PDA

Bekijk Volledige Versie : eigenkweek is eigenkweek.louis polane
28-08-2006, 13:31
Als ik de pluimvee cq kleindierensport met onze hobby vergelijkt, dan valt mij op dat er een jonge dieren klasse is, met een leeftijd tot 1 jaar. Daarnaast is er de tweede klasse,met een leefttijd vanaf 1 jaar tm het dier dood gaat.
Doordat er in de twee klassen ongeveer net zoveel dieren ingezonden worden is er dus in beide klassen genoeg concurrentiestrijd. Het voordeel is ook dat er hierdoor genoeg dieren op de shows zitten. Werden er alleen maar jonge dieren gevraagd, net zoals bij onze vogelsport, dan was het in de kleindieren
liefhebberij dus met de aantallen zeer droevig gesteld.
Toen ik vorigjaar een lezing hield bij een vereniging, zat er ook een sierduivenkeurmeester in de zaal. Deze vertelde met trots dat ze juist een sierduif algeheel kampioen gemaakt hadden welke 10 jaar oud was. De jury meende dat dit dus de ware liefhebbers zijn die een dier van een dergelijke leeftijd nog zo mooi en perfect konden brengen. Dit dier werd dan ook beloond met het hoogste predikaat U .
Wat mij in onze liefhebberij opvalt is dat wij dit soort dieren totaal niet meer vragen in de eigenkweek klasse. Als je vogels buiten het gevraagde termijn vallen, dus bij kanaries, kleine tropen, postuurkanaries, agaporniden enzv. maar 2 jaar.
en de grote parkieten met de grote australische parkieten van maximaal 3jaar .en de edelparkieten 5 jaar. Na deze periode kun je ze alleen maar inzenden in de openklasse. Maar vogels in de openklasse kunnen ook vogels zijn die niet van jouw zelf zijn. Dit vind ik zelf niet terecht. Persoonlijk ben ik er voorstander van om vogels welke eigenkweek zijn, net zo lang in te kunnen sturen als eigenkweek. Natuurlijk zou het mooi zijn, als er net zo als de kleindierensport ook gespeeld zou kunnen worden in twee klassen. Jonge dieren. dus netzoals ze nu gevraagd worden, en een klasse die na deze periode tot oneindig gevraagd wordt.Helaas is dit in de vogelsport nooit in gebruik geraakt en iedereen vindt iets nieuws maar eng.
Twee jaar terug heb ik dit voorstel ingediend bij mijn eigen keurmeestersvereniging en kreeg als antwoord dat ze hier zeker niet negatief tegenover stonden, maar dat dit de taak van de speciaalclubs was om dit voor te stellen bij het hoofdbestuur. Ik heb toen op eigen initiatief alle speciaal
clubs aan geschreven. Dit deed ik echter omdat ik niemand wilde passeren en achteraf zou horen waarom hun geen bericht gekregen hadden. Ik ben mij best bewust dat dit voor alle vogelsoorten niet direct nodig is, maar fatsoens halve heb ik ieder hier toch over ingelicht.
Persoonlijk vind ik dit vooral van belang bij vogels die zeer oud kunnen worden
zoals grote parkieten. Deze vogels kunnen met gemak een leeftijd van 30 jaar bereiken en dan vind ik de gevraagde leeftijd van 3 jaar voor de meeste grote parkietensoorten gewoon te kort. Ik heb zelf prachtrosella´s deze zijn eigenlijk pas het derde jaar goed op kleur, en je mag ze maar 3 jaar spelen. Dit houd dus in dat je er eigenlijk maar 1 jaar goed mee kunt spelen, voor wat de kleur betreft. Maar voordat ze goed uitgegroeid zijn zijn ze wel 4 a5 jaar oud. Ook vogels welke niet zo oud worden zoals afrikaanse prachtvinken, welke meestal maar een jaar of 4 a 5 worden zouden net zo lang ze leven mee moeten kunnen spelen in de eigenkweek klasse. Zo zijn er van iedere vogelsoort genoeg voorbeelden te noemen welke van deze regel gebruik zouden kunnen maken. Als dit dan voorgesteld zou worden binnen de speciaalclub tijdens een ledenvergadering zou dit democratisch zijn. Maar helaas is gebleken dat dit alleen even afgedaan wordt door de bestuursleden alleen zonder dit maar voor te leggen aan hun leden. Ik was dan ook zeer teleurgesteld dat van alle speciaalclubs van de nbvv er maar 4 gereageerd hebben. De speciaalclub kleurkanaries en de natuurbroed gouldamadines waren tegen mijn voorstel. De afrikaanse prachtvinken en de ned. forpussenclub reageerden positief. De rest van de speciaalclubs heeft niet eens een briefbevestiging gestuurd laatstaan een fatsoenlijk antwoord. Ik ben van mening dat dat er genoeg verenigingen zijn die meer vogels op de onderlinge tt kunnen gebruiken. Zij kunnen zelf met gemak dit invoeren omdat elke vereniging autonoom is en zich absoluut niet aan het vraagprogramma van de bond hoeven te houden. Zij kunnen gemakkelijk overjarige vogels laten meespelen in de eigen kweek klasse. Zij zouden dan wel als voorbeeld kunnen doen dat bij gelijk eindigen van vogels dan de jongste in leeftijd voor gaan. Maar een overjarige vogel, dus daar bedoel ik mee de vogels die buiten gevraagde leeftijd vallen, moeten natuurlijk net zo goed mee kunnen doen voor het algemeen kampioenschap. Je kunt zo meer vogels op de shows krijgen zonder dat dit er veel kost. Misschien een bekertje meer, maar dat mag niet de reden zijn om dit af te houden. Wij willen nu eenmaal meer vogels op de shows nou dat kan dan. Persoonlijk zou ik al erg blij zijn als dit door verenigingen gedaan zou worden. De bondshows draaien nog erg goed dus hiervoor is dit niet direkt noodzakelijk, maar voor de rest van de shows is het toch vaak halen en brengen met het aantal vogels, en dat kan best een oppepper gebruiken.
Ik ben mij er zeer goed van bewust als iemand zijn kop boven het maaiveld durft uit te steken dat er een heel legioen mensen klaar staan om je kop af te hakken. Dit is nu eenmaal de gewoonte van de moderne mens. Men blijft het liefste aan oude gewoonten vastzitten, dat is nu eenmaal een veilig gevoel. Ook probeert men steeds jouw teks anders uit te leggen als wat je er eigenlijk mee bedoeld. Ik denk maar zo iemand, die een vogel van jaren oud nog goed in topconditie kan brengen is een waren echte liefhebber.

Denk hier eens allen over na.


Stel je zelf eens op als echte liefhebber en geef hier over een mening in het belang van onze liefhebberij. Ik hoop ook dat bondsbestuurders hier over nadenken en voor een mening durven uit te komen. Er zij nl genoeg mensen die de adviezen van de hoofdbestuurders overnemen, al is dit alleen op verenigins niveau.

