PDA

Bekijk Volledige Versie : DrinkwaterHarrie van der Linden
28-08-2006, 11:45
Vogels drinken op een aantal uitzonderingen na in het algemeen vrij veel. Het zal dan ook duidelijk zijn dat een zo belangrijke stof als water nimmer mag ontbreken. Water vormt een wezenlijk bestanddeel van het dierlijk organisme. Meer dan de helft van het vogellichaam bestaat uit water. Pas uitgekomen jongen bestaan voor 70 à 80% uit water. Het ei bevat ongeveer 65% water.

De functie van water is veelzijdig; praktisch alle levensprocessen hebben water nodig. Water speelt een belangrijke rol bij de vertering, afbraak en wederopbouw van de verschillende voedingsstoffen. Voorts dient het als transportmedium van de voedings- en afvalstoffen in het lichaam. Water is tevens een belangrijk bestanddeel van het bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Water dient ook als medium waarin zich ingewikkelde chemische reacties afspelen en als structuurelement in de cellen. Ook speelt het een rol bij het regelen van de lichaamstemperatuur.

Bijna alle voedingsstoffen bevatten vocht. Bij de verbranding van die stoffen ontstaan behalve energie de afvalproducten koolzuur en water. Het in de voedingsstoffen aanwezige vocht zal door de vogel voor een gedeelte worden benut; daarnaast zal de vogel nog behoefte hebben aan extra vocht dat in de vorm van drinkwater moet worden aangeboden. De wateropname van een vogel verschilt van soort tot soort. De hoeveelheid is van talrijke factoren als omgevingstemperatuur, lichaamstemperatuur, voeding, vochtuitscheiding, enz. afhankelijk. Tijdens warme dagen bijvoorbeeld, is de wateropname ineens beduidend hoger. Een opvallende stijging van de waterbehoefte zien we eveneens als er jongen zijn. Bijzonder groot is de wateropname als geen groenvoer of gekiemd zaad wordt verstrekt.

Het aangeboden water moet van drinkwaterkwaliteit zijn, d.w.z. uit de kraan en elke dag vers. Omdat verontreinigd drinkwater als een potentiële ziekte-overbrenger kan worden beschouwd, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de waterhygiëne. Open drinkbakken zijn snel verontreinigd, vooral door ontlasting. De bekende drinkwaterfonteintjes kunnen eveneens gemakkelijk verontreinigd worden. Watermonsters uit drinkfonteintjes blijken al na 24 uur ongelooflijke hoeveelheden ziekte verwekkende micro-organismen te bevatten. Na 48 uur is het aantal micro-organismen in het water dermate toegenomen dat het de gezondheid van de vogels in zeer ernstige mate bedreigt. Het gezondheidsrisico dat vogels lopen door van twee dagen oud water uit open drinkbakken te drinken, is eenvoudig af te leiden uit het voorafgaande: absoluut onaanvaardbaar.

Ideaal is het gebruik van een drinkfles met een roestvrijstalen drinktuit met daarin een kogeltje waar aan de onderzijde steeds een druppel hangt.
Harrie

Ton Koek
28-08-2006, 13:46
Hallo Harrie

Een leuk informatief stuk, dank. Ik vind een risico van dergelijk geschreven stukjes echter dat met name beginnende liefhebbers het als enige waarheid gaan zien.
Op een forum kun je, anders dan als je in tijdschriften publiceert, ook weerwoord verwachten. Ik hoop dat je deze reactie ook ziet als een positief bedoelde bijdrage.

Waarom zou je de vogels overmatig willen beschermen tegen volkomen natuurlijke bacteriën? Als de bezettingsgraad van kooi of volière niet te hoog is, heeft elk dier voldoende weerstand tegen "schadelijke" bacteriën. Het zure mileu in maag- darmkanaal zorgt voor regulering.
Ik zorg voor lichtzuur drinkwater (net als in de natuur) en ik heb zelden uitval, al vele jaren.

