het een en ander naar de Districten/Afdelingen te delegeren.
Het bereik via Internet, een website, zoals je voorstelde, is vl te klein.

Ik denk dat een "campagne" die via de bonden (gezamelijk) wordt opgestart een vl groter bereik, en respons, heeft dan een actie van n "enthousiasteling" in het land.
Denk er wl om dat ik natuurlijk voor m'n eigen vogelsoorten hier loop te praten.
Maar het speelt natuurlijk voor vl meer soorten, daarom zou een actie van de bonden om dit probleem, voor al die vogelsoorten die in het zelfde schuitje zitten, aan te kaarten in mijn ogen een betere oplossing zijn.

Ik denk namelijk dat er voor veel mensen de ernst van de situatie nog niet helemaal duidelijk is.
(Of ik zie het allemaal t zwart in, dt kan natuurlijk k.....)
Een actie vanuit de bonden zou de leden via de Districten/Afdelingen hiervan kunnen mobiliseren.
De Bonden hebben k de faciliteiten om het een en ander in goede banen te leiden.
Het risico is nders dat er her en der weer versnippering optreed als mensen op eigen houtje "iets" op poten gaan zetten.

Wat denken jullie hiervan, ik heb de wijsheid namelijk k niet in pacht!

Groeten, Serinus.

Harrie van der Linden
01-10-2006, 13:50
Hallo Serinus,
Je schrijft dat je denkt dat veel mensen de ernst van de situatie nog steeds niet inzien. Dat denk ik namelijk ook. Bijna 50 jaar geleden waren er al mensen die er telkens weer voor gepleit hebben met de gemporteerde vogels
te gaan fokken, dat was kort voordat Australi de uitvoer van hun dieren verbood. Voor een groot aantal vogels was dat indertijd niet zo van belang, die waren er immers wel in voldoende mate. Maar voor minstens evenveel soorten was het een ramp. Datzelfde zien we nu ook weer en ik denk net als jij, al zeg je dat niet zo nadrukkelijk, dat het voor veel vogelsoorten al te laat is. Momenteel wordt er op het ministerie van LNV al gewerkt aan een lijst van dieren, die niet meer gehouden mogen worden. Inplaats van dat die bonden nu eens met een lijst kwamen van vogels die best gemist zouden kunnen worden, laten ze die ambtenaren in Den Haag maar aanmodderen met als gevolg dat er op die lijst ook vogels komen te staan die we graag voor onze liefhebberij hadden willen behouden. Natuurlijk spreken een of meerdere ambtenaren namens de staatssecretaris nog wel met de bonden (COM-Nederland), maar dat gesprek gaat dan aan de hand van hun lijst en probeer daar dan nog maar eens iets aan te veranderen. Het zou vele malen handiger zijn als het gesprek zou gaan over een lijst van aanbevelingen die de gezamenlijke bonden aan het ministerie van LNV hadden aangeboden. Ook die ambtenaren willen scoren en dat hadden ze dan met ons lijstje goed gekund. Bovenzien stonden afgevaardigden van de bonden dan bij LNV te boek als mensen waarmee goed te werken is. Waar vrijwillig wordt meegewerkt is nieuwe wetgeving niet nodig. Tegen de gezamenlijke bonden zou ik nog willen zeggen: "Slaap en droom maar rustig verder."
Harrie

HansvdWeerdhof
02-10-2006, 05:46
Hallo,

Hansvdweerdhof;
Nou, de Bonden hebben de legitiemiteit om het een en ander naar de Districten/Afdelingen te delegeren.
Het bereik via Internet, een website, zoals je voorstelde, is vl te klein.

Ik denk dat een "campagne" die via de bonden (gezamelijk) wordt opgestart een vl groter bereik, en respons, heeft dan een actie van n "enthousiasteling" in het land.
Denk er wl om dat ik natuurlijk voor m'n eigen vogelsoorten hier loop te praten.
Maar het speelt natuurlijk voor vl meer soorten, daarom zou een actie van de bonden om dit probleem, voor al die vogelsoorten die in het zelfde schuitje zitten, aan te kaarten in mijn ogen een betere oplossing zijn.

Ik denk namelijk dat er voor veel mensen de ernst van de situatie nog niet helemaal duidelijk is.
(Of ik zie het allemaal t zwart in, dt kan natuurlijk k.....)
Een actie vanuit de bonden zou de leden via de Districten/Afdelingen hiervan kunnen mobiliseren.
De Bonden hebben k de faciliteiten om het een en ander in goede banen te leiden.
Het risico is nders dat er her en der weer versnippering optreed als mensen op eigen houtje "iets" op poten gaan zetten.

Wat denken jullie hiervan, ik heb de wijsheid namelijk k niet in pacht!

Groeten, Serinus.

Ik vind je nog steeds erg vaag, serinus.
Ten eerste: de hele wereld zit tegenwoordig op internet, dus ook internationaal kun je contacten leggen, ook met niet-leden van "de bond" want over welke bond je ook praat, je bereikt er maar een klein deel van de liefhebbers mee. Er zijn meerder bonden, meerdere landen en ook ongeorganiseerden.

Ik denk dat een oproep van een bond zonder achterliggende kwekers geen enkele zin heeft, want wat is dan de toegevoegde waarde om er als liefhebber van die soort(en) op te reageren?
Als een kweker het idee heeft dat hij van een werkgroep wat wijzer kan worden, dus kennis en vogels kan uitwisselen, dan heb je daar meer aan dan dat "de bond" een paar loze kreten poneert als: "Werk samen, maar we weten niet met wie, want er is ons niemand bekend waar u met uw vragen terecht kunt."
Verder denk ik dat je de kracht van districten en afdelingen schromelijk overschat, je moet je specialiseren met gelijkgestemden en die zitten er in elk district maar enkelen, laat staan per afdeling, verder hebben afdelingsbesturen vaak van toeten noch blazen verstand, als er maar genoeg vogels op de plaatselijke TT worden ingezonden dan is het goed.
Of dat nu die zeldzame vogels van Serinus zijn of de kanaries en lachduiven van Jan en Marie zal ze een zorg zijn.

Dat veel mensen de ernst van de situatie niet inzien is duidelijk, het is v.w.b. vele soorten 5 voor 12 en voor sommigen al 1 voor 12.
Maar er zijn ook al diverse kwekers bezig met het kweken van 'moeilijke soorten' als indische nonpareils, geparelde bronzemannetjes en witbuik zonastrilden, die halen overal in binnen en buitenland vogels op, ook voor enkelingen zijn ze bereid om ver te rijden en diep in de buidel te tasten.
En die gaan proberen er nog wat van te maken, en het blijft niet alleen bij proberen, het lukt hen ook nog.
Van het 1 komt het ander en ontstaat er meer animo, meer liefhebbers gaan het ook proberen, etc.

Ik zei het al eerder: je moet zelf aan de slag als je wat wilt, van een bond kun je wel wat ondersteuning verwachten, in de vorm dat je een artikel schrijft voor in het clubblad waarin je gelijkgestemden oproept enz.

Maar geef nu eens aan dan wat je dan concreet van een bond verwacht, daar ben ik dan wel eens benieuwd naar, want tot nu toe ben je daar erg vaag over.

Serinus
02-10-2006, 10:44
Hallo,


Hansvdweerdhof;

Maar geef nu eens aan dan wat je dan concreet van een bond verwacht, daar ben ik dan wel eens benieuwd naar, want tot nu toe ben je daar erg vaag over.
Nou Hans, wat ik precies verwacht van "de Bond"?
Allereerst dat de verschillende bonden hierin samen zouden gaan werken....!
Dat er vervolgens een database ter beschikking komt, opgezet en onderhouden door de Bonden.
Dit zou kunnen, door kwekerslijsten naar de Afdelingen te sturen die, ingevuld, weer terug komen, en verwerkt worden in deze database.

Deze database zal dus k bijgewerkt moeten blijven, anders schiet dit zijn doel voorbij.
Eerder in deze Thread werd "kwekerslijst" genoemd als voorbeeld, van waar men tercht zou kunnen.
Maar in mijn ogen is dit juist een voorbeeld van een goed bedoeld initiatief wat niet werkt!
Dit is t vrijblijvend, en heeft een t klein bereik.
Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen gebruik maken van deze site.....

Om een voorbeeld te geven over wat ik bedoel met klein bereik; deze site (Vogelcaf) heeft een dikke 800 geregistreerde "leden" op een totaal van (ruime gok) een slordige 70/80.000 geregistreerde Nederlands/Vlaamse leden van n van de Nationaal opererende Vogelbonden.

Van deze 800 leden van Vogelcaf is misschien 10% actief op dit forum.
Dt vind ik een klein bereik van, n van de betere(!), Vogelforums.
Ik vrees dat Kwekerslijst nog een vl kleiner bereik heeft.

Via de bestaande structuur die al aanwezig is, bij de verschillende bonden, zijn vrijwel lle leden te benaderen, dus een potentiel bereik van een 70.000 leden.....

Ik denk verder dat "specialisatie" inderdaad nodig is en dat werkgroepen, speciaalclubs, studieclubs, en noem verder maar, op de toekomst zijn.
Maar dan a.u.b. onder de "paraplu" van een overkoepelende organisatie, de Nationale Bonden.
Dus laat die bonden dan hierin k maar eens het voortouw nemen, n hebben ze de kans nog!

Want, Hans, stel dat ik de tijd n de energie zou willen/kunnen steken in het op poten zetten van een speciaalclub "Cini-soorten"?
Waar denk je dan dat ik uiteindelijk terecht kom?
Juist, als speciaalclub onder de paraplu van n van de bonden....

We hbben die Bondsstructuur (gelukkig) in Nederland/Belgi, dus waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken?

Mr; zoals al eerder gezegd, ik heb hier de wijsheid k niet in pacht.....

Groeten, Serinus.