HansvdWeerdhof
28-08-2006, 14:04
Louis, op zich heb je hier een punt, ik vind eigenlijk ook dat alle EK vogels ten allen tijde als EK naar de TT zouden moeten kunnen, maar ik deel je kritiek in de richting van de speciaalclubs niet.
Speciaalclubs hebben binnen de NBvV geen macht, ze mogen officieel zelfs geen voorstellen indienen.
Bij de NBvV worden de voorstellen gedaan door individuele leden via de plaatselijke afdeling waar ze lid van zijn, dan naar het district en zo naar de NBvV toe.
Dus als jij een voorstel in een goed jasje giet en voorziet van een heldere toelichting, dan moet je die bij je vereniging aandragen en zeggen dat je graag wilt dat je dit voorstel in stemming gebracht wilt zien op de districtsvergaderingen.

Serinus
28-08-2006, 14:06
Hallo,

Nou Louis, ik vind dat idee van je misschien zo gek nog niet....
Zo raken we misschien óók eens van dat "pennentrekken" bij de kleurkanaries af!
Voor degene die niet weet wat dit inhoudt; bij de kleurkanaries wordt als eis gesteld dat de vleugel en staartpennen zo goed mogelijk doorgekleurd moeten zijn, d.w.z. deze veren moeten gekleurd zijn.
Nu is het zo dat bij jonge vogels deze veren nog niet vol gekleurd zijn ten tijde van de TT's, ze zien nog wat "bleekjes".
De reden hiervoor is dat deze veren niet ruien in het eerste jaar.

Daar hebben de kwekers iets op gevonden; ze trekken de pennen waardoor er weer nieuwe pennen groeien die wél goed doorgekleurd zijn.

Door ook bij de kleurkanaries een jonge vogelklasse én een volwassen klasse te maken, ben je meteen van deze praktijken verlost!
De nieuwe standaardeisen dienen dan ook zó herschreven te worden dat jonge vogels blekere staart- en vleugelpennen moeten hebben.

Scoren de vogelbonden meteen punten bij de diverse organisaties die voor het dierenwelzijn strijden.....;)

Groeten, Serinus

louis polane
28-08-2006, 15:12
beste hans

ik heb het advies van ons kmv bestuur opgevold, omdat die zeiden dat de speciaalclubs naar voren brengen wat hun graag willen en er naar hun geluisterd wordt. wie er nu eigenlijk de invloed heeft om dit er doorheen te krijgen weet ik niet want een ieder probeerd de bal naar een ander toe te kaatsen.
maar iemand moet toch proberen om wat te veranderen in onze sport, helaas ben ik dat dan vaak. en ik kan dan ook natuurlijk altijd van alles over mij heen krijgen. ik zou graag zien dat iemand anders eens met dergelijke voorstellen zou komen, dan hoef ik het niet te doen. maar helaas is dat niet zo.
vandaar dat ik openkaart speel hoe het mij vergaan is met dit voorstel. ik bedoel het niet direkt als kritiek naar de speciaalclubs, want ook die weten helaas niet altijd hoe ze moeten handelen. maar ik wil wel naar buiten brengen hoe mijn ervaring tot nu toe is vergaan.
ook wil ik niemand kwetsen, alleen wil ik dat het beter met onze vogelsport gaat en dat staat bij mijn bovenaan. helaas ben je dan dikwijls wel de gebeten hond. ook jij hebt dergelijke ervaringen aan den lijven ondervonden.
het wordt ons nu eenmaal niet altijd in dank afgenomen al bedoelen we het dikwijls goed met de vogelsport.

Lucky
28-08-2006, 16:44
Louis, ben het volkomen met je eens. Kijk eens naar onze zuiderburen, de Belgen hebben dit al jaren. Ik weet niet anders dan dat in belgie ook overjarige klassen EK zijn. Vaak zitten hier de mooiste vogels in.
Men zou eigenlijk de mening hier over eens moeten toetsen middels een grotere enquete. Denk dat de uitslag overweldig zou zijn.:rolleyes:

Greetings Lucky

Jos van Valkenburg
28-08-2006, 16:56
Louis,

Ook ik ben het met jou eens dat meerjarige vogels (eigen kweek) best gevraagd kunnen worden.
Overigens heb je gelijk dat afdelingen dit zelfstandig kunnen invoeren.
Je moet binnen zo'n vereniging alleen de mensen er warm voor krijgen.

Wat betreft de speciaalclubs het volgende:
De Speciaalclubs geven advies bij het opstellen van het vraagprogramma en dit advies wordt meestal gehonoreerd door de bondsraad.
Waarom zouden ze dan niet advies mogen geven voor het vragen van "Overjarig eigen kweek" op grotere shows.
Hier stuit je waarschijnlijk op het fenomeen grote kwekers welke hun vogels niet al te lang vasthouden.
Een dergelijke actie is bedoeld juist voor de kleinere liefhebbers welke vaak veel meer hechten aan de overjarige vogels welke het goed gedaan hebben en nog best mee kunnen.

Kortom ik ben voorstander.:)

Jos van Valkenburg

Harrie van der Linden
28-08-2006, 19:59
Louis, een prima voorstel, ik ben er voor. Maar hoe pakken de voorstanders dat nu het beste aan. Ik denk dat de voorstanders het beste bij de eigen vereniging kunnen beginnen. Een goed moment bijvoorbeeld is als binnenkort op de maandelijkse bijeenkomst de vraag gesteld wordt, wie er meedoet aan de onderlinge show en met wat voor vogels. Vaak valt het aantal deelnemers
wat tegen en dus ook het aantal vogels dat aan de wedstrijd deelneemt. Dit is volgens mij een goed moment om over dit onderwerp te beginnen. De organisatoren willen graag meer vogels en men kan er ter plekke een besluit over nemen. En dan nog wat, ik weet bijna zeker wanneer er een paar verenigingen over de brug zijn, de rest vanzelf volgt. Ook de bonden zullen op den duur niet achter kunnen blijven en het verkopen als ware het een voorstel van het hoofdbestuur zelf.
Mensen die wat beter in het bondsgebeuren ingevoerd zijn, zouden alvast kunnen beginnen te lobbyen. Ik zal mijn stem ten aanzien van jou idee in ieder geval laten horen, daar kun je op rekenen.
Harrie

louis polane
28-08-2006, 20:48
Het jammere is altijd dat als iets voorgesteld wordt vanuit de verenigingen dat de weg erg lang is voordat het tot uitvoer wordt gebracht. Eerst voorstellen dan stemmen enzv. Het zou allemaal veel vlugger gaan als de hoofdbestuurders zelf dit plan voorstellen aan de districten of gewesten. Als ze deze post volgen kunnen ze zien dat nadat ik deze post maar net geopend heb dat iedereen hier al positief over is. Stemmen via verenigingen heeft denk ik weinig zin omdat meestal de grote of wat commerciele kwekers hier toch vaak erg grote inspraak in hebben en die zijn er niet bij gebaat dat vogels langer mogen spelen. Men moet als hoofdbestuurders gewoon voor dit plan voelen of zeker de verenigingen adviseren dit te gaan doen. Dan pas zal het proces in een versneld tempo gaan. Niet als Polane met dit voorstel komt, dat heeft totaal geen invloed op het bestuurlijke niveau.

RobK
28-08-2006, 22:02
Om eigen kweek vogels langer te spelen zou voor de afdeling- of onderlingeshow een mooie gelegenheid zijn om de hoeveelheid vogels wat op te krikken. Daar mogen toch ook "B"- vogels gespeeld worden lijkt me. Wel in een aparte klasse, dat is waar. Van mij zou dat daar ook gerust bijéén gevoegd mogen en kunnen worden. Voor de district-of gewestelijke shows plus de bondsshows lijkt het me geen goede zaak. De ultieme drang om ieder jaar met je vogels meer en meer richting de standaard op te schuiven zal dan verwateren ben ik bang. Wellicht is dat minder van toepassing op vogels die sowieso langer leven. Kanaries moet je toch ieder jaar willen verbeteren.