Het kan dus ook anders, de ene manier is niet per sé beter dan de andere, naar mijn mening.

tropic
28-08-2006, 15:06
Ik voorzie mijn vogels als jaren van water dat door een rietveld gefilterd wordt. Ze kunnen er van drinken waar wanneer en zoveel ze willen, en ik heb er tot hiertoe nog nooit problemen mee gehad. Vogels in gemeenschapsvoliere en in kweekboxen worden door dit watersysteem voorzien. In het vijvertje leven zelfs verschillende steltlopers, zonder enig probleem.
Wel zorg ik voor voldoende water en voldoende filtering, en een normaal aantal vogels in de voorziene ruimte.

Dus hier verloopt het zonder één drup kraanwater voortreffelijk.;)

Jos van Valkenburg
28-08-2006, 18:11
Natuurlijk ben ik met Harrie eens dat drinkwater dagelijks ververst moet worden.
Dit verversen echter is ook niet geheel van gevaren ontbloot.
De meeste liefhebbers moeten dagelijks soms tientallen flesjes en badjes verschonen.
Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van twee emmers water.
In de ene emmer gaat het vuile water en uit de andere emmer wordt het flesje gevuld met schoon drinkwater. Helaas heeft niet elke liefhebber stromend water in zijn vogelverblijf.
Mocht bij de éérste kooi het water verontreinigd zijn door bacterien dan nemen we die ampasant mee naar de volgende kooi.

Ik maak gebruik van aangezuurd drinkwater hetgeen bacterien al wat minder kans geeft te overleven.
Daarnaast worden al mijn flesjes en badjes wekelijks in een bad met chloorwater gezet en na 24 uur uitgespoeld en op een rek weggezet om uit te dampen.
Hierbij heb je natuurlijk wel twee sets flesjes en badjes nodig.

Overigens worden de badhokjes één uur na het verstrekken weggehaald en schoongespoeld. De volgende dag krijgen ze pas weer badwater.

Reinheid op het gebied van voeding is noodzakelijk dus probeer ik alles, dus ook de voederbakjes, schoon te houden.
Restanten van eivoer, gekiemde zaden etc. niet op de bodem van de kooi deponeren maar beter is weggooien in de afvalbak.

Jos van Valkenburg

Harrie van der Linden
28-08-2006, 19:22
De watervoorziening zoals die ik hier beschreven heb is eigenlijk bedoeld voor broedkooien e.d. Ik geeft toe dat staat er niet bij, maar men moet bepaalde tips nu eenmaal ook op de eigen situatie kunnen projecteren. Het is ook ondoenlijk om in een gezelschapsvolière dit systeem toe te passen.
Wel is het zo dat in de vogelhouderij de hygiëne bovenaan dient te staan. Een minuscuul poepje met daarin coccidiën in open drinkwater kan het hele bestand besmetten en zelfs totaal uitroeien als men er niet op tijd bij is.
In de fokkerij van Marcos Diaz op de Filippijnen kun je letterlijk van de vloer eten. Bij een bezoek krijg je witte kleren etc aan. Er heerst daar een grotere hygiëne als in menig ziekenhuis. Diaz fokt hier wel spix ara's in de vijfde generatie en heeft veruit de grootste aracollectie van de wereld. Maar ook wat dichter bij huis kun je zien dat de hygiëne voorop staat. Kijk maar eens rond in de volières van het vogelpark Walsrode. De hierin gebouwde drinkgelegenheden worden meerdere keren per dag ververst. In de broedruimtes, die niet voor het publiek toegankelijk zijn, maar waar ik via een goede relatie al enkele keren mocht rondkijken is de waterhygiëne tiptop in orde.
Het is natuurlijk zo, dat er veel wegen naar Rome leiden. Wat ik hier heb willen aangeven is dat in broedkooien, maar ook in TT-kooien (dat komt misschien nog wel eens) de manier die ik heb beschreven de meest veilige is.
Ieder voor zich moet zelf maar uitmaken wat hij met de aangereikte informatie
doet.
Harrie

peter wauben
10-10-2006, 23:15
Heb je bij Hooijmeier uit Meppel gezeten .
Niet om kwaad willend te doen maar is gewoon en vraag.