HansvdWeerdhof
03-10-2006, 00:51
Ik denk dat je een nobel doel nastreeft Serinus, want het behouden van soorten die nu op de nominatie staan om te verdwijnen is een zeer goede zaak, maar ik denk persoonlijk niet dat het een taak van een bond is om bepaalde liefhebbers te gaan bedienen op de manier zoals jij dat voorstelt.

Tenzij jij instemt met een contributie verhoging van 100%, want wat jij wil moet dan door beroepskrachten gedaan worden, ik denk niet dat dit realistisch is.
En vooral niet haalbaar, financieel, vogelbonden hebben ook niet veel vet op de botten hoor.

Nee ik denk toch dat je zelf naar een werkgroep, doelgroep of speciaalclub moet streven, het zijn jouw vogels waar jij je voor in wilt zetten, niet de vogels van de bond.
De cini's zijn toch wel soorten waar wel animo voor is, het zijn mooie vogels en vooral zijn ze goed kweekbaar.
Dus er moeten in den lande genoeg liefhebbers te vinden zijn.

Er moet toch 1 iemand ooit het voortouw nemen, alle speciaalclubs zijn ooit klein begonnen, met groepjes van 2 tot 5 personen, en ze hebben allemaal hun nut voor de liefhebberij bewezen.
Ik heb zelf ervaring met het op poten zetten van speciaalclubs, ik ben zelf betrokken geweest bij de eerste jaren van de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken, ik doe nu iets voor de Speciaalclub Australische Prachtvinken & Papegaai Amadines, en de ontwikkeling gaat toch redelijk snel hoor.
Natuurlijk zijn er wel eens ups en downs, maar een toegevoegde waarde voor de liefhebbers van die soorten heeft het in alle gevallen.
Als er maar 3-5 liefhebbers voor zijn die er de schouders onder willen zetten dan kom je binnen nu en een paar jaar al een heel eind.
Ik denk dat je zeker een kans van slagen hebt met deze soorten, omdat het zoals gezegd toch redelijk geliefde vogels zijn die ook goed kweekbaar zijn.
Dus er is best wat van te maken denk ik.

Serinus
03-10-2006, 07:11
Hallo,

Ok Hans, wat mij betreft heb je een punt gemaakt.
Ik hoop met deze discussie, hier, wat ideen los te krijgen.

Nog ven terug naar enkele eerdere opmerkingen van je.
Voor de cini-soorten zou "aansluiting" bij de SCAP misschien een optie knnen zijn.
Aansluiting bij de Werkgroep Amerikaanse Sijzen, zoals je eerder opperde, lijkt me wat minder voor de hand liggen.
Hoewel verschillende overeenkomsten, is de SCAP tch georrinteerd op verschillende vogelsoorten.
De Amerikaanse Sijzen meer op n soort.

Maar, zoals ik in m'n eerste bijdrage aangaf, zijn er natuurlijk nog meer soorten die in hetzelfde schuitje zitten.
Hoe moet het dr mee?
Want, wordt de SCAP dan een "vergaarbak" van allerhande verschillende vogelsoorten die nrgens anders terecht kunnen?
Hoe zit het met de "infrastructuur" van de SCAP, kunnen hier de vrijwilligers deze extra werkzaamheden er wl bij hebben?

Groeten, Serinus

Lucky
03-10-2006, 12:56
Hallo, beste forum leden. Dit zijn zeer goede ideeën maar dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er her en der voor elke vogelsoort(familie) een speciaalclub ontstaat. Wat erg onoverzichtelijk zou kunnen worden. Ik denk, zoals al eerder hier geoppert, dat een groot overkoepelende organisatie zoals de bond dit zou moeten regelen. Maar dit lijkt mij gezien de enorme administratieve berg werk een onbegonne zaak. Het oprichten voor een bepaalde familie gaat nog maar dit zou de andere vogelsoorten tekort doen. Het geheel is een nobel voornemen maar?????? Het oprichte van een databank zou een oplossing zijn maar wie voeld zich geroepen en wie zal dat betalen?

Trouwens ik denk en meerdere van mijn collega kwekers zijn de zelfde mening toebedeeld dat binnen afzienbare tijd het import verbod wordt op geheven.( Daar er toch een enorme financiele strop voor een wereldwijde tak van de economie aan vast hangd. Eerste faillissementen zijn er reeds. In en exporteurs kunnen hun kop nauwelijks boven water houden. De omzet van speciaalzaken is met 17 % gedaald (bron;vakblad detailhandel). Met de opheffing zouden dan veel goede voornemens weer in de wind gezet worden. Daar er dan weer veel soorten gekocht en niet gekweekt worden. Of dit nu positief of negatief voor de vogelsport is moet een ieder zelf bepalen. Maar zo is de realiteit.

Ps. de cinisoorten zijn een mooie vogelfamilie. Ik wens de kwekers van deze soorten dan ook veel succes bij hun kweek. En wie weet bij het oprichten van hun speciaalclub.

Greetings Lucky:)

HansvdWeerdhof
03-10-2006, 13:31
Serinus, ik kan en wil eigenlijk niet spreken voor en over de ScAP, en zeker niet namens de ScAP, want ik ben daar inmiddels geen lid meer van.
Wat ik wel wil zeggen is dat ik de ScAP geen vergaarbak vindt, daarmee doe je die club echt tekort.
Het is wel zo dat de ScAP als service naar de leden toe, enkele, ik dacht 3 of 4, cini en edelzanger soorten heeft opgenomen in hun databank, dus ze doen er wel 'iets' mee. Maar dat is zijdelings, als bijzaak zeg maar.
Maar of ze nu zitten te springen om volledig alle cini's op te nemen dat betwijfel ik, maar goed, vragen staat vrij natuurlijk.
Ze zitten bij de ScAP wel in hetzelfde schuitje als jij nu ook zit, de import is weggevallen, nu moet er heel hard gewerkt worden om deze soorten voor de liefhebberij te behouden, dat geldt zowel voor Blauwfazanten en Druppelastrilden als voor Mozambiquesijs en Alariovink.

Verder vind jij de Werkgroep Amerikaanse Sijzen niet voor de hand liggen, ik vraag me dan toch even af waarom niet? De serinus soorten (cini, edelzanger, mozambique sijs) liggen heel dicht aan tegen hun Amerikaanse equivalent (de spinus soorten). M.i. is het enige verschil dat ze op een ander werelddeel voorkomen, maar de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.

Maar ik zou je toch adviseren, sluit je nergens bij aan, doe het zelf, dan kun je je eigen ideeen uitbouwen, als je je ergens bij aansluit dan is het niet zo dat ze zeggen kom maar binnen meneer Santegoeds, iemand van ons zal uw idealen wel verwezenlijken.
Dan wordt er ook gezegd, we willen u er wel bij hebben, maar we benoemen u meteen tot sectiehoofd, ja dan kun je het toch beter zelf doen.

Schrijf een artikel in Onze Vogels en Vogelvreugd waarin je aangeeft wat je ideeen zijn, wat je van plan bent, wat je toekomstvisie is, en dat je krachten wilt bundelen om.... etc.
Je Adres, telefoonnummer en e-mail adres er bij laten vermelden en dan hopen dat je 5-10 reacties krijgt, nodig die mensen een keer uit, of schrijf een nieuwsbrief, als je naast jezelf nog 2 personen kunt vinden die er de schouders onder willen zetten dan kun je al wat bereiken.
Starten kun je met heel beperkte middelen en kosten.

Ik lees continu in jouw berichten de ondertoon: "ik wil dat anderen mijn ideaal verwezenlijken", je wilt meeliften bij andere speciaalclubs, je wilt geen website, je ontkent feitelijk de kracht van het internet. Mag van mij hoor, maar dat anderen jouw ideaal verwezenlijken dat kun je wel vergeten natuurlijk.
Als je wat wilt bereiken dan moet je wel zelf actief zijn. Aan de boom schudden en als je daar nog 3 jaar mee wacht dan hoeft dat voor 'jouw' soorten niet meer, want dan ben je tttte lllllaat, dan zijn er misschien alleen nog Mozambique sijzen, Edelzangers en heel misschien nog Geelbuik en Witbuik cini's.....

Ik zal je tot slot ook nog even plagen: heren brabo's en limbo's, vogels kweken dat kunnen jullie wel, daar mankeert niks aan, maar kom eens uit die luie stoel, laat niet altijd de mensen van boven de rivieren de kar trekken, jullie mogen dan wel een bourgondische levensstijl hebben, maar met achteruit blijven leunen tot anderen voor jullie de hete kolen uit het vuur halen daar kom je niet ver mee.
Zoooo, zijn we er weer? :D

Hou er wel rekening mee dat de hobby aan het teruglopen is, in animo, in jeugdige aanwas en in ledental, maar dat ondanks dit alle speciaalclubs groeien in ledental en steeds meer vogels op hun TT krijgen, dus die speciaalclubs worden door de liefhebbers steeds meer gezien als de toegevoegde waarde van de hobby.
Ik zou het wel weten als ik jou was.

HansvdWeerdhof
03-10-2006, 14:10
Trouwens ik denk en meerdere van mijn collega kwekers zijn de zelfde mening toebedeeld dat binnen afzienbare tijd het import verbod wordt op geheven.( Daar er toch een enorme financiele strop voor een wereldwijde tak van de economie aan vast hangd. Eerste faillissementen zijn er reeds. In en exporteurs kunnen hun kop nauwelijks boven water houden. De omzet van speciaalzaken is met 17 % gedaald (bron;vakblad detailhandel). Met de opheffing zouden dan veel goede voornemens weer in de wind gezet worden. Daar er dan weer veel soorten gekocht en niet gekweekt worden. Of dit nu positief of negatief voor de vogelsport is moet een ieder zelf bepalen. Maar zo is de realiteit.


De reden van het importverbod is de vogelgriep. Niets meer en niets minder, feitelijk zijn er geen economische redenen, maar liggen er alleen medische redenen (en angst) aan ten grondslag.