Bart Braam
29-08-2006, 16:34
Louis, een prima voorstel, ik ben er voor. Maar hoe pakken de voorstanders dat nu het beste aan. Ik denk dat de voorstanders het beste bij de eigen vereniging kunnen beginnen. Een goed moment bijvoorbeeld is als binnenkort op de maandelijkse bijeenkomst de vraag gesteld wordt, wie er meedoet aan de onderlinge show en met wat voor vogels. Vaak valt het aantal deelnemers
wat tegen en dus ook het aantal vogels dat aan de wedstrijd deelneemt. Dit is volgens mij een goed moment om over dit onderwerp te beginnen. De organisatoren willen graag meer vogels en men kan er ter plekke een besluit over nemen. En dan nog wat, ik weet bijna zeker wanneer er een paar verenigingen over de brug zijn, de rest vanzelf volgt. Ook de bonden zullen op den duur niet achter kunnen blijven en het verkopen als ware het een voorstel van het hoofdbestuur zelf.
Mensen die wat beter in het bondsgebeuren ingevoerd zijn, zouden alvast kunnen beginnen te lobbyen. Ik zal mijn stem ten aanzien van jou idee in ieder geval laten horen, daar kun je op rekenen.
Harrie


Hallo Harrie - Louis - Hans en andere belangstellenden.

Voor dit onderwerp reageer ik even als iemand die wel in het bondsgebeuren is ingeburgerd. Voor deze klasse hoeven we niet naar onze zuiderburen of elders.
Bij de A.N.B.v.V. (Zutphen) moet men even raadplegen het vraagprogramma, te lezen op de website www.anbvv.nl
Men zal dan kunnen zien dat men daar in vrijwel alle hoofdgroepen een klasse heeft waar men kan insturen overjarige eigen kweek vogels (OEK).
En dit al zeer vele jaren.

Sportgroeten
Bart Braam

HenkvdMeer
29-08-2006, 18:08
Om eigen kweek vogels langer te spelen zou voor de afdeling- of onderlingeshow een mooie gelegenheid zijn om de hoeveelheid vogels wat op te krikken. Daar mogen toch ook "B"- vogels gespeeld worden lijkt me

Dit is toch ook zo ??
Daar kan je toch al insturen EK, OEK en OK ??

Henk

Lucky
29-08-2006, 19:27
Beste Bart Braam, Helaas is het + wat voor OEK staat niet te bekennen bij alle soorten kanaries ,cultuurvogels en bij de hybriden.:( Laat dit nu net groepen zijn die een grote groep kwekers juist kweken (kleur en postuur Kanarie )of groepen zijn waarbij de vogels anders na een jaar hun waarde alleen als TT vogel kunnen voortzetten.(Hybriden)
Ik kan dit nog wel begrijpen op de grote TT's maar ik neem aan dat we het hier hoofdzakelijk over de kleinere wedstrijden hebben. Deze hebben behoefte aan meer vogels. Juist uit deze groepen.

Dus mijn vraag waarom hier niet ook OEK?:confused:

Greeting Lucky:)

HenkvdMeer
29-08-2006, 20:21
Dus mijn vraag waarom hier niet ook OEK?Dat kan gewoon hoor.
Wij vragen elk jaar ook OEK vogels in alle klasse, al jaren.

henk

Bart Braam
29-08-2006, 20:27
Beste Bart Braam, Helaas is het + wat voor OEK staat niet te bekennen bij alle soorten kanaries ,cultuurvogels en bij de hybriden.:( Laat dit nu net groepen zijn die een grote groep kwekers juist kweken (kleur en postuur Kanarie )of groepen zijn waarbij de vogels anders na een jaar hun waarde alleen als TT vogel kunnen voortzetten.(Hybriden)
Ik kan dit nog wel begrijpen op de grote TT's maar ik neem aan dat we het hier hoofdzakelijk over de kleinere wedstrijden hebben. Deze hebben behoefte aan meer vogels. Juist uit deze groepen.

Dus mijn vraag waarom hier niet ook OEK?:confused:

Greeting Lucky:)

Beste Lucky

Mijn mededeling was dan ook.
Men zal dan kunnen zien dat men daar in vrijwel alle hoofdgroepen een klasse heeft waar men kan insturen overjarige eigen kweek vogels (OEK).

De groepen die jij daar opnoemt, inderdaad niet.

Als het alleen gaat over de kleinere TT's, daar mag men het zelf indelen, dus hoeft het geen probleem te zijn om overjarige vogels te laten mee spelen op je onderlinge T.T.

Sportgroeten
Bart Braam

louis polane
29-08-2006, 20:50
Ik ben zelf lid van alle twee de bonden, en het zou natuurlijk heel erg prettig zijn als deze twee organisaties beide dit zouden promoten bij hun aangesloten verenigingen, Natuurlijk via hun clubblad of via de bestuurlijke wegen om zo de verenigingen te stimuleren om dit te gaan doen tijdens hun onderlinge shows. Het blijkt gewoon in de praktijk dat erg veel verenigingen meestal het vraagprogramma van hun bond volgen en door dit te gaan doen waarschijnlijk zo meer en mooiere vogels op hun shows komen, want daar is het uiteidelijk om te doen. Als dit echter zo'n succes blijkt te zijn dan kan het altijd in overweging genomen worden om dit bij grotere wedstrijden ook te gaan doen.

HenkvdMeer
29-08-2006, 21:08
Het lijkt erop dat kwekers het zelf niet willen.
Als ik zie dat we al jaren achtereen OEK vogels vragen bij onze vereniging en dat er van de +/- 450 vogels er nog geen 10 OEK vogels zijn.
Dit zijn dan ook nog kromsnavels.
Het lijkt wel, dat kanariekwekers de vogels niet langer hebben dan 2 jaar.

Henk

louis polane
29-08-2006, 21:19
dit komt omdat deze vogels altijd apart in een klasse zitten. ik denk als er zo weinig vogels oek zitten dat je ze moet laten meedoen met de ek en dan bij gelijk aantal punten de jongste voor laten gaan, met de prijzen.
waarom kan dit nu wel in de kleindieren sport en niet in de vogelsport?
omdat dit even moet wennen, je zult eens zien wat er gebeurd als een oude vogel kampioen wordt.
wij kletsen te veel en willen altijd problemen zien en durven nooit iets nieuws uit te proberen. het beste is gewoon een paar jaar proberen.
baat het niet dan schaad het ook niet.

Bart Braam
29-08-2006, 21:34
Het lijkt erop dat kwekers het zelf niet willen.
Als ik zie dat we al jaren achtereen OEK vogels vragen bij onze vereniging en dat er van de +/- 450 vogels er nog geen 10 OEK vogels zijn.
Dit zijn dan ook nog kromsnavels.
Het lijkt wel, dat kanariekwekers de vogels niet langer hebben dan 2 jaar.

Henk

Hallo Broto

Ik was net aan het brainstormen over de volgende vraag, toen ik je antwoord zag, met de aantallen.

