PDA

Bekijk Volledige Versie : De misty grasparkietHarrie van der Linden
07-09-2006, 21:57
De grasparkiet kent weer een nieuwe mutatie: de misty. Het is een autosomaal verervende mutatie met een dominante kenmerkvorming en ze kan derhalve zowel enkel- als dubbelfactorig aanwezig zijn. De misty-factor veroorzaakt een gedeeltelijke reductie van het zwarte eumelanine in de bevedering. Bij de enkelfactorige misty is de reductie van het melanine slechts zeer beperkt. M.a.w. tussen een misty groen (lichtgroen) en normaal groen (lichtgroen)is het kleurverschil slechts minimaal, hetzelfde kan gezegd worden van de misty blauw (hemelsblauw) en de kleurslag normaal blauw (hemelsblauw). De dubbelfactorige misty groen en misty blauw zijn echter wel duidelijk van de normaalvogels groen en blauw te onderscheiden. Het symbool voor deze mutatie is Mt, de ongemuteerde factor wordt met Mt+ aangeduid.

Ton Koek
07-09-2006, 23:30
Hallo Harrie

Erg leerzaam, ik snap het bijna. :)
Alleen het laatste stukje: de ongemuteerde factor wordt met Mt+ aangeduid Wil je dat iets verder uitleggen?
Wat is de "ongemuteerde factor"?

Harrie van der Linden
08-09-2006, 00:03
Hallo Ton,
Met de ongemuteerde factor wordt de wildkleur bedoeld, dus de niet-misty.
Paren we een dubbelfactorige misty aan een normale, dan schrijven we in formules Mt/Mt x Mt+/Mt+. De hieruit voortkomende nakomelingen zijn allemaal enkelfactorig misty, ergo Mt/Mt+. Het ene allele toont de misty-factor, het tegenoverliggende allele toont de ongemuteerde vorm
In de erfelijkheidsleer geven we de mutaties een naam. Men heeft ooit afgesproken dat in het Engels te doen. De blauwe grasparkiet is een mutant en krijgt de naam blue, in de formuletaal bl. Aangezien we twee blauwmutaties kennen noemen we de ene bl1 de andere bl2. De wildkleur is groen, hiervoor schrijven we bl+. Met het +teken geven we dus altijd de ongemuteerde vorm aan. Ik hoop dat het met deze voorbeelden wat duidelijker is wat duidelijker is geworden.
Harrie

schulpen
08-09-2006, 09:35
Hallo Harrie,
Heb je mischien ook een foto van deze kleurslag?

vriendelijke groet,

Laurent

Ton Koek
08-09-2006, 12:01
Het wordt een stuk duidelijker, dank alvast. Maar toch mis ik een stukje begrip om het echt door te krijgen.
Een misty-man, enkel- of dubbelfactorig, met een wildkleur pop, dat is MT x Mt+ voor zover ik het snap.
Wildkleur lijkt echter de ene keer Mt+ te heten en als je ze samen zet met bijvoorbeeld een blauwe wordt de ongemuteerde bl+ genoemd.

Daar gaat het bij mij mis, waar zit mijn denkfout? :)

Coert
08-09-2006, 15:44
Je moet alle erfelijke faktoren als losse stukjes zien. Voor elke bekende faktor is een benaming in het leven geroepen dus elke vogel heeft in zijn genen pakket o.a. bl en MT.
Indien de faktor ongemuteerd is staat hier een plusje bij.

een groene is dus bl+ MT+ / bl+ MT+
een groene ef misty bl+ MT / bl+ MT+
en een blauwe df misty bl MT / bl MT

mvg Coert.

Coert
08-09-2006, 15:50
Harry,

Kun je iets zeggen over de misty in kombinatie met de donkerfaktor?
Bij de misty fischerie heb ik van horen zeggen dat dit in combinatie met de donkerfaktor niet zichtbaar is, is dit het geval bij deze mutatie?