De vogelgriep heerst vooral in Zuidoost Azie, maar ook volop in Afrika, en aangezien daar het pluimvee veel dichter bij de mens zit en dus vooral daar het gevaar bestaat op een mutatie van het virus naar een menselijke variant die overdraagbaar zal zijn van mens op mens.

Dus zolang ze in Azie (vooral) en Afrika de vogelgriep niet onder controle krijgen en dat zal gezien de beperkte middelen ook wel niet snel lukken, blijft het import verbod van kracht, wellicht dat Zuid Amerika (daar is geen vogelgriep tot nu toe) op termijn wel weer open gaat, maar daar komen vooral vrij dure en bewerkelijke soorten vandaan (relatief weinig zaadeters)

Dat er zaken failliet gaan dat zal de EU een worst zijn, dat interesseert geen mens, het enige dat politici interesseert is het zichzelf indekken tegen risico's.
Als je maar een verbod uitvaardigd dan blijft het misschien wel daar, en dan kun je als politicus zeggen, ondanks dat ik er alles aan gedaan heb om het buiten te houden is er toch vogelgriep deze kant op gekomen, overmacht.

Dus die import gaat echt niet open op korte termijn, Zuid Amerika heel misschien, Afrika voorlopig niet, en Azie zie ik de eerstkomende 3-5 jaar zeker niets meer vandaan komen.

Op zich hoeft de importstop geen grote gevolgen te hebben voor de liefhebbers van goed kweekbare soorten, voor liefhebbers van moeilijk kweekbare soorten die meer "houder" dan kweker zijn en dus afhankelijk van de import ligt het anders natuurlijk.
Maar er is ook eens een tijd geweest dat Noord Amerika een export verbod instelde, de prijzen van kardinalen kwam een nul achter te staan, 50 gulden werd 500 gulden per paar.
Vroeger zag je nooit een EK kardinaal, nu volop, omdat dan de serieuze kwekers ook met dit soort vogels aan de slag gaan, als je heel veel moeite moet doen voor een vogel van 25 gulden (of minder) op stok te krijgen waar voor 25 euro aan levend vooer in moet voordat ie groot is en je raakt ze vervolgens aan de straatstenen niet kwijt omdat ze import op elke hoek van de straat voor een habbekrats worden aangeboden, dan gaan die serieuze kwekers wel over op courantere en makkelijkere soorten.
Dus overal zitten voor en nadelen aan.

Maar wat Lucky zegt over: "een enorme financiele strop voor een wereldwijde tak van de economie aan vast hangt" en dat daardoor de importstop wel opgeheven zal gaan worden, daar geloof ik persoonlijk helemaal niks van.
Die wereldwijde tak valt ook wel mee want de allergrootste vogelhandelaren ter wereld zijn bijna allemaal Belg of Nederlander en die verzenden vervolgens de hele wereld rond.
En zo heel best staat deze tak van economie (de dierenhandel in het algemeen, niet specifiek de vogelhandel) niet bekend bij de overheid.
Ik denk dat de overheid na de drugshandel (ook een economie van enige omvang) de dierenhandel als het in omvang tweede probleem ziet.
Ze kunnen door die importstop ook een schakel elimineren of in ieder geval verzwakken, want ook dat is politiek.

Maar het ging over speciaalclubs.

Serinus
03-10-2006, 17:06
Hallo,

Lucky;

maar dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er her en der voor elke vogelsoort(familie) een speciaalclub ontstaat. Wat erg onoverzichtelijk zou kunnen worden.Erger nog is twee speciaalclubs/werkgroepen met n en hetzelfde doel, denk aan BEC en SEC, versplintering....

dat binnen afzienbare tijd het import verbod wordt op gehevenHier ga ik toch met Hans mee hoor, ik denk dat die importstop de komende jaren een blijvertje zal zijn.....

Hans;
Ik kan eigenlijk weinig tegen je betoog inbrengen, Hans.
Je weet het k nog eens duidelijk onder woorden te brengen, waarbij je me soms k nog eens een spiegel voor houdt.....:cool:
In grote lijnen ben ik het zelfs met je eens!

De vraag was echter bij het begin van deze Thread; wat de bonden in deze kwestie voor "ons" (de leden) kunnen betekenen?
Zouden de bonden niet juist n het voortouw moeten nemen?
Ik heb door mijn lidmaatschap hiervan toch de voordelen van een groot orgaan achter me staan?
En laten we eerlijk zijn; van de bonden heb ik nog niet veel gehoord over deze problematiek.

Los van het feit of dit nu met m'n "zuidelijke" metaliteit te maken zou hebben.
Het opzetten van zo'n werkgroep/speciaalclub kan natuurlijk op eigen gezag/initiatief, maar toch k op initiatief van "de Bonden".


Ik lees continu in jouw berichten de ondertoon: "ik wil dat anderen mijn ideaal verwezenlijken", je wilt meeliften bij andere speciaalclubs, je wilt geen website, je ontkent feitelijk de kracht van het internet.

Ik zal hier even hl eerlijk over zijn, Hans; natrlijk wil ik meeliften bij andere speciaalclubs!
Ik denk dat versplintering niet wenselijk is.
Als voorbeeld maar weer de BEC en SEC; wat is de meerwaarde van twee Europese Cultuurvogel Clubs?

Maar goed, ik ben blij met deze discussie hier, het zet mij in ieder geval wl weer aan het denken.....

Groeten, Serinus.

HansvdWeerdhof
03-10-2006, 19:39
Serinus, natuurlijk zou het een goede zaak zijn als er initiatieven kwamen vanuit de bonden op dit punt want het behouden van vogels voor de liefhebberij is een belangrijke doelstelling.
Maar dan komt de vraag: Wie binnen de bond moeten het doen?
We hebben een aantal bestuurslagen en organisties binnen de bonden.
Betaalde werknemers van het bondsbureau? Niet realistisch, want dat is "onbetaalbaar".
Bondsbestuurders en Districtsbestuurders? Volgens mij hebben met name de eersten wel iets anders aan hun hoofd.
Keurmeestersorganisaties, die zijn bezig met het keuren van vogels niet zozeer met het kweken.
Verder hebben we nog afdelingsbesturen, ik zie niet wat hun inbreng zou moeten zijn, ik zie een plaatselijke kanariekweker en grote parkietenkweker niet op staan om de kweek van Tangara's, Cini's of Blauwfazantjes te promoten.
Blijven over de speciaalclubs. Maar daar zie jij niks in blijkbaar, mag, kan.

Wat dan nog wel kan is dat bepaalde organisaties of personen gaan schrijven over "hun" soorten in de bondsbladen. Onder het motto promotie, aan de boom schudden, want onbekend maakt onbemind.
Misschien kun je het bondsblad gebruiken om meer mensen te interesseren voor jouw zaak.
Schrijf gewoon eens wat artikelen, kweekberichten, maar je kunt ook een stuk schrijven waarin je de mensen oproept om samen te gaan werken om bepaalde soorten voor de liefhebberij te behouden.
Wie weet schrikken er dan nog wel meer wakker.

Zwartkopje
03-10-2006, 20:26
Ik ben lid van zowel van de BEC als de SEC, vind deze nogal verschillen.
In naam lijken ze misschien hetzelfde, maar zijn dat niet.
Van de SCAP ben ik ook lid geweest, had ik echter niet echt een positief gevoel over.

Ik snap Serinus overigens wel, zelf iets opstarten vraagt veel tijd en kennis en veel van dit soort projecten sneuvelen vroeg vanwege het ontbreken van n van deze dingen.
Het moet je natuurlijk ook nog liggen.
Als je dan ook nog meerdere soorten hebt zou je ook nog meerdere verenigingen moeten opzetten.

Zou je het niet van de bonden mogen vragen, een ieder geval een ondersteunende hulp??
Roept natuurlijk ook de vraag op waarom je lid bent. Ik heb bijv. niets met tentoonstellingen, kanaries, parkieten, mutaties etc Er blijft dus relatief weinig over om blij van te worden bij de bond.
Een databank lijkt mij bijv onder auspicin van een bond niet zo gek, ringcode kan daartoe en toegangscode zijn.
Gekoppeld aan wat meer (kweek)info via het blad, promotie etc zou je een toch sterkere respons kunnen verwachten.

HansvdWeerdhof
04-10-2006, 01:14
Misschien is het een idee dat de bonden de handen ineenslaan en gezamenlijk een database op internet opzetten van kwekers van bepaalde soorten vogels.
Zo mogelijk ook openstellen voor buitenlandse kwekers van deze soorten
Ik denk niet dat je dat moet doen voor turquoisine parkieten, zebravinken en gordelgrasvinken, want die zijn er genoeg.

Nee, zeg maar voor zeldzamere vogels en vogels uit de groepen waar tot voor kort de hele populatie dreef op de kurk die import heet.
Dus laten we zeggen de Afrikaanse en Aziatische prachtvinken, wevers en wida's, alle vruchten en insecteneters, bepaalde tropische duiven en grondvogels, Europese insecteneters, uitheemse sijzen en cardueliden etc. etc.

Is dat misschien wat?
Dit is redelijk eenvoudig en zonder al te veel kosten te realiseren lijkt mij.
Enige probleem is dat die lijst up to dat gehouden moet worden, dus als de betreffende kweker stopt met een bepaalde soort dan moet die dat wel doorgeven, of je moet het (half)jaarlijks laten herbevestigen.
Als je dat niet doet staat die database binnen de kortste keren vol met gedateerde en achterhaalde informatie.

Zwartkopje
04-10-2006, 06:59
Yup, alles staat en valt met de gebruiksvriendelijkheid en de afhankelijkheid en het belang.
Als iedereen er in mag kijken ed, is er geen wezenlijk belang om mee te doen. Immers als je er zo in mag kijken dan is er geen echte prikkel (dan inzicht in het belang) om mee te doen. Het lijkt dan meer op een advertentiesite.
Vraag je echter weer te veel om mee te doen(geld/tijd etc) dan is het weer een barire.
Zoals serinus al aangaf het is niet eenvoudig.
Mogelijk is de groep per soort ook te klein?? Gezien het aantal georganiseerde vogelhouders, want je moet van de bijv. 50.000 van de NBvV wel de kanarie-, zebravinken, parkietenkwekerss, etc afhalen en dat is het grootste deel vn die 50.000.