Mijn vraag.
Hoeveel verenigingen vragen op hun tentoonstellingen O.E.K. vogels, en in welke aantallen worden deze dan ingestuurd?
Bij de A.N.B.v.V. staan ze in het vraagprogramma en is men dus vrij, en heeft de mogelijkheid om ze in te sturen. Een vereniging die dit vraagprogramma ook automatisch volgt, kan dus ook deze vogels verwachten.
Er zijn echter ook verenigingen die dan alle ingezonden O.E.K. vogels onderbrengen in 1 groep. (uit kostenaspect, want het zijn soms maar 1 of enkele (maar zeker wel fraaie) vogels. En zoals je zegt Broto, meestal grote parkieten, en bijzondere exotische vogels, die door de liefhebber (extra) werden ingezonden ter verfraaiing van de show, om een grotere diversiteit aan vogels te krijgen.
Ik ben dan ook zeker benieuwd naar de aantallen OEK zang / kleur of postuurkanaries die werden ingestuurd.

Sportieve groeten
Bart Braam

HenkvdMeer
29-08-2006, 21:45
En zoals je zegt Broto, meestal grote parkieten, en bijzondere exotische vogels, die door de liefhebber (extra) werden ingezonden ter verfraaiing van de show, om een grotere diversiteit aan vogels te krijgen.


Dit klopt bij ons ook, het zijn vaak kromsnavels die je wat minder op een TT ziet, papegaaien en grote parkieten.
Kanaries en tropen heb ik bij ons nog nooit gezien als oek vogel.

Henk

RobK
29-08-2006, 23:28
Overjarige eigen kweek kanaries worden (door mij) niet ingezonden omdat ze in een aparte klasse worden ingedeeld. Als ze al worden gevraagd. En daar komt het sterke punt van Louis; als ze worden ingedeeld bij de niet overjarige vogels krijg je misschien wel meer aanloop. Echt veel ga ik er niet verwachten, maar zoals Louis volgens mij niet onterecht stelt kunnen we dat ook wel eens avonturieren. Maar wat mij betreft liever alleen op de onderlinge- of afdelingshow.

Groet,

Rob.

HansvdWeerdhof
30-08-2006, 01:16
beste hans

ik heb het advies van ons kmv bestuur opgevold, omdat die zeiden dat de speciaalclubs naar voren brengen wat hun graag willen en er naar hun geluisterd wordt. wie er nu eigenlijk de invloed heeft om dit er doorheen te krijgen weet ik niet want een ieder probeerd de bal naar een ander toe te kaatsen.
maar iemand moet toch proberen om wat te veranderen in onze sport, helaas ben ik dat dan vaak. en ik kan dan ook natuurlijk altijd van alles over mij heen krijgen. ik zou graag zien dat iemand anders eens met dergelijke voorstellen zou komen, dan hoef ik het niet te doen. maar helaas is dat niet zo.
vandaar dat ik openkaart speel hoe het mij vergaan is met dit voorstel. ik bedoel het niet direkt als kritiek naar de speciaalclubs, want ook die weten helaas niet altijd hoe ze moeten handelen. maar ik wil wel naar buiten brengen hoe mijn ervaring tot nu toe is vergaan.
ook wil ik niemand kwetsen, alleen wil ik dat het beter met onze vogelsport gaat en dat staat bij mijn bovenaan. helaas ben je dan dikwijls wel de gebeten hond. ook jij hebt dergelijke ervaringen aan den lijven ondervonden.
het wordt ons nu eenmaal niet altijd in dank afgenomen al bedoelen we het dikwijls goed met de vogelsport.

Dat van elkaar de bal toespelen is iets van deze tijd, van het kastje naar de muur via de sorry of afschuifcultuur. Dat rijmt ook nog. Ik begrijp best dat je het via de keurmeestersvereniging of de speciaalclubs probeert te spelen, want meerdere instanties warm maken voor een goed nieuw idee is altijd een goede zaak. Zoals gezegd hebben deze KMV en spec.clubs geen echte macht binnen de NBvV. En dat is jammer. Want het zijn de meest actieve leden van de bond.
Maar nog beter zou zijn dat de heren uit de bondsraad, hier in grote getale aanwezig ;) , dit soort goede ideeen adopteren, want die hebben wel de macht en invloed om zaken er door te krijgen.
Want iets van onderuit proberen te veranderen via individueel lid, afdeling, district en AV is een hele lange weg die maar zeer zelden tot resultaat leidt.
Zoals al vaker aangehaald is de vogelliefhebberij aartconservatief, alles moet het liefst bij het oude blijven.
En dan zeg ik altijd met enig cynisme: jongens, het gaat ook al jaren uitmuntend met de vogelsport. Groeiende ledentallen, bloeiende verenigingen schieten als paddestoelen uit de grond.
Zo geweldig gaat het allemaal niet.
Het lijkt me zo langzamerhand wel eens de hoogste tijd dat er wat noodzakelijke veranderingen worden doorgevoerd.
Enige zijn al de revu gepasseerd op dit forum, zoals kleine grasparkieten, het 'stempel' dat wij vogelkwekers hebben bij de overheid en dierenbeschermings organisaties, en zoals dit onderwerp. En zo zijn er nog tal van zaken die wat mij betreft op de helling mogen, dan wel anders zouden moeten.

Ik denk dat het de hoogste tijd is voor serieuze veranderingen in de liefhebberij en dat zullen niet altijd de meest populaire maatregelen zijn.
Als je als individueel lid voorstellen doet om bepaalde zaken aan te pakken, af te schaffen of anderszins te veranderen, dan zal dit vrijwel altijd onderweg worden afgeschoten, omdat men toch vooral alles bij het oude wil laten.
Als er van hogerhand, bondsbestuur, iets dergelijks wordt uitgedragen dan staat er een bepaalde autoriteit achter.
Het is toch wat anders als een hotemetoot uit de hogere bondsregionen iets serieus aankaart dan dat een individueel lid dat doet. Meer kans van slagen.

Dus het is zeker zinvol om bepaalde voorstellen en ideeen hier aan de orde te stellen dan kunnen de heren bestuurders daar misschien iets van oppikken en eens kijken of er wat mee te doen valt.
Ik heb ook nog wel wat ideeen, sterker nog, ideeen heb ik genoeg, alleen ik begin er niet meer aan om deze ideeen in voorstellen te gieten en helemaal van onder uit proberen er door te krijgen, vechten tegen de bierkaai begin ik niet meer aan.
Want dan zeggen ze al gauw: Daar heb je hem ook weer.
En aangezien ik een mening heb, heel gevaarlijk in de maatschappij van tegenwoordig, heb ik het toch al snel gedaan, ook omdat ik net als ene Polane wel eens mijn kop boven het maaiveld uitsteek.
Ik ben er ook al helemaal aan gewend om de gebeten hond te zijn, dat ben ik al jaren en dat zal ik ook altijd wel blijven. Zit ik ook niet mee.
Maar ik zou toch wel heel graag zien dat de hoofdbesturen van de vogelbonden eens serieus gaan nadenken over bepaalde zaken die hier aan de orde gesteld worden.
Enige zachte dwang van hogerhand kan de besluitvorming aanzienlijk bevorderen.
Ik heb het beste voor met de vogelliefhebberij, maar als we door blijven gaan op de manier waarop we de laatste jaaaaren bezig zijn dan komt het niet goed in de toekomst.