Coert

Harrie van der Linden
09-09-2006, 00:54
Laurent,
Als je mij je emailadres opgeeft mail ik je enkele foto's
Harrie

Harrie van der Linden
09-09-2006, 00:56
Ton,
Je vraagt waar je denkfout zit?
Coert heeft het denk ik al opgelost, zijn verklaring is in ieder geval correct.
Harrie

Harrie van der Linden
09-09-2006, 01:01
Coert,
De enkelfactorige misty is in combinatie met de donkerfactor bij de fischeri's inderdaad wat lastiger te herkennen. Een kenner haalt de factor er echter wel uit.
Hoe zich dat bij de grasparkiet uit, weet ik (nog) niet, daarvoor is de misty verschijningsvorm bij de grasparkiet nog te nieuw. Als ik er meer van weet laat ik het via deze site weten.
Harrie

schulpen
09-09-2006, 16:20
Hallo Harrie,

In een eerder berichtje had je het over twee soorten blauw: blue1 en blue2. Ik kweek al 15 jaar grasparkieten en ik heb daar nog niet eerder over gehoord. Is dit ook een nieuwe mutatie en wat moet ik me daarvan voorstellen.

Vriendelijke groet,

Laurent.

Harrie van der Linden
09-09-2006, 20:54
Laurent, jammer dat je er nooit eerder iets over gehoord hebt want die informatie is al jaren bekend al is de materie niet zo eenvoudig.
Ik zal proberen het zo duidelijk mogelijk voor te stellen te beginnen met:
Mutaties van het psittacine
De psittacinemutaties bij grasparkieten kunnen we als volgt onderverdelen:
a. mutaties die de vorming van psittacine beletten;
b. mutaties die het psittacine reduceren;
c. mutaties die de vorming van psittacine per veerveld beletten.

Psittacinebeletting
Volledige psittacinebeletting in de baarden en haakjes resulteert bij alle papegaaiachtigen met een groene lichaamsbevedering in blauw. Door het totaal ontbreken van psittacine in de baarden van de lichaamsbevedering treden de blauwe lichtgolven, die in de sponszone door interferentie ontstaan, door een kleurloze cortex weer naar buiten met als gevolg een optisch blauwe kleur. Wat we zien is dus de zuivere structuurkleur blauw.
Bij de grasparkiet kennen we twee kleurmutaties die, ieder voor zich in staat zijn de aanmaak van de beide typen geel psittacine, die in de bevedering van de groene grasparkiet voorkomen, volledig te blokkeren, wat een optisch blauwe kleur tot gevolg heeft. Ze worden als blauwfactor 1 en blauwfactor 2 aangeduid.
Het feit dat beide blauwmutaties in staat zijn de productie van beide typen psittacine te blokkeren, toont aan dat beide gele pigmenten - dus zowel het gewone gele psittacine alsook het fluorescerende gele psittacine - chemisch aan elkaar verwant zijn en dus gelijkwaardige ontwikkelingstrappen ondergaan in hun biochemische route.

Psittacinereductie
Mutaties die reductie van het psittacine veroorzaken hebben bij de grasparkiet tot verschillende verschijningsvormen geleid.
Bij de zogeheten Australisch geelmasker is de psittacine-ontwikkeling in de bevedering van het masker vrijwel gelijk aan die van de vogels in de groenserie. In de lichaamsbevedering is de psittacinereductie vrij sterk. Qua uiterlijk ziet de dubbelfactorige Australisch geelmasker eruit als een overwegend blauwe vogel met een goudgeel masker. Vaak echter zullen in de uitgekleurde blauwe veervelden nog sporen van geel psittacine aangetroffen worden. Ook in de dwarsbanden van de secundaire staartpennen is de psittacinereductie gering en wordt het gele pigment in verschillende gradaties aangetroffen.