Alles staat met de betrokkenheid en afhankelijkheid van de deelnemers.
En stel je voor dat in januari de grenzen weer opengaan.......

Ger
04-10-2006, 08:35
Zwartkopje Alles staat met de betrokkenheid en afhankelijkheid van de deelnemers.
En stel je voor dat in januari de grenzen weer opengaan......

Zwartkopje.
Over de laatste regel zou ik me maar de minste zorgen maken,we zouden ons wel eens kunnen moeten voorbereiden op de eerste 3 jaar van gesloten grenzen,van buiten de EU.
We zouden ons beter kunnen organiseren,met de nu nog beschikbare vogels,wij zijn niet bekent met de soorten waarover U beiden [serinus] beschikt,maar het wijzertje van de klok zit voor veel soorten in de laatste 5 minuten voor 12.
Want wat te denken van de verschillende Lonchura soorten Australische Prachtvinken,Aficaanse Astrildes.Jap.Nachtegalen en noem maar op.
En nog een nadeel is op dit moment,de markten voor particulieren in Belgie zijn op slot gegaan,kleine vogel vereenigingen,zien hun inkomsten bron verdwijnen,maar wat erger is het onderlinge contact van de kleine kwekers gaat verloren,de mond tot mond informatie bedoelen we,is weg.
wij zitten op een forum als dit met een paar duizend vogelliefhebbers.maar reken dat er in Nederland en Belgie nog 10000 duizende ziin die dit mediun nog nooit gezien hebben en er misscien ook geen behoefte aan hebben.
Sinds per 11-09-2006 de Belgische markten verboden zijn zit de vogelhandelaars nokvol,en uit zeer betrowbare bron vernamen wij gisteravond,dat er bij verschillende heren in deze branche de vrijheid genomen word om tegen vogelliefhebbers te zeggen die vogels aanbieden dat ze hun vogels gratis daar mogen laten.De vogelhandelaars in belgie hebben de macht gegrepen en gaan er met een gerust hart gebruik van maken,zij mogen in hun land nog markten organiseren anders niemand meer.
Wat we ermee willen zeggen is het volgende,laat het in Nederland niet zover komen,want als die enkele zeldzame vogels die nog voorkomen in onze avikultuur,niet gaan beschermen in speciaal clubs,en deze ook nog in het handelaars circuit verdwijnen,willen we wel eens zien wat er nog overblijfd van onze vogelliehebberij,en de klok die tikt naar een minuit voor twaalf.
Wij wensen Uw alle veel wijsheid toe.
Ger.

Serinus
04-10-2006, 08:48
Hallo,

Goede iden!
Zwartkopje;
Mogelijk is de groep per soort ook te klein??
Misschien nog wel kleiner dan je denkt.......
Reden hiervoor is, in mijn ogen, dat veel van deze vogelsoorten (de bulk in ieder geval) in de "gezelschapsvluchten" verdween.
Want; voldoende te verkrijgen, niet duur, makkelijke vogels om te houden/verzorgen.
En dan ging hiervan een groot deel in het daarop volgend jaar dood; er waren er vlop te verkrijgen, het jaar drop.

Vl werd er niet mee gekweekt, buiten zo f en toe een "gelukje" in zo'n gezelschapsvlucht.
Verder enkele liefhebbers (waar ik me dan maar even onder schaar) die er min of meer gericht mee kweekten.
Dt laatste wereldje is zo groot niet, en veel van deze mensen hebben wel hun "connecties".

Maar zoals gezegd; weinig samenwerking, want als er bij mij een edelzanger nodig was om bloedverversing toe te passen, dan ging ik die toch k even "om de hoek" halen.
Bij de mr specialere soorten, ondersoorten, was/is die samenwerking er trouwens wl veel meer.

Het probleem, echter, is; er zit (n nog) zo'n groot bestand aan algemene soorten her en der bij mensen in de vluchten die, als ze met deze vogel(s) gericht willen gaan kweken, geen idee hebben hoe ze in contact kunnen komen met mensen die deze soort k kweekt/wil kweken.
Want voorheen ging men naar de plaatselijk vogelhandel en haalde daar wat men nodig dacht te hebben.

Dus over een paar jaar zijn is van l deze "losse" vogels, die nu nog voor handen zijn, nog maar een fractie beschikbaar om in een kweekbestand opgenomen te worden.
En d's jammer...:(

Dus daarom, was mijn vraag; kunnen de bonden hierin niets betekenen, door n voorlichting n, inderdaad, een database (met lle voors en tegens)?
En dan komen we tch op de bestaande voordelen van een organisatiestructuur van een "Bond" uit.
Alle leden(!) zijn te benaderen, dus een potentieel bereik van duizenden liefhebbers, k de liefhebber die "zomaar enkele Mozambiquesijzen" in zijn gezelschapsvlucht heeft zitten, en misschien van het hele importgebeuren nog weinig of niets heeft meegekregen.
Dat komt wl bij hem, maar pas als hij een nieuw popje voor z'n Mozambiqueman aan wil schaffen, en er niks meer te krijgen is.....
Maar dn is het voor dat popje al te laat, want dt zijn "we" kwijt uit Nederland/Belgi (Europa!).....

En dn denk ik dat in dit kader "de Bonden" n hun verantwoording kunnen nemen om het een en ander te mobiliseren.
Maarrrrr, zoals al eerder gezegd; "da's mijn mening".

Groeten, Serinus.

Ps; Ger, ik las je bijdrage toen ik dit al geschreven had, daarom nog even een aanpassing.
Da's inderdaad ng een probleem wat je daar aankaart.
Veel liefhebbers moeten al die "rompslomp" niet en verkopen in n klap alles aan "de Handelaar".
Zeker met de minder veel voorkomende soorten kan dit een probleem worden, want de "afkomst" is
vervolgens, bijna, niet meer te achterhalen....
Vervolgens sluit je met;
Wij wensen Uw alle veel wijsheid toe.
Denk er wl om dat het ns probleem is, het stopt natuurlijk niet bij de grens Belgi-Nederland....
Bedankt voor je bijdrage, Serinus.

Lucky
04-10-2006, 16:39
[
QUOTE=HansvdWeerdhof;3528]De reden van het importverbod is de vogelgriep. Niets meer en niets minder, feitelijk zijn er geen economische redenen, maar liggen er alleen medische redenen (en angst) aan ten grondslag.

Zeker Hans is de vogelgriep de reden en niet een economische reden.
Maar er zijn wel economische reden om het verbod op te heffen. Het draait namelijk niet alleen om onze vogeltjes. Er bestaat buiten de import van vogels ook nog div. andere handel die door het verbod plat ligt.
Oh, ja, onze en de belgie'sche in en exporteurs zijn beslist niet de grootste. Wel de best verdienende.
Ben bij div. NL importeurs geweest, maar wat ik in Hongkong en Thailand zag !!!!!!! je geloofd je eigen ogen niet.:eek:

Ik denk dat wel hele goede ideeën in dit onderwerp geoppert worden.
Maar er is nog een grote stap om deze in de praktijk te brengen.
En vooral wie? Hoop dat mensen van de bond en speciaalclubs dit onderwerp lezen en het op hun agenda zetten. Beter nog, er meteen werk van maken.

Greetings Lucky:)

Serinus
04-10-2006, 17:44
Hallo,

Misschien een beetje "off-topic"...maar; Lucky;
maar wat ik in Hongkong en Thailand zag !!!!!!! je geloofd je eigen ogen nietwat gebeurd er met deze im-exporteurs?
Zij zullen deze beperkingen toch k wel merken?
Zker in Azi waar al enkele jaren een exportverbod van toepassing is.

Misschien dat het wel interessant is om een nieuwe Thread te starten waar je eventueel eens wat foto's(?) neerzet en eventueel een beschrijving over hoe het er daar aan toe gaat?

Kn wel leerzaam zijn.....

Groeten, Serinus

Zwartkopje
04-10-2006, 19:27
Zwartkopje.
Over de laatste regel zou ik me maar de minste zorgen maken,we zouden ons wel eens kunnen moeten voorbereiden op de eerste 3 jaar van gesloten grenzen,van buiten de EU.
Waar baseer je dat op??


Want wat te denken van de verschillende Lonchura soorten Australische Prachtvinken,Aficaanse Astrildes.Jap.Nachtegalen en noem maar op.
Denk dat de twee eerste soorten en de laatste geen probleem volgt.
Nachtegalenkweek is zeer in opkomst, australiers worden allang niet meer ingevoerd en volop gekweekt en lonchura's dacht ik wel redelijk via de jap. meeuwenclub.

serinus

Maar zoals gezegd; weinig samenwerking, want als er bij mij een edelzanger nodig was om bloedverversing toe te passen, dan ging ik die toch k even "om de hoek" halen.
Bij de mr specialere soorten, ondersoorten, was/is die samenwerking er trouwens wl veel meer.
Tuurlijk, maar zo zou het alijd gaan. Maar wat ik al eerder aangaf is de importstop misschien net te vroeg gekomen/te lang. Het besef om te kweken was er wel, echter de noodzaak niet zo en ook ik ben makkelijk geweest. Niet alles op alles gezet om alle soorten die ik heb te kweken.
Wel het laatste jaar getracht indiische muskaatvinken te kweken, een heel stel gekocht, allemaal mannen :-( Wel advertenties gezet maar geen resultaat. Denk dat het ook zo'n vogeltje is dat in gezelschapsvolieres zit met niet georganiseerde houders. Denk echter niet dat je die bereikt.


, k de liefhebber die "zomaar enkele Mozambiquesijzen" in zijn gezelschapsvlucht heeft zitten, en misschien van het hele importgebeuren nog weinig of niets heeft meegekregen.
Dat komt wl bij hem, maar pas als hij een nieuw popje voor z'n Mozambiqueman aan wil schaffen, en er niks
Ik heb nog een alleenstaand popje ;-) en mijn ek's weigeren wat te doen.