Coert
30-08-2006, 09:53
Bij de P.S.C. is dit jaar ook voor het eerst dat er met EK 1(laatste kweek jaar) en EK 2 (eerderekweek jaren) gespeelt gaat worden. begrijp ook uit het regelement dat in beide groepen stammen gespeeld kunnen worden waarbij in EK 2 vogels van div. kweekjaren geplaats mogen worden in de stam.
Hier heb ik op zich niets op tegen want inderdaad een mooie vogel mag gezien worden.
Waar ik wel op tegen ben is dat de kweekstatusen / klassementen al jaren voor sommige kwekers bepaald worden door de overjarige EK vogels. Ik ben persoonlijk van mening dat hiervoor uitsluitend vogels van het laatste en eventueel voorlaatste jaar (papegaaien en enkele grote parkieten soorten uitgezonderd) meegeteld dienen te worden. Hiermee bewijst een kweker n.l. dat hij het elk jaar weer voor elkaar krijgt om een degelijke stam vogels te kweken en niet voort borduurd op successen uit het verleden.

Coert.

grasparkiet
01-09-2006, 21:25
Beste Coert dat ze bij de P.S.C. overgegaan zijn naar E.K.1 en E.K.2vindt ikbest maar laat ze dan het gelijk goed doen en de Status alleen op de E.K.1doentot de groten Parkieten vanaf Papegaaien zo moet iedere kweker bewijzen hoe hij met ze vogels er voor staat Antoon.

Coert
01-09-2006, 22:22
Grasparkiet (Antoon),

Wat jij voorstelt is wat ik ook wil zien, echter bij de grote parkieten en papegaaien zien we in het eerste jaar (jaren) vogels die niet op kleur zijn. Daarom zou het zo moeten zijn dat de EK1 eigenlijk moet blijven zoals het vraagprogramma was zodat we volledig uitgegroeide en uitgekleurde vogels zien.
Dit ook om de vroege en de late kweek van een bij elkaar te houden zodat elke kweker gelijke kansen heeft en niet verplicht word om in oktober de jongen voor het volgend seizoen al op stok moet hebben. Als men namelijk laat kweekt (ikzelf en ik zal niet alleen zijn, heb nu pas door omstandigheden de eerste TT jongen voor 2006 uitvliegen) kunnen deze niet mee doen met EK1 omdat deze geen kans maken.

mvg Coert.

louis polane
23-09-2006, 21:43
Ik hoop dat dit voorstel overgenomen wordt door verenigingen, die zeer zeker moeite hebben met de aantallen vogels op hun show. Op een dergelijke manier kun je al vlug meer en mooiere vogels op je show krijgen. Zeer zeker gaat dit op voor grote parkieten en vruchte-insekteneters. Natuurlijk mogen andere vogel soorten dit ook doen. Iedere vereniging moet dit eerst experimenteren en dan kijken in de toekomst voor welke vogel soorten dit het meeste nut heeft.

louis polane
20-10-2006, 22:51
Ik hoop dat verenigingen op onderlingeshows hier nog aan denken. Het seizoen is bijna begonnen. En ze zullen wellicht meer vogels op hun show krijgen.

louis polane
16-03-2007, 22:45
Ik ben lid van verschillende verenigingen, en kan dus mooi vergelijken hoe ze er verschillend voor staan. Ik bedoel dit niet financieel maar met vogels natuurlijk. Ik ben lid in Leiden, wat een kleine vereniging is, aangesloten bij de ANBVV. Toen ik vorig jaar voorstelde om vogels te gaan vragen met ek is ek, dus niet meer verbonden met het aantal jaren, stond ieder hier zeer kritisch tegenover, door mijn argumenten wilde men het best proberen. Het meeste bezwaar hadden de zangvogel mensen. Deze zijn helaas vaak nog orthodoxer dan de joodse kerk.
Normaal zitten we rond de tweehonderd vogels, met een afwijking van misschien 20 vogels. Dit jaar hadden we er 350 met veel overjarigen die normaal buiten de ek tt klasse vielen. Bij de zangvogels zaten de toppers wel bij de vogels die normaal te oud waren om mee te mogen doen in de ek klasse.
Na evaluatie van afgelopen show, is dus de kritiek direkt weg en wordt er dus de komende jaren met ek is ek gespeeld. De regels die gehanteerd worden zijn die als ik in het begin artikel heb aan gegeven.

Conclusie we hadden meer vogels niet zo maar een paar maar echt een hele boel meer, en er zaten gewoon veel meer mooie vogels dan normaal. En de overjarigen deden het goed. De keurmeesters genoten er met teugen van, want die willen mooie vogels zien.

Ik ben van mening dat eigenlijk iedere onderlingen show dit zou moeten doen. Niet omdat ik dit zeg, maar omdat de vereniging er door opleeft en er veel meer vogels kunnen mee doen.
Daar doen we het toch voor!

girlits
16-03-2007, 23:02
Ben je dan niet bang dat de overjarige vogels met de meeste prijzen gaan strijken en dat je hierdoor beginnende kwekers afschrikt dat gebeurde bij ons in de vereniging toen men overstapte naar twee jaar e.k en je ziet het nog steeds de tweejarige vogel is meestal rustiger en net iets groter en heeft alles al een keer meegemaakt er is toch ook een o.e k klasse tenminste bij onze vereniging deze worden ongeacht de soort in een klasse gekeurd. groeten eddie

gebbinkjes
17-03-2007, 12:08
hier blijkt toch eigenlijk uit dat overjarige vogels pas op die leeftijd eigenlijk op hun beste zijn vergeleken met 1 jarige en dat is ook logisch want de 1 jarige hebben de grote rui nog niet gehad en de kleuren komen ook nog niet tot hun oorspronkelijke pracht.
Bij alle bonden mag men al jaren overjarige vogels inzenden en dit is voor de tropen kweker een idieale oplossing en voor grote parkieten en papagaai achtigen kan dat niet anders want daar zijn vogels die pas na 2 a 3 jaar op kleur zijn.
En echte liefhebbers laten zich toch niet afschrikken als ze het eerste jaar nog niet gelijk in de prijzen vallen die zien toch zelf ook dat de overjarige qua postuur en kleur veel beter tot hun recht komen,

m.vr.gr Harry

Antoni Hopmann
17-03-2007, 13:27
Het idee van Louis is zonder meer een prima idee.
Zeker voor de parkieten en papegaaien is het van toepassing.
Met betrekking tot kanaries weet ik het nog zo net niet. Ook van het pennen
trekken e.d. kom je toch niet af. Foute veertjes,gebroken pennen zullen ook
bij overjarige vogels worden geplukt.
Doorgekleurde pennen worden gevraagd. Moeilijk om hieraan te voldoen.