Bij de kleurslag turquoise (in het verleden sprak men van geelmasker mutant 2) is er sprake van een totale beletting van psittacine in de haakjes. De haakjes zijn dus kleurloos. De baarden van de lichaamsbevedering bevatten wél psittacine, doch de concentratie ervan is als gevolg van de werking van de turquoise-mutatie zwakker. Er wordt dus slechts een gereduceerde hoeveelheid geel psittacine aangemaakt, met als resultaat dat we de lichaamskleur van deze mutatie als turquoise (groenachtig blauw) waarnemen. Hetzelfde verschijnsel zien we in de maskerbevedering, zodat ook de kleur van het masker lichter geel is dan bij de normaal groenen.
Ook in de secundaire staartpennen wordt slechts een gereduceerde hoeveelheid psittacine aangemaakt, zodat de dwarsbanden van de secundaire staartpennen lichter geel tonen dan die van de Australisch geelmasker.

Dubbelfactorige Australisch geelmaskers en dubbelfactorige turquoises zijn in staat geel psittacine aan te maken in juist die veervelden van de grasparkiet waar onder UV-licht het gele psittacine fluorescentie vertoont. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat het geel wat we in deze veervelden zien uitsluitend het fluorescerende gele psittacine is. Klaarblijkelijk zijn de dubbelfactorige Australisch geelmaskers en de dubbelfactorige turquoises alleen in staat fluorescerend geel psittacine aan te maken en kunnen ze geen gewoon geel psittacine meer produceren.

De dubbelfactorige Australisch geelmasker en de dubbelfactorige turquoise zijn - niet zoals men in het verleden dacht - vogels uit de groenserie waarbij geel psittacine was weggevallen of blauwe vogels waaraan juist geel psittacine was toegevoegd, maar zelfstandige intermediaire vormen, die qua kleur tussen groen en blauw staan. De kleur is immers niet volledig blauw noch volledig groen. Met de term ”par blue” slaan de Engelsen de spijker op de kop.

Nog een ander heel bijzonder geval van psittacinereductie mag hier niet onvermeld blijven.
Dubbelfactorige blauwfactor-1-vogels tonen blauw evenals dubbelfactorige blauwfactor-2-vogels. Er is geen optisch verschil. Beide blauwfactoren blokkeren immers de aanmaak van zowel het gewone gele psittacine als het fluorescerende gele pigment. Wordt er nu een blauwmutant 1 met een blauwmutant 2 gekruist, dan tonen alle F1-individuen een bleekgeel masker en zijn ook de dwarsbanden in de secundaire staartpennen bleekgeel; de algemene lichaamskleur is nagenoeg blauw. E.e.a toont aan dat de enkelfactorige blauwfactor 1 en de enkelfactorige blauwfactor 2 samen niet in staat zijn de aanmaak van psittacine volledig te blokkeren, een vermogen dat ze ieder afzonderlijk in dubbelfactorige toestand wel bezitten. Uit de combinatie blauwfactor 1 en 2 komt echter geen geelmasker. De verschijningsvorm wordt immers niet beheerst door geelmaskerfactoren, maar is slechts een bijproduct dat voortvloeit uit de wisselwerking tussen twee verschillende blauwfactoren, dus moeten we hem ook geen geelmasker noemen. In Australië wordt deze mutatiecombinatie wel crèmemasker genoemd, een treffende benaming, die wat mij betreft ook hier ingevoerd mag worden. Bovendien leidt het af van de gedachte dat de geelmaskermutatie er iets mee te maken heeft.
Harrie

schulpen
10-09-2006, 09:15
Hallo Harrie,

Het is inderdaad een lastige materie.
Als ik het goed begrijp is er tussen de twee verschillende blauwfactoren geen verschil in verschijningsvorm en hebben ze niets te maken met de geelmaskers. Maar als je de twee verschillende blauwfactoren onderling kruist dan krijg je een blauwe vogel met een heel licht geel masker en heel licht gele dwarsbanden in de secundaire staartpennen (dus niet in de vleugelpennen).

Laurent

Harrie van der Linden
10-09-2006, 13:45
Laurent, dat is juist!
Harrie