Het liefst hadik, en dat heb ik al eerder naa voren gebracht in andere fora dat de import anders was geregeld. Gewoon met quota en desnoods een afbouw.
Nu is hij gestopt, volgens mij net te vroeg. Je zag steeds meer goede kweken(structureel) en ben bang dat die een beetje in kiem is gesmoord.

tropic
04-10-2006, 23:33
Beste Ger,

Je mag niet zomaar wat verkondigen. Het is menselijk, maar het is alweer zo een verhaal van iets horen zeggen, der nog een schepje bij doen , en het is zo.
In Belgie kan IEDERE PARTIKULIER zijn vogels nog verkopen, waar en wanneer hij wil, hij dient zich enkel aan bepaalde voorgeschreven regels te houden. Alleen is er momenteel een verbod (zolang de vogeltrek voorzien is) dat de partikulier niet op de openbare markten op de openbare weg mag verschijnen. Verder kan iedere vogelverkoop of tentoonstelling met verkoopklasse gewoon doorgaan, als men zich aan bepaalde regels houd.
En dat van die vogelhandelaars met hun gerust hart????? Ik kan er je onmiddellijk drie tot vier opnoemen die gesloten zijn of die nog enkel zaden en benodigdheden gaan verkopen, dus zo een macht zullen ze zeker niet gegrepen hebben.
Dit even naast topic, maar toch wel belangrijk om weten.:)

barmsijscabaret
05-10-2006, 07:32
[QUOTE=tropic;3573]Beste Ger,

Je mag niet zomaar wat verkondigen. Het is menselijk, maar het is alweer zo een verhaal van iets horen zeggen, der nog een schepje bij doen , en het is zo.
QUOTE]

Stukje van het forum van de KBOF:

http://www.kbof.be/phpBB-2.0.16/phpBB2/viewtopic.php?t=87


Staan trouwens ook links op naar het FAVV (Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

Dus liever niet "zomaar wat verkondigen". Als particulier mag je momenteel enkel bij je thuis vogels verkopen. Vogelverkopen gaan niet door en tentoonstellingen met vogelverkoop zijn verboden!

mvg

gebbinkjes
05-10-2006, 13:04
kijk eens op deze link van de nederlandsebond http://www.nbvv.nl/content.asp?page=70 er mag wel tt worden gehouden en er mogen wel vogels verkocht worden ,want gevogelte en vogels zijn 2 totaal verschillende dingen.
m.vr.gr. Harry

HansvdWeerdhof
05-10-2006, 13:36
jongens, even twee dingen uit elkaar houden.....

In BELGIE mogen TT's gewoon doorgaan, maar alleen ZONDER verkoopklasse
Vogelmarkten zijn in principe ook niet mogelijk voor zover ik heb begrepen, want daar mogen alleen beroepshandelaren staan die papieren kunnen overleggen.

In NEDERLAND mogen alle TT's en vogelmarkten gewoon doorgaan, Ook TT's met een verkoopklasse zijn gewoon toegestaan.

barmsijscabaret
05-10-2006, 14:18
Dank u Hans om wel de tekst juist te lezen :)

het ging namelijk over Belgi ... je weet wel, dat kleine landje ten zuiden van Nederland :p

Ger
05-10-2006, 16:58
Beste Allemaal.
Zolang de Asiaatse landen niet met een gedegen protectie systeem tegen de vogel griep komen blijft bij de EU de sleutel op de deur voor de importen van vogels uit die landen,dit geldt ook voor Africa.Lees Hans zijn artikel maar eens goed hoe de politiek zich in dekt tegen zulke gevaren,altans zoals zij dat zien.Brussel zegt, nee en alle landen van de EU bleren wie een kudde schapen ook NEE.rug vrij bij thuiskomst van de Excelentie's.
Ik begrijp heel goed dat voor velen van ons dat moeilijk te verhapstukken is maar span gewoon een proses aan tegen het EU besluit,en zie hoe ver we Komen,tegen die tijd dat we dat verloeren hebben zijn we 5 jaar verder.
Prober maar eens van de grond te krijgen een goed bescherming progamma in een van die landen.Stuur er maar eens 10 miljoen naar toe,en kijk maar eens wat erover is voor dat we aan de basis zijn waar de gift voor bedoeld is[voorbeelden ten over]maar hier geen politiek.
Trouwens wat te denken van al die organisaties die zwaar gesubsidieerd door ons aan natuur bescherming doen in de derde wereld,[of mogen we dat niet zeggen].
Toerisme met mooie natuur brengt veel meer op voor die landen,als dat die vernield word door onze zucht naar importen.
De vogelmarkten in Belgie zijn verboden niet meer en niet minder,onze ver:Gouldamadin Be,had de bedoeling ruim van te voren aangekondigd,om een markt te organiseren op 25-11-2006,is niet door gegaan vanwege een besluit van de Belgie'se regering,om alle vogelmarkten te verbieden per 11.09.2006.BNEC heeft voor twee weekenden geleden haar jaarlijkse show gehouden.voor het eerst in hun bestaan ZONDER vogelmarkt.
Vereenigingen mogen geen markten meer aanbieden aan de liefhebbers die ze gewoon waren door de jaren heen.
Partculieren verkoop zal uiteraard zijn toegestaan,maar wat ik bedoel is dat de gezellige kleine markten op de shows,in de kroegjes op de vroege Zondagmorgen zijn verdwenenen en dat vinden wij een eeuwige zonden.
GER

tropic
05-10-2006, 17:10
Christof,

Ik heb mijn fout ingezien, was even te snel gaan reageren, en wil hier zeggen dat je duidelijk gelijk hebt. Sorry voor mijn verkeerde info. 't ging inderdaad over dat kleine landje daar aan de noordzee:p

Ger
05-10-2006, 17:40
Beste Tropic

Oke we maken allemaal wel eens een foutje.
Trouwens in de Nederlanse grensstreek zijn nog op de zondag en zaterdag genoeg beurzen waar U alle van harte welkom bent.
Groeten GER.;)

webmaster
05-10-2006, 18:57
Beste mensen,

Ik heb niet alle berichten gelezen, maar ik snap de vraag.
Een database op internet waar men in kan zoeken en natuurlijk zich zelf kan aanmelden als kweker van een bepaald soort.

Nu heb ik op 28 december 2005 al een domeinnaam gereserveerd met de intentie om zo'n website te gaan maken.
En dan niet alleen met vogels maar ook andere soorten "kleinvee" (konijnen kippen, watervogels enz.).

De naam is WieKweektWat.nl, er staat nu nog helemaal niks op. Maar gezien de reacties hier zal ik dit "project" weer eens gaan oppakken.

Het meeste werk is het maken van de database met alle soorten erin vermeld.
Het idee is simpel, je meld je aan, geeft op welke vogels je hebt, en klaar ben je.
Ik wil het dan zo maken dat het systeem de e-mails verstuurd, net zoals op VogelMarktPlaats.nl. Je mag je telefoonnummer vermelden, maar dit is niet verplicht.

Nu de hamvraag.....
Welke gegevens zouden jullie allemaal in de databse willen hebben?
Ik dacht aan:

naam
plaats
provincie / land
e-mail
telefoonnummer
kweeknummer
soort(en) vogels

En eventueel een veld waarin mensen zelf iets kunnen vertellen en een foto kunnen plaatsen.

Ps, het verhaal staat en valt bij het aantal gebruikers die we hebben. Maar gezien de reacties hier is er wel vraag na.

Groetjes Peter

Lucky
05-10-2006, 19:07
Bestaat zo'n site niet al. Ik dacht www.kwekerslijst.nl

Greetings Lucky:)

Zwartkopje
05-10-2006, 19:08
Lijk me ook het ras bij te moeten staan en de wetenschapelijke naam.
Verder misschien een mogelijkheid om een kweekverslag up te loaden?

Een reactieveld lijkt me ook handig

Serinus
05-10-2006, 19:43
Hallo Peter,


Een database op internet waar men in kan zoeken en natuurlijk zich zelf kan aanmelden als kweker van een bepaald soort.

Het probleem waar je met deze constructie tegen aan gaat lopen is; dat je dit nauwelijks uptodate kunt houden.
Ik zou je willen vragen om je even "in te lezen" in deze Thread dan komen de "beren op de weg" vanzelf aan je voorbij.....;)
Je domeinnaam "WieKweektWat.nl" zou een goed initiatief knnen zijn, maar dat is http://www.kwekerslijst.nl k.
Ng zo'n lijst op het www brengt alleen maar "versnippering" teweeg, en daar zit niemand op te wachten is mijn mening, :( .
De vraag is; of zo'n lijst over, pak 'm beet, twee jaar nog wel klopt.....

Groeten, Serinus

Zwartkopje
05-10-2006, 20:33
jij wil toch een club, serinus??

Ik zou zo'n website besloten maken.Alleen delen in info als je ook zelf deelt/bekend bent.

Wil je een club dan is niet ieder genegen er lid van te worden(zoals in mijn geval teveel verschillende soorten).

Misschien een kwekersverbond opstarten?

webmaster
05-10-2006, 20:41
Ik heb even gekeken op kweekrslijst.nl
Nu mag ik mijn zelf niet op de borst slaan, maar ik vind het er niet goed uitzien. Het lijkt me ook niet dat er een database achterzit, dus veel werk voor de maker. Ook plaatst hij het mail adres op de website, veel mensen zullen dat niet fijn vinden, dit ivm spam.

Ik zal even de beren opzoeken in de vorige berichten.
Het up-to-date houden is niet echt een probleem. Hier kan je 2 dingen aan doen.
Elk half jaar een e-mail laten versturen door het systeem, als men niet reageerd dan wordt de ingave verwijderd.
Wat we ook kunnen doen is een knop maken waar men de beheerders kan "waarschuwen" als de opgegeven gegevens niet meer kloppen.