louis polane
19-03-2007, 00:36
Hetgene wat ik wil aangeven is, met dit praktijk voorbeeld, dat onderlingeshows die moeite hebben met genoeg vogels op hun show te krijgen, hierdoor gemakkelijker meer vogels krijgen.
Het is natuurlijk niet zo dat alle overjarige vogels in de prijzen komen, er zijn natuurlijk ook goede eerste jaars vogels.
Door de vogels niet meer bloot te stellen aan het aantal gebonden kweekjaren is het gemakkelijker goede vogels uit te selecteren. Alles selecteerd zich van zelf, daar bedoel ik mee, dat er best bepaalde vogels het eerste jaar het bestezijn voor de tt. Een gloster moet klein zijn, nou die zal het eerste jaar kleiner zijn dan een overjarige. Sommige kleurkanaries zullen kwa kleur en tek. ook het eerste jaar beter zijn.
Je hebt het voordeel met dit systeem, van de jaartallen vrij te laten, dat zich dit voor elke kleur of soort zich vanzelf wijst, welke het beste uit de bus komt.
Daar naast sturen we denk ik, toch allemaal op onze onderlingeshow niet alleen de besten, want anders zou iedere onderlingeshow niet eens aan honderd vogels komen. We sturen daar ook vogels naar toe die rond de 88 en 89 punten zitten, die zitten er dan als opvulling.
Een show waar ik al jaren keur is in Rijsenhout, en daar doet men dit bij de grote parkieten al jaren dit systeem. Ik kan mij ook geen onderlingeshow voor de geest halen waar op de onderlinge zoveel grote parkieten zitten. Ik dacht zo rond de veertig volières met in elke volière twee vogels. En dan ook nog een groot aantal grote kooien.
Wat ik wel erg jammer vind is dat zij dit niet voor alle vogelsoorten doen. Maar dan heeft deze vereniging de luxe dat ze waarschijnlijk niet alle vogels meer kwijt kunnen in de toch al grote tt ruimte

Ik ben van mening dat veel meer verenigingen dit zouden moeten doen. Ze zijn bij ons tot de conclusie gekomen dat het de afgelopen show veel goeds gebracht heeft. En daar doen we het toch voor!

Ben86
19-03-2007, 20:12
mijn mening is dat men de jaren ek vogels wel mag verhogen maar een kweker hoeft van mij niet 4 a 5 jaar achter elkaar kampioen worden met dezelfde vogel. ik denk dat hierbij wel goed moet worden nagedacht van wat wil men nou? men wil een goede en mooie vogels, men wil meer vogels zien, de soorten zoals grote parkieten vermeerderen. als men hierop inspeelt dan zou je dus bijv. met een kanarie 1 jaar meer (dus 3 jaar i.p.v. 2 jaar) al een hoop mooie vogels erbij hebben. en grote parkieten die pas na 4 a 5 jaar goed zijn mogen van mij wel 7 jaar ingezonden worden. kort gezegt mijn voorkeur gaat uit naar de vogels 3 jaar inzenden is lang zat dan heb je nog net geen last dat men op die oude vogels blijft vertrouwen voor hun kwekerstatus.

mvg Ben

louis polane
19-03-2007, 21:16
De meeste grote parkieten worden 30 a 40 jaar oud, dus is 7 jaar toch wel erg weinig voor zulke vogels. Papegaaien worden meer dan het dubbele.
Zie elk jaar maar de vogels precies in conditie te hebben op je onderlinge show, mij lukt het vaak op dat moment niet dus weer een jaar verloren. Daarnaast hoeft elke goede vogel niet perse ieder jaar kampioen te worden, er hangt toch ook wat van de smaak van de keurder af, en natuurlijk de concurrentie wordt ook zwaarder, want iedereen heeft evenveel kans. Kleinere vogelsoorten vervallen op een gegeven moment zo dat je ze niet meer kan spelen.

Nogmaals dat regelt zich vanzelf.

grasparkiet
22-03-2007, 19:01
als antwoord op het schrijven van louis polane van 16 o3 07 wil het volgende
zeggen het e.k is e.k zou het mooiste wezen als dat in 3. stukken verdeeld
zou zijn en wel 1"' E.K dat zijn vogels van het jaar van geboorte 2''e,k dat
zijn vogels van het 2 ;en 3 '; jaar 3e.k oek dat zijn vogels van oudere
leeftijd zo krijgen allen vogels met hun eigen leeftijd te maken zowel
kanarie;s als tropen en parkieten je weet als eerste jaar wat je gekweekt
hebt en ze hoeven niet tegen de 2 jarigen te strijden de 2 en 3 jarigen
daar weet je dan precies wat je aan moet houden voor de kweek dit
systeem zal voor een vereniging misschien wat meer prijzen kosten op de t.t
maar iedere vogel komt aan zijn trekken . en wat de heer Hopmann zegt dat
hij twijfelt voor de kanarie;s wat gebroken pennen betreft maar dat is bij
alle vogels zo laten de bonden zich maar eens over zo een systeem buigen.
geplaatst door Antoon van velzen.

louis polane
22-03-2007, 21:50
Als ik kijk hoe veel mensen de laatste week deze post zijn gaan lezen zijn dat er heel wat. Ik ben gelukkig met deze ontwikkeling, zo kunnen de meeste zien dat er anno 2007 ook tt's gehouden kunnen worden, met andere regels dan gebruikelijk. Ik hoop dat veel verenigingen dit komende tt seizoen dit ook overnemen. Je zult zien dat de vereniging er door opleeft.
Op de bondshow is dit gelukkig voor de aantallen nog niet nodig, er zitten voor deze ruimte genoeg vogels, maar mocht er ooit ook dit ingevoerd worden bij de bondshow, dan zal men denk ik toch aan een grotere ruimte zoals de Utrechtse veehallen moeten gaan denken. Maar ja dat zou wel erg fantastisch zijn. En zou voor veel mensen nog centraler in het land zijn.
Ik hoop vlug dat dit toekomst muziek wordt.

Fedor
23-03-2007, 09:20
Hallo allemaal.

Bij onze vereniging is het al jaren mogenlijk om OEK te spelen.
In de 5 jaren dat ik in het bestuur zit hebben er welgeteld 6 oek vogels meegedaan en dat op ongeveer 1500 ingeschreven vogels over 5 jaar.
Dus ik denk dat het wel zal meevallen met de verhoging van het aantal ingeschreven vogels.
Desondanks ben ik uiteraard wel voorstander van het feit dat men OEK kan inschrijven. En ik was ook eerlijk gezegd in de veronderstelling dat dat bij iedere NbvV aangesloten vereniging zo was, blijkbaar niet dus.

Groet Fedor.

louis polane
23-03-2007, 20:03
Ik bedoel ook geen OEK ek is ek. Lezen is toch niet zo moeilijk?

girlits
23-03-2007, 22:57
Ik denk dat er hier twee dingen door elkaar gehaald worden o.k is open klasse en o.e.k is overjarig eigenkweek de laatste moet je dus echt wel zelf hebben gekweekt terwijl je de o.kvogel gewoon mag kopen en tentoonstellen. Dus eigenlijk pronken met andermans veren terwijl de o.e.k echt wel door je zelf moet zijn gekweekt. groeten eddie

HansvdWeerdhof
24-03-2007, 14:45
Louis, kun je mij dan eens uitleggen wat het verschil is tussen jouw pleidooi ek=ek en een OEK vogel ?

Jij wilt alle vogels door iemand zelf gekweekt ongeacht leeftijd als EK vogel aanmerken op de TT's.
OEK staat voor Open klasse Eigen Kweek, dat zijn dus vogels die niet meer als EK ingestuurd mogen worden omdat ze daar volgens de huidige regels te oud voor zijn.
Kortom de huidige OEK vogels zijn degenen die jij wilt omturnen in EK vogel.