Het niet kunnen inzien zonder je zelf op te geven vind ik een goed idee!

Peter

HansvdWeerdhof
06-10-2006, 03:39
Ik denk als je zoiets doet dat je niet onder elk persoon een aantal soorten moet hangen, maar dat je het omdraait, onder elke soort komen een paar kwekers te hangen.
snappez vous?

Serinus
06-10-2006, 08:28
Hallo Peter,

Allereerst nog even terughalen waar, in mijn ogen, het grootste probleem ligt als je op eigen houtje, dus ls van de Bonden, aan zoiets gaat beginnen;

Deze database zal dus k bijgewerkt moeten blijven, anders schiet dit zijn doel voorbij.
Eerder in deze Thread werd "kwekerslijst" genoemd als voorbeeld, van waar men tercht zou kunnen.
Maar in mijn ogen is dit juist een voorbeeld van een goed bedoeld initiatief wat niet werkt!
Dit is t vrijblijvend, en heeft een t klein bereik.
Ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen gebruik maken van deze site.....

Om een voorbeeld te geven over wat ik bedoel met klein bereik; deze site (Vogelcaf) heeft een dikke 800 geregistreerde "leden" op een totaal van (ruime gok) een slordige 70/80.000 geregistreerde Nederlands/Vlaamse leden van n van de Nationaal opererende Vogelbonden.

Van deze 800 leden van Vogelcaf is misschien 10% actief op dit forum.
Dt vind ik een klein bereik van, n van de betere(!), Vogelforums.
Ik vrees dat Kwekerslijst nog een vl kleiner bereik heeft.

Via de bestaande structuur die al aanwezig is, bij de verschillende bonden, zijn vrijwel lle leden te benaderen, dus een potentiel bereik van een 70.000 leden.....
Ds; ik denk dat dit een prima initiatief is van je Peter.
Maarrrrrr; als de Bonden hierin niet betrokken zijn, is je bereik beperkt tot degene die je via internet bereikt.
En dan kun je "kwekerslijst" als voorbeeld nemen, die is destijds "losgekomen" via een andere forumsite, die qua leden enkele malen groter is dan Vogelcaf....

Maar, als je je plan doorzet; dan graag sorteren op Latijnse naamgeving.....
Daarnst Nederlandse/Belgische/Engelse(?) namen.

Zwartkopje;
jij wil toch een club, serinus?? :confused: :confused:

Groeten, Serinus

webmaster
06-10-2006, 18:48
Beste Mensen,

Ik begin "de beren" nu te snappen.
Als je succesvol wilt zijn zal je de bonden "mee moeten hebben".

De NBvV is geen probleem, Die wil wel een persbericht plaatsen in "Onze Vogels". Ook de Belgiesche Bond de KBOF zal dit denk ik wel doen.

Even over de cijfers, 800 leden op 80.000 kwekers. We hebben dit forum alleen nog maar bekend gemaakt via 1 mailing, de mailing van de NBvV nieuwsbrief. Daar staan ongeveer 2000 mail adressen in. De rest komt via een banner van VMP (VogelMarktPlaats) op deze website terecht. Dus als we (ik ook natuurlijk) deze website en de nieuwe kweek website beter promoten dan kunnen we het aantal van 800 zeker ophogen.

Op VMP zijn nu bijna 5500 accounts. We kunnen VMP natuurlijk ook gebruiken om reclame te maken voor de nieuwe website, geen probleem. Maar eigenlijk moeten we de bonden mee zien te krijgen. Dus dat wordt een balletje opgooien bij de verschillende bonden.

Maar ik wil eerst graags iets werkends hebben. Dat praat wat makkelijker.

Goed het is weekend! Bierte?? :p

Peter.

Ger
06-10-2006, 18:53
Beste Mensen,Goed het is weekend! Bierte??

Peter.[/QUOTE]

Yep Doet ter maar Twee.:D :D

Ger.

Zwartkopje
06-10-2006, 18:58
Zwartkopje;
Citaat:
jij wil toch een club, serinus??


Groeten, Serinus
Dat begreep ik een beetje uit je reactie

Ton Koek
06-10-2006, 22:38
Peter, waarom schrijf je Dennis niet aan (de maker van kwekerslijst.nl). Samenwerken is alom het devies in de vogelsport, misschien kunnen jullie samen wel iets heel moois maken. Hij het enthousiasme en een beetje van "de eer", jij de technische kennis.
Zou een beetje zonde zijn een goed particulier initiatief zonder meer de grond in te boren, toch?

Serinus
07-10-2006, 10:37
Hallo,

Prima plan Ton!
Want jij ziet het probleem k al opdoemen :D
Anders hebben we al twee sites met dezelfde intentie.....
Dus nou maar hopen dat "Kwekerslijst" genegen is om mee te doen.

Daarom Peter; probeer dit onder de paraplu van de bonden op poten te zetten, als je aan de gang wilt met deze database.
Maar dan ook onder de "gezamelijke" bonden.
Anders zou de situatie zich voor kunnen doen dat we over een tijdje met een stuk of drie/vier sites zitten met kwekersinformatie....

Groeten, Serinus

Ger
07-10-2006, 10:57
Serinus.

Inderdaad een goed plan maar als het onder een noemer komt krijg je een monopolie positie.ben het eens met het gegeven dat versnippering ook niet werkt.
Maar onderlinge konkurentie kan absoluut geen kwaad.
Ger,

Serinus
23-10-2006, 22:17
Hallo,

Ton;
21 Oktober is er weer een dagje vogelen in Elst (U), ik wil het daar best even ter sprake brengen.Hoe was het dagje "vogelen"?
Heb je nog kans gezien "een balletje op te gooien"?

Ger;
Maar onderlinge konkurentie kan absoluut geen kwaadNou...., ik denk dus juist van wl.
Versnippering is er al genoeg in de Nederlandse Avicultuur.....

Verder is het hier nu een beetje stil geworden, aangaande dit onderwerp:rolleyes:

Groeten, Serinus

Ton Koek
23-10-2006, 23:47
Hoi Serinus

Het is er zaterdag niet van gekomen, we hadden een hele interessante lezing.
Ik zal eens wat bestuursleden polsen, je hoort van me.

Arjan
25-10-2006, 23:47
Beste vogelvrienden

Ik heb deze discussie eentijdje op afstand gevolgd.
Behalve dan een korte mededeling op blz. 1
Om de n of andere reden viel het kwartje niet. Het zij zo.
De situatie op dit moment is zo dat alleen Kwekerslijst een bestaande bron is om te zoeken naar kwekers of medekwekers van een bepaalde soort.
Ik hoor dat Peter ook zulke plannen heeft zo ook de spec. club vruchten en insecten eters en wie weet wie nog meer.
Echter de enige die nu daadwerkelijk in functie is. (Correct me if I am wrong)
is Kwekerslijst van Dennis.
Daar staan ook alle soorten op of worden aangemaakt.
Het zal heus wel beter kunnen of anders maar dit is de eerste en moet gewoon gepromoot worden.
De aanhef van deze discussie is dan ook in mijn ogen niet correct.
Zeg zelf
Hoe moet het verder in de toekomst
Of
Hoe moet het verder vanaf nu.
Het is al vijf voor twaalf zoals eerder gezegd is moeten wij dan nog maanden
of jaren wachten.
Medewerking van de bonden is natuurlijk prachtig maar niet relevant, relevant is dat een kweker in staat is bloedverversing te vinden en al moet hij die voor de poorten van de hel wegslepen dat zal de kweker als hij/zij om nieuw bloed staat te springen een traditionele worst zijn .
Mijn pleidooi is:

Promoot kwekerslijst. Geef vanuit de NBvV alle ruimte aan dit initiatief .
Investeer in deze site door aanmerkingen om te zetten in daden.

Ik denk dat er in het Nederlandstaalige gebied ontzettend veel vogels in volires zitten die nu allemaal onvindbaar zijn echter als dat zo blijft ook onvindbaar worden. Met als gevolg dat de bonden ook die zelfde weg opgaan.

Echter internet is een geweldig grote kracht die alleen maar groter wordt maar dan moeten wij die kracht wel gebruiken en niet dralen.

Toch

Serinus
27-03-2007, 08:38
Hallo allemaal,

Goed, na een paar weken wat "low-profile" te zijn geweest begin ik zo nu en dan weer wat meer tijd te krijgen voor wat "vogeldingen", waaronder natuurlijk k Vogelcaf.

Wat echter boven aan m'n lijstje stond (en waar dan ook menig uurtje is in gaan zitten) is een web-site over Cini-soorten.
Samen met twee andere Serinusliefhebbers, Gatan Vicentini en Huub Vervest, hebben we besloten om andere liefhebbers van deze vogels een platform te bieden, waar we met elkaar in contact kunnen komen.

Degene die deze Thread hier gevolgd hebben, zullen nog wel weten dat ik, nog stds trouwens, van mening ben dat dit eigenlijk, centraal, door de nationale/europese vogelbonden opgezet zou moeten worden voor de verschillende vogelsoorten.
Maar goed, die discussie zijn we n dus voorbij.
Er zijn trouwens, door anderen, meer van dit soort initiatieven op touw gezet.
Dus ook voor ndere vogelsoorten komen mensen in actie, vr het te laat is!

Maar goed, even terug naar ns initiatief.

We hebben besloten om een tweedelige site neer te zetten; 1) informatief en openbaar, 2) contactgegevens en besloten.
Op het openbare gedeelte zal zo veel mogelijk informatie geboden worden over de verschillende cini-soorten.
Moeilijkheid daarbij is de verschillen in naamgeving.
Zowel de latijnse alswel de "nationale" naamgeving zijn zker niet eenduidig en worden nog wel eens veranderd.
Dit gebeurde trouwens onlangs nog, waardoor we de complete wetenschappelijke indeling op de site weer hebben moeten veranderen.:mad:
Dit gedeelte willen we voor iedere bezoeker toegankelijk maken.