Dus ik begrijp jou reactie op het bericht van Fedor niet helemaal

Birdfarm
24-03-2007, 19:55
Oh, ik dacht dat OEK stond voor Overjarig Eigen Kweek?
Correct me if I'm wrong.

Greetzzz

HansvdWeerdhof
24-03-2007, 20:45
zo mag je het ook lezen, maar ook dan is de vraag aan Louis dezelfde.

louis polane
26-03-2007, 22:17
Wanneer je de vogels zelf gekweekt heb,met jouw eigen kweeknr. dan onbeperkt in de ek klasse inzenden, onafhankelijk de leeftijd. Dan vervalt dus de groep overjarig eigenkweek. Alleen bij het aanwijzen vd kampioen, bij gelijk aantal punten de jongste in leeftijd voor laten gaan. OK blijven dus vogels zonder vaste voetring of vogels die niet je eigen kweeknr. hebben.
Dit adviseer ik dus bij onderlinge tt's of regioshows, zeker bij verenigingen die moeite hebben met grote aantallen vogels op de show te krijgen.

barmsijscabaret
27-03-2007, 11:48
Geef mij maar ons (België - Gewest Diest) systeem. 4 Klasses:

Klasse A (eigenkweek van het betreffende jaar)
Klasse B (eigenkweek overige jaren)
Klasse C (vrije klasse)
Klasse D (stammen)

Met dien verstande dat er in Klasse A meer reeksen zijn dan in Klasse B en Klasse C.

Een voorbeeld:

We nemen de Europesen als hoofdgroep; in klasse A zijn er 6 reeksen ("Sijzen en Barmsijzen", "Vinkachtigen, Kneu en Kruisbek", "Andere KLeine Europesen", Grote Europesen vanaf Pestvogel", "Mutaties Sijzen en Barmsijzen", "Mutaties overige Europesen"). In klasse B 4 reeksen ("Sijzen en Barmsijzen", "Kleine Europesen", "Grote Europesen vanaf Pestvogel", "Mutaties Europesen"). In klasse C 3 reeksen ("Kleine Europesen", "Grote Europesen vanaf Pestvogel", "Mutaties"). 1 Reeks in klasse D.

Op die manier motiveer je kwekers elk jaar opnieuw, zonder echter hun overjarige eigenkweekvogels uit het oog te verliezen. Deze B-vogels komen gewoon in een "zwaardere" reeks terecht. Iemand met enkel aangekochte vogels kan nooit in hetzelfde aantal reeksen spelen als iemand met Eigen Kweek.

louis polane
07-01-2012, 01:07
Misschien dat mijn idee na deze verstreken jaren nu toch wat meer realiteit gaat worden.
Ik ben van mening, dat de inzendingen grote parkieten en moeilijk kweekbare vogels, de laatste jaren zeker niet zijn toegenomen op de tt's. Daarom blijf ik nog steeds voorstander om dit soort vogels onbeperkt te gaan vragen in de eigen kweek klasse ongeacht de leeftijd.
Dit soort vogels kom je nu op de meeste tt's nog erg vaak tegen als OK vogels, terwijl wij als vogelbond juist voorstander moeten zijn van eigenkweek vogels.
Voor mij persoonlijk mag dit gewoon voor alle soorten, zeker op de onderlinge en regio shows.
Ik hoop dat ik de discussie, na deze jaren weer een keer in de schijnwerpers kan zetten.

Hicham
07-01-2012, 10:29
Als ik de pluimvee cq kleindierensport met onze hobby vergelijkt, dan valt mij op dat er een jonge dieren klasse is, met een leeftijd tot 1 jaar. Daarnaast is er de tweede klasse,met een leefttijd vanaf 1 jaar tm het dier dood gaat.
Doordat er in de twee klassen ongeveer net zoveel dieren ingezonden worden is er dus in beide klassen genoeg concurrentiestrijd. Het voordeel is ook dat er hierdoor genoeg dieren op de shows zitten. Werden er alleen maar jonge dieren gevraagd, net zoals bij onze vogelsport, dan was het in de kleindieren
liefhebberij dus met de aantallen zeer droevig gesteld.
Toen ik vorigjaar een lezing hield bij een vereniging, zat er ook een sierduivenkeurmeester in de zaal. Deze vertelde met trots dat ze juist een sierduif algeheel kampioen gemaakt hadden welke 10 jaar oud was. De jury meende dat dit dus de ware liefhebbers zijn die een dier van een dergelijke leeftijd nog zo mooi en perfect konden brengen. Dit dier werd dan ook beloond met het hoogste predikaat U .
Wat mij in onze liefhebberij opvalt is dat wij dit soort dieren totaal niet meer vragen in de eigenkweek klasse. Als je vogels buiten het gevraagde termijn vallen, dus bij kanaries, kleine tropen, postuurkanaries, agaporniden enzv. maar 2 jaar.
en de grote parkieten met de grote australische parkieten van maximaal 3jaar .en de edelparkieten 5 jaar. Na deze periode kun je ze alleen maar inzenden in de openklasse. Maar vogels in de openklasse kunnen ook vogels zijn die niet van jouw zelf zijn. Dit vind ik zelf niet terecht. Persoonlijk ben ik er voorstander van om vogels welke eigenkweek zijn, net zo lang in te kunnen sturen als eigenkweek. Natuurlijk zou het mooi zijn, als er net zo als de kleindierensport ook gespeeld zou kunnen worden in twee klassen. Jonge dieren. dus netzoals ze nu gevraagd worden, en een klasse die na deze periode tot oneindig gevraagd wordt.Helaas is dit in de vogelsport nooit in gebruik geraakt en iedereen vindt iets nieuws maar eng.
Twee jaar terug heb ik dit voorstel ingediend bij mijn eigen keurmeestersvereniging en kreeg als antwoord dat ze hier zeker niet negatief tegenover stonden, maar dat dit de taak van de speciaalclubs was om dit voor te stellen bij het hoofdbestuur. Ik heb toen op eigen initiatief alle speciaal
clubs aan geschreven. Dit deed ik echter omdat ik niemand wilde passeren en achteraf zou horen waarom hun geen bericht gekregen hadden. Ik ben mij best bewust dat dit voor alle vogelsoorten niet direct nodig is, maar fatsoens halve heb ik ieder hier toch over ingelicht.
Persoonlijk vind ik dit vooral van belang bij vogels die zeer oud kunnen worden
zoals grote parkieten. Deze vogels kunnen met gemak een leeftijd van 30 jaar bereiken en dan vind ik de gevraagde leeftijd van 3 jaar voor de meeste grote parkietensoorten gewoon te kort. Ik heb zelf prachtrosella´s deze zijn eigenlijk pas het derde jaar goed op kleur, en je mag ze maar 3 jaar spelen. Dit houd dus in dat je er eigenlijk maar 1 jaar goed mee kunt spelen, voor wat de kleur betreft. Maar voordat ze goed uitgegroeid zijn zijn ze wel 4 a5 jaar oud. Ook vogels welke niet zo oud worden zoals afrikaanse prachtvinken, welke meestal maar een jaar of 4 a 5 worden zouden net zo lang ze leven mee moeten kunnen spelen in de eigenkweek klasse. Zo zijn er van iedere vogelsoort genoeg voorbeelden te noemen welke van deze regel gebruik zouden kunnen maken. Als dit dan voorgesteld zou worden binnen de speciaalclub tijdens een ledenvergadering zou dit democratisch zijn. Maar helaas is gebleken dat dit alleen even afgedaan wordt door de bestuursleden alleen zonder dit maar voor te leggen aan hun leden. Ik was dan ook zeer teleurgesteld dat van alle speciaalclubs van de nbvv er maar 4 gereageerd hebben. De speciaalclub kleurkanaries en de natuurbroed gouldamadines waren tegen mijn voorstel. De afrikaanse prachtvinken en de ned. forpussenclub reageerden positief. De rest van de speciaalclubs heeft niet eens een briefbevestiging gestuurd laatstaan een fatsoenlijk antwoord. Ik ben van mening dat dat er genoeg verenigingen zijn die meer vogels op de onderlinge tt kunnen gebruiken. Zij kunnen zelf met gemak dit invoeren omdat elke vereniging autonoom is en zich absoluut niet aan het vraagprogramma van de bond hoeven te houden. Zij kunnen gemakkelijk overjarige vogels laten meespelen in de eigen kweek klasse. Zij zouden dan wel als voorbeeld kunnen doen dat bij gelijk eindigen van vogels dan de jongste in leeftijd voor gaan. Maar een overjarige vogel, dus daar bedoel ik mee de vogels die buiten gevraagde leeftijd vallen, moeten natuurlijk net zo goed mee kunnen doen voor het algemeen kampioenschap. Je kunt zo meer vogels op de shows krijgen zonder dat dit er veel kost. Misschien een bekertje meer, maar dat mag niet de reden zijn om dit af te houden. Wij willen nu eenmaal meer vogels op de shows nou dat kan dan. Persoonlijk zou ik al erg blij zijn als dit door verenigingen gedaan zou worden. De bondshows draaien nog erg goed dus hiervoor is dit niet direkt noodzakelijk, maar voor de rest van de shows is het toch vaak halen en brengen met het aantal vogels, en dat kan best een oppepper gebruiken.
Ik ben mij er zeer goed van bewust als iemand zijn kop boven het maaiveld durft uit te steken dat er een heel legioen mensen klaar staan om je kop af te hakken. Dit is nu eenmaal de gewoonte van de moderne mens. Men blijft het liefste aan oude gewoonten vastzitten, dat is nu eenmaal een veilig gevoel. Ook probeert men steeds jouw teks anders uit te leggen als wat je er eigenlijk mee bedoeld. Ik denk maar zo iemand, die een vogel van jaren oud nog goed in topconditie kan brengen is een waren echte liefhebber.

Denk hier eens allen over na.


Stel je zelf eens op als echte liefhebber en geef hier over een mening in het belang van onze liefhebberij. Ik hoop ook dat bondsbestuurders hier over nadenken en voor een mening durven uit te komen. Er zij nl genoeg mensen die de adviezen van de hoofdbestuurders overnemen, al is dit alleen op verenigins niveau.

Agaporniden worden 3 jaar gevraagd als eigen kweek.

louis polane
07-01-2012, 22:51
3 Jaar worden ook gorote parkieten gevraagd, maar een Halsbandparkiet en een Prachtrosella komen pas het derde jaar goed op kleur, dus je kunt hem maar 1 jaar goed spelen. mn belangrijk voor deze soorten.
Agaporniden zie je meestal genoeg op tt's maar de grote jongens blijven erg achter terwijl er genoeg worden gekweekt.

Ben86
08-01-2012, 11:41
Hallo allemaal,

Ik ben meer van de afrikaanse soorten momenteel, deze heb ik gisteren ook in kleine gezien in Zuthpen.
Ik denk dat je deze soorten veel meer zal krijgen door meerdere leeftijden te vragen.
Ik zou zelf een mooie kweekman zelf gekweekt van 4 of 5 jaar eerder inzenden
dan een jonge vogel.
Een reden die veel genoemd wordt bij het niet inzenden bij deze soorten is dat de tt te lang duurt.

Zelf ben ik van mening dat de strijd er een beetje afgaat bij overjarige vogels inzenden.
Het blijft toch de uitdaging elk jaar nieuwe jongen van dezelfde kwaliteit te kweken.
Maar als toevoeging zou het verder een leuke zijn voor elke show meer vogels kan geen kwaad denk ik.

gr. Ben

grasparkiet
10-01-2012, 21:24
Je schrijft in je stuk onder de Australische parkieten en edelparkieten dat die 5 jaar mogen meedoen. Mijn vraag is hoelang mogen de Engelse grasparkieten?

medaar
10-01-2012, 21:58
Misschien dat mijn idee na deze verstreken jaren nu toch wat meer realiteit gaat worden.
Ik ben van mening, dat de inzendingen grote parkieten en moeilijk kweekbare vogels, de laatste jaren zeker niet zijn toegenomen op de tt's. Daarom blijf ik nog steeds voorstander om dit soort vogels onbeperkt te gaan vragen in de eigen kweek klasse ongeacht de leeftijd.
Dit soort vogels kom je nu op de meeste tt's nog erg vaak tegen als OK vogels, terwijl wij als vogelbond juist voorstander moeten zijn van eigenkweek vogels.
Voor mij persoonlijk mag dit gewoon voor alle soorten, zeker op de onderlinge en regio shows.
Ik hoop dat ik de discussie, na deze jaren weer een keer in de schijnwerpers kan zetten.
vecht daar al 40 jaar voor : ik gekweekt met mijn eigen stamnr. of kweeknr.

van Tuijl
10-01-2012, 22:02
Je schrijft in je stuk onder de Australische parkieten en edelparkieten dat die 5 jaar mogen meedoen. Mijn vraag is hoelang mogen de Engelse grasparkieten?

staat als het goed is gewoon in het vraagprogramma maar ik dacht 2jaar

Ton Koek
10-01-2012, 22:07
Het heeft voordelen en nadelen denk ik. Zeker op kleine shows zul je dan gaan meemaken dat pietje met zijn perfecte driekleurglansspreeuw jaren achtereen zal winnen, is dat leuk?
Met papegaaien en kaketoes zou je dan 20 jaar of nog meer kunnen meedoen, ik weet niet of dat een winstpunt is. Als je dat wil voorkomen, komen er weer meer klasses, nog meer prijzen, ook niet de bedoeling denk ik.

Ik zie ook meer heil in kortere shows.

Nog een punt, bij grotere shows zou er misschien ook een ruimte ingericht kunnen worden voor vogels die weer naar buiten moeten na de show. Dus onverwarmd ipv 20 graden of meer. Een van de redenen dat ik zelf niet meer op tt's speel, is dat mijn vogels nu allemaal buiten zitten.

De keurmeestersjassen kunnen wel voering krijgen dan... :)

Alex Bos
10-01-2012, 23:30
Hallo,

Bij de NBvV worden grasparkieten en agaporniden 3 jaar als eigen kweek gevraag.
De neopheama's worden 4 jaar als eigen kweek gevraagd.
Rosella's 5 jaar als eigen kweek.
Kakatoes, vijgparkieten en nog wat meer papagaaiachtigen zijn geen leeftijd aan verbonden om als eigenkweek te worden aangemerkd.
Dit alles is terug te vinden in het vraagprogramma van de NBvV.

Bij ons aan de vereniging worden geen OEK vogel meer gevraagd, er werd al een aantal jaren door de leden geen vogels in deze klasse meer ingezonden.

Gr.Alex Bos