Dan het gedeelte contactgegevens.
Bedoeling is; dat alleen voor geregistreerde leden dit gedeelte toegankelijk is.
Door het invullen van je eigen contactgegevens en een opgave van de cini-soorten die in je bezit zijn, deel je deze informatie met ndere leden en kun je er voor kiezen om contact op te nemen met andere kwekers van dezelfde soorten om zodoende informatie of vogels uit te wisselen.

De motivatie achter dit initiatief is; om hierdoor de Serinus-soorten die n in Europa in de volires aanwezig zijn, te behouden voor de Europese avicultuur.
Dit kan alleen door deze vogels en ervaringen met andere liefhebbers/kwekers uit te wisselen.
Ik weet niet f dit initiatief gaat slagen, want dt ligt in de handen van ons allemaal.
Wat ik wl weet; is dat als we n niet in actie komen het voor veel soorten te laat zal zijn.

De komende tijd zal her en der mr te lezen zijn over dit initiatief, maar ik wilde graag de bezoekers van Vogelcaf een voorproefje gunnen van dit initiatief.
We zijn druk doende om mr gegevens, foto's, e.d. bij elkaar te sprokkelen.
Dit is echter een heel karwei, maar gaandeweg zal deze site toch moeten groeien door de bijdrages van, k, andere liefhebbers.
Want, ook dit kunnen we niet alleen!

Dus, beste forum leden, neem eens een kijkje op http://www.serinus-society.eu en snuffel er maar eens rond.
Degene die zlf cini's hebben zou ik willen vragen; registreer jezelf op de site en draag zo je steentje bij aan het in stand houden van deze soorten in onze volires.

Groeten; Gatan Vicentini, Huub Vervest en John Santegoeds (Serinus;) )

Zwartkopje
27-03-2007, 08:57
Ziet er goed uit en een goed plan. Denk ook dat het voor deze soorten zeker wel te doen is. Er zijn immers redelijk wat in Ned/europa en er wordt meegekweekt al is het mondjesmaat.
Nog een opmerking bij species opent een nieuw venster, persoonlijk ben ik daar niet zo weg van. En zou daar ook een foto bij de soort moeten komen??
Misschien kun je door hier en daar een oproep te plaatsen voor foto's 2 vliegen in 1 klap vangen; en aandacht voor de site en foto's zodat herkening beter wordt.
Succes

Serinus
27-03-2007, 09:51
Hallo Winterkoning en Zwartkopje,

Bedankt voor de reacties!
Zwartkopje;
En zou daar ook een foto bij de soort moeten komen??

Dt is wel de bedoeling!
Zoals gezegd; het begin is gemaakt, maar we zijn nog lang niet klaar.
Het moet allemaal nog groeien, de bedoeling is dat we "met elkaar" de site aan gaan kleden.
Dus als er kwekers van een bepaalde soort zich inschrijven zal er wel worden gevraagd of ze foto's etc ter beschikking willen stellen.
Wl opteren we voor "KWALITEIT" foto's die we zo van internet af kunnen plukken willen we niet aan beginnen; eigen foto's van goede kwaliteit!

Groeten, Serinus

Birdfarm
27-03-2007, 10:14
Proficiat, dat belooft wat te worden.:cool:

Greetzzz

tropic
27-03-2007, 11:20
Schitterend initiatief, maar,.... vrees je niet in een gesloten kringetje terecht te komen, waar enkele liefhebbers info met mekaar delen, en verder een aantal mogelijke liefhebbers uitsluit??
Wil dit zeker niet aanvallen, enkel deze vraag kwam in mijn gedachten.
alleszins veel succes met de site.

Serinus
27-03-2007, 14:55
Hallo Tropic,

Iedereen met cini's kan zich aansluiten, het ligt helemaal aan de leden zlf "wat ze erin stoppen en wat ze eruit halen".

Hiermee hebben wij een mogelijkheid willen scheppen om jezelf kenbaar te maken als kweker/liefhebber van deze vogels.
Op die manier staat het de andere leden (kwekers van dezelfde vogelsoort) vrij om contact te zoeken met jou om tot uitwisseling van vogels of ervaringen te komen.
Deze leden hebben eerst zelf k hun gegevens kenbaar gemaakt, zodat ook jij met hn in contact kunt treden.
Zo werkt het systeem dus beide kanten op.

Het contact komt direct tot stand, znder tussenkomst van n van de initiatiefnemers.
Dit houdt de lijnen "kort" en zo kunnen wij objectief de gegevens blijven beheren; geen "belangenverstrengeling" zoals dat dan zo mooi heet.....

Of het een succes wordt zullen we af moeten wachten.
Alle manieren om tot samenwerking te komen hebben goede en slechte eigenschappen.
Wij hebben gekozen voor een transparante manier met korte lijnen waar de leden zlf kunnen beslissen hoe ze invulling geven aan hun "lidmaatschap".

Groeten, Serinus.

Ton Koek
28-03-2007, 01:06
Goed idee!
Ik heb mijn mozambiquesijsjes direct aangemeld. Als ik jongen zou krijgen, ruil ik ze liever met anderen dan ze simpel te verkopen. Die paar tientjes zijn zo weer op en onverwante vogels vind je niet zo snel meer.
Ik hoop dat er veel aanmeldingen komen.
Misschien ook een stukje naar "Onze vogels" sturen?

Serinus
28-03-2007, 17:27
Hallo,

Ton;
Misschien ook een stukje naar "Onze vogels" sturen?
Vanaf April komen er enkele artikeltjes in de diverse vogelbladen te staan, natuurlijk k in "Onze Vogels";)

Groeten, Serinus.

Ton Koek
28-03-2007, 18:33
Nog een opmerking. Als ik een van de fraaie foto's bekijk zie ik nergens staan om welke soort het gaat. Ik ken er wel een paar maar zeker niet allemaal. Kan de naam erbij komen?

Serinus
28-03-2007, 20:10
Hallo Ton,

Zoekplaatjes.....
De foto's die je ziet achter de fotoknop, staan allemaal k bij de betreffende soorten in de soortenlijst.
De bedoeling is natuurlijk dat er mr foto's komen, maar "alles op z'n tijd".

Groeten, Serinus

Henk3
25-04-2007, 13:10
Serinus en companen, mijn complimenten met het mooie betoog in onze vogels.

ESSB: de European Society of Serinus Breeders.

Ik hoop dat er goede reacties van de grond komen en een goede samenwerking onderling.

Succes.

kingfisher
25-04-2007, 20:49
mooi artikel serinus en companen
ik hoop nog lang gebruik te kunnen maken van de site.
ik heb al wat leuke contacten gehad.
Mvg,
Kingfisher

Serinus
26-04-2007, 11:47
Hallo,

Bedankt voor de leuke reacties!

Zo; "we zijn dus officieel van start gegaan".
Stap 1 is genomen, het al dan niet succesvol zijn zal afhangen van de interactie tussen de gebruikers zlf.

Dat is namelijk de opzet van het hele gebeuren, zonder een uitwisseling van ervaringen en vogels zal het niet lukken.
En dt ligt in de handen van degene die zich als lid hebben geregistreerd.

De site zal zich zelf moeten gaan bewijzen.....

Groeten, Serinus.

HansvdWeerdhof
26-04-2007, 13:33
Ja leuk stukje, maar die naam he, ESSB, 't lijkt wel veel op ESB... zal wel toeval zijn :D

Birdmann_
28-04-2007, 09:07
onze vogels is nu een week binnen kun je dit nog merken op je site qua aanmeldingen.

ik hoop dat je met deze site een mooi groep kwekers krijgt die zorgt dat deze vogels in onze voliere's blijven.

birdmann_

Henk3
28-04-2007, 13:16
Hier nog maar even de naam van de bewuste website want je moet zo zoeken steeds om hem terug te vinden in de tread.

http://www.serinus-society.eu

Serinus
28-04-2007, 18:33
Hallo,


onze vogels is nu een week binnen kun je dit nog merken op je site qua aanmeldingen.

Nou, we merken wl dat er zich de laatste dagen mr Nederlanders aanmelden.
We moeten echter wl in de gaten houden dat het een "internet aangelegenheid" is.....
Ik denk dat het gros van de leden van "Onze Vogels" nou niet de meeste ervaring hebben achter de computer.
Dit gegeven is een nadeel te noemen, want het is natuurlijk moeilijk om degene zonder computer(ervaring) de gelegenheid te geven zich als lid aan te melden.
Of hij/zij moet een beroep doen op een bereidwillige buurman/familielid oid....

Verder komt er, te beginnen in mei, ook een serie artikeltjes in de "Vogelvreugd" en in "Vogelwereld" (Belgi) verder in Juni f Juli ook in de "Witte Spreeuwen" (Belgi).
En zo bouwen we gestaag verder aan dit project....:D

Verder, Hans;
Ja leuk stukje, ik neem dat maar als een compliment.
en
maar die naam he, ESSB, 't lijkt wel veel op ESB... zal wel toeval zijn toe leg eens uit; want dat snap ik niet zo 1-2-3.:huh

Groeten, Serinus.

HansvdWeerdhof
28-04-2007, 21:16
Natuurlijk was dat een compliment en ik hoop ook van harte dat er veel kwekers zich aanmelden, ik vind het een zeer goed initiatief, want samenwerken op een zo breed mogelijke basis om ook deze soorten voor de liefhebberij te behouden is een prima zaak.

Ik heb jullie soorten nu niet meer, maar als ik ze zou hebben zou ik me zeker aansluiten.

Probeer dit initiatief warm te houden bij de bonden, ik weet uit redelijk betrouwbare bron te melden dat de NBvV erg veel waarde hecht aan dit soort initiatieven met het oog op de toekomst, dus ik zou zeggen, hou de contacten warm, want op een regelmatige basis aan de boom schudden gaat zeker resultaat opleveren.
Misschien zijn ze bij de NBvV wel zo toeschietelijk om jullie als "werkgroep" een stand aan te bieden tijdens de show in Apeldoorn. Als ze jullie initiatief belonen hiermee, dan moet je die mogelijkheid tot promotie van jullie zaak met twee handen aangrijpen en daar nieuwe "leden", in jullie geval "deelnemers" werven, daar komt "iedereen" langs en daar kun je je dus naar buiten toe profileren en presenteren.

koene
28-05-2008, 18:09
In mijn zoektocht naar informatie over citroenborstedelzangers kwam ik op dit topic uit en na een dik jaar ESSB mogen we toch van een zr geslaagd initiatief spreken.

De site staat er en een heleboel internationale leden (met vele soorten) hebben zich aangemeld, alsook de vele verschenen kwaliteitsvolle artikels in verschillende tijdschriften zorgden voor een meerwaarde voor vele (beginnende) serinuskwekers.

Ik hoop dat de site steeds verder aangevuld zal worden en heb dan ook enkele opmerkingen:

- Aanvulling soortbeschrijvingen
- Kweekverslagen van de verschillende soorten
- Aanpassingen kwekers-database: zoeken op soortnaam, kaart van de leden
- Wat is het doel eigenlijk van het forum? Want ik zie er niet echt een lijn in
- ...

Zelf wil ik ook een duit in het zakje doen, want zoals vermeld wordt er ook initiatief van de leden verwacht en wil ik op het eind van mijn kweekseizoen een artikel over de kweek met de mozambiquesijs neerpennen en zo misschien de aanzet geven voor een nieuwe rubriek op de site!

Hoe kijk jij erop terug, John? En de anderen?

mvg koen

Serinus
29-05-2008, 09:56
Hallo,

Tsja, inderdaad "we" zijn alweer langer dan een jaar actief met Serinus-Society....
De opzet van de site (van het hle gebeuren eigenlijk) is inderdaad tweeledig.
1) een platform bieden aan liefhebbers van Serinus-soorten waardoor ze onderling vogels en informatie kunnen uitwisselen.
2) informatie bieden over de verschillende (onder)soorten van dit uitgebreide genus; Serinus.

Platform bieden.
De site biedt de leden de gelegenheid om contact met elkaar te zoeken.
Dat kan door de "ledenlijst" te raadplegen, maar k door via de "specieslijst" de knop "breeders" aan te klikken.
Achter deze knop zijn vervolgens lle leden die hebben aangegeven de betreffende soort in hun bezit te hebben, gesorteerd.
In de praktijk, is lang niet iedereen van deze optie op de hoogte.....
Blijkbaar heb jij die optie ook nog niet ontdekt?
Aanpassingen kwekers-database: zoeken op soortnaam, kaart van de leden
Want op deze manier zijn direct lle kwekers te vinden van de betreffende soort.

Informatie bieden.
Op de site is een fotoalbum geplaatst waar we vooral foto's willen plaatsen die van goede kwaliteit zijn, iets toevoegen aan de beschrijving van de soort en die we ook cht ter beschikking gesteld hebben gekregen.
Als de foto's niet van Huub of mij zijn, wordt ltijd de eigenaar vermeld op de betreffende foto.
Verder is, met name Huub, druk bezig om gedegen beschrijvingen van de soorten te maken.
Omdat we ook hier niet over n nacht ijs willen gaan en zker niet "zomaar" wat over willen schrijven van anderen, is dit k nog een flink karwei, waarmee we 1-2-3 nog niet klaar zijn.

Aanvullen met kweekverslagen.
Dit is een optie die in de toekomst zeker een plaatsje verdiend op de site.
Probleem is daarbij; de verschillende talen.....

Het Forum, tsja.
Dit is inderdaad een beetje het stiefkindje van de site....
Deze optie is in een wat later stadium aan de site toegevoegd, omdat bleek dat er meer en meer om "raad" gevraagd werd door leden van Serinus-Society.
Bedoeling hiervan is om mensen op een makkelijke manier contact met elkaar te laten maken.
Bijvoorbeeld; ik heb een losse pop van een Mozambiquesijs en wil die eventueel wel uitlenen aan iemand met een losse man.
Dit bericht kan vervolgens op het Forum worden gezet en degene die een man over heeft kan contact opnemen.

Met name de bewerking van de verschillende artikeltjes die in we inmiddels in enkele Nederlandse, Belgische, Duitse, Zwitserse, Tschechische, Hongaarse, Oostenrijkse, en Kroatische bladen hebben mogen publiceren, heeft flink wat tijd opgeslokt.

Als ik terug kijk naar het afgelopen jaar en ik zie dat we inmiddels meer dan 450 leden hebben vanuit heel de wereld, we maandelijks tussen de 1500 en 2000 unieke bezoekers hebben op de site.
Dan maakt dt al een deel van alle moeite, tijd en geld goed.
Als ik dan zie en hoor, dat met name door dit initiatief, de Serinus-soorten een goede pr meekrijgen, daardoor mensen enthousiast worden voor deze vogels en dmv de site contact met elkaar zoeken, zoals het bedoeld is!
Tel daarbij op; de leuke contacten die ik er, in dit jaar alleen al, aan over heb gehouden, dan ben ik meer dan tevreden!

Serinus-Society is een particulier initiatief, we zijn onafhankelijk van wie dan ook.
We houden het "lidmaatschap" gratis voor iedereen die zich aanmeld.
Door het aantrekken van een sponsor hoeven Huub en ik, gelukkig, niet meer voor de kosten op te draaien.

Samenvattend kan ik zeggen dat Serinus-Society nog volop in opbouw is.
We zijn nog lng niet klaar, maar we hebben een leuk eerste begin.

Ik heb nog wel een idee voor de Nederlands/Belgische/Duitse leden, maar daar kom ik over een tijdje wel eens op terug dmv een mailing aan de betreffende leden....

Groeten, Serinus.

koene
29-05-2008, 16:11
Hey John,

*De "breeders"-knop daar had ik al die tijd over gekeken. Zo heb ik ook de handige functie ontdekt.

Ik had nog een vraag, hoe date ik mijn serinus soorten in de kwekerslijst up? Gewoon opnieuw een aanmeldingsformulier invullen? En kan ik daar een opmerking bij plaatsen om bijvoorbeeld de ondersoort te verduidelijken? Ik zag al bij en kweker serinus mozambicus met (barbatus) erbij geplaatst.

*Kweekverslagen zou ik graag op de site zien verschijnen en daarbij streven naar de kwaliteit die de ESSB in de vele vogeltijdschriften reeds publiceerde. Over goede PR gesproken die artikels waren echt af!

De taal kan een probleem stellen maar ik zou ze gewoon plaatsen in de taal dat ze ingezonden zijn. Wie weet komt er ergens een initiatief voor vertaling, maar de liefhebber zelf kan met behulp van vertaalprogramm'a al een hl eind verder.

*Het forum komt op dit moment rommelig over, maar ik begrijp dat het geen prioriteit is met alle andere zaken die erbij komen. Ondanks dat, is het toch een dankbaar contactmiddel.

*Hopelijk dienen we niet te lang te wachten op je idee voor de BeNeDe-leden, ik ben benieuwd!

Msg koen

imezilstra
29-05-2008, 21:54
Ik vind de importstop een dwaze wet.
Ik probeer edelzangers te kweken, een goed jaar geleden betaalde je daar ongeveer 25 euro voor nu vraagt men al gauw tussen de 75 en 100 euro.
Waarom vind ik de importstop dom, omdat het juist nu lucratief is om vogels te smokkelen en dat gebeurt.
Ik was pas bij een (handelaar) en die had wel 50 helenafazantjes zitten, ik vroeg hoe hij aan zoveel van die vogeltjes kwam.
Zijn antwoord via polen en tsjechie, hij kon ook aan edelzangers komen die stonden daar ook nog te wachten.
Bij een ander kon ik edelzangers kopen die gesmokkeld waren via portugal.
Het moraal van dit vehaal is dat men helemaal geen controle meer heeft over vogelgriep, terwijl als je vroeger vogels kocht moesten ze eerst in carantaine op schiphol.
Importstop op vogels, voor veel vogels een zegen maar voor andere b.v. de kakatoe uit australie een straf, daar worden er ongeveer 20000 per jaar afgeschoten omdat het een plaag is.
Ik heb gehoord maar het kan ook een verhaal zijn dat de edelzangers en blauwfazantjes in het land van herkomst vergiftigd worden omdat er zoveel zijn dat ze de gewassen op eten.
Dus ze kunnen voor veel vogels de import stop opheffen, dan is er nog controle over en blijft onze hobby ook nog betaalbaar.

Berend R.K.
30-05-2008, 07:25
Is er namens de NBVV of een andere (Europese) vogelbond wel eens contact gezocht met de Europese partijen?

imezilstra
31-05-2008, 17:57
IK heb me ook reeds op deze site ingeschreven.
Maar zoals iemand al aan gaf kan de taal een probleem op leveren.
Mijn talenknobbel was nooit groot, dus vind ik het jammer dat het in het engels moet.
:(

koene
31-05-2008, 18:26
Hoezo in het Engels?
http://www.serinus-society.eu/nl/index.html

imezilstra
31-05-2008, 19:52
Als je op het forum wil wel Koen

kingfisher
31-05-2008, 20:00
Als je op het forum wil wel Koen
Hallo Ime,
waar haal je dat vandaan?
Je kunt gewoon in het nederlands posten,kijk dat je reacties dan beperkt blijven tot de nederlandse en belgische bezoekers dat is jammer maar je kunt ook iemand vragen het laten te vertalen als je over de grens wilt.
Je kunt bij mij altijd terecht voor duits en engels,geen probleem.
mvg,
Kingfisher

gebbinkjes
31-05-2008, 20:41
Hallo,Ime Zilstra
Importstop op vogels, voor veel vogels een zegen maar voor andere b.v. de kakatoe uit australie een straf, daar worden er ongeveer 20000 per jaar afgeschoten omdat het een plaag is.

ben meerdere malen in down under geweest en heb nog nooit gehoord dat daar de kakatoe wordt doodgeschoten,heb je daar gegevens over of heb je dat van horen zeggen.
m.vr.gr. Harry