Harrie van der Linden
10-10-2006, 23:51
Hallo Peter,
Ik ben nog nooit in Meppel bij de heer Hooijmeier geweest. Ken hem alleen van zijn publikaties.
Groet,
Harrie

natuurgould België
11-10-2006, 11:21
De watervoorziening zoals die ik hier beschreven heb is eigenlijk bedoeld voor broedkooien e.d. .......
.....
Ieder voor zich moet zelf maar uitmaken wat hij met de aangereikte informatie
doet.
Harrie

Voilà, dat is maar zo.
En hoe kleiner de fontein, des te vlugger is het oppassen geblazen.
En bij twijfel wat het éénzijdig "ecologisch" evenwicht van een drinkwaterfontein kan opleveren bij een omgevingstemperatuur van pakweg 20°-25°C, luttele uren na bevuiling door zelfs alleen maar wat zaadkafjes en/of voedselrestanten van een vogelbek, volstaat het om es een druppeltje onder de microscoop te leggen. Je weet niet wat je ziet.
Ogenblikkelijk heb je jezelf overtuigd.

Anderzijds is "bacteriële naaktheid" van drinkwater als resultaat van permanent en overmatig ontsmetten, op termijn een even kwalijke zaak.
Meestal verdient het aanbeveling om het drinkwater "proper uit de kraan" aan te bieden, zonder verdere zgn "drinkwaterontsmetters", en vervolgens op de gepaste momenten (en met intervallen) binnen het seizoensverloop lichtjes tot matig aan te zuren.
Maar dan nog, elk moet voor zichzelf maar uitmaken wat hij/zij met de verstrekte info doet.

Lester

Harrie van der Linden
11-10-2006, 12:18
Lester, je hebt mijn bijdrage denk ik niet goed gelezen. Uit mijn verhaal kun je opmaken dat ik bij het gebruik van open drinkbakjes en waterfontijntjes om de ook de jou vermelde redenen niet zo zie zitten, het niet met zoveel woorden zeg, maar het gebruik van beide eigenlijk afwijs. In mijn laatste alinea schreef ik daarom: "Ideaal is het gebruik van een drinkfles met een roestvrijstalen drinktuit met daarin een kogeltje waar aan de onderzijde steeds een druppel hangt." Het is de meest hygienische vorm van waterverstrekking die ik ken.
Maar nogmaals eenieder moet zelf maar weten wat hij/zij met de aangerijkte informatie doet.
Harrie

frekamminga
11-10-2006, 22:25
Harry,

Hoelang duurt het voordat de vogels eraan gewend zijn.

Harrie van der Linden
11-10-2006, 22:48
Fre, de vogels zijn er zo aan gewend, het duurt niet langer dan wennen aan het bekende fonteintje. Er hangt steeds een druppel water aan het tuitje en de vogels zien dat best wel. In mijn eigen vereniging zijn ook verschillende leden die dit systeem gebruiken in de broedkooien voor hun goudvinken en kanaries. Het wordt ook toegepast bij de waterverstrekking aan hamsters, cavia's en konijnen. In de volière is deze manier van waterverstrekking niet bruikbaar.
Harrie

Harrie van der Linden
11-10-2006, 23:24
Lester ik schreef: "Ideaal is het gebruik van een drinkfles met een roestvrijstalen drinktuit met daarin een kogeltje waar aan de onderzijde steeds een druppel hangt." Het is de meest hygienische vorm van waterverstrekking die ik ken.
Jij schrijft dat jij ook die drinkflessen gebruikt dus zijn we dat met elkaar eens. Dat geen enkele manier van voeren/waterverstrekking 100% steriel is, ben ik ook met je eens, maar daar ging het niet over. Het ging over de ervaring die ik met de door mij beschreven drinkflessen heb en met anderen wilde delen.
Jij wilt nu een hele discussie hierover beginnen, maar daarvoor ontbreekt me de tijd. Ik blijf liever terzake en dat kost ook al veel tijd.
Overigens blijf ik bij mijn mening dat je niet goed leest anders had je in de ruim honderd bijdragen die ik op dit forum heb geplaatst al lang gezien dat mijn voornaam op ie eindigt en niet op y.
Harrie

Antoni Hopmann
14-10-2006, 15:19
Beste Vogelliefhebbers!
Eenieder zal het wel zo'n beetje op zijn eigen manier doen.
In de voliere geef ik drinkwater in een Fauna-fles.Gewoon elke dag vers kraanwater.Het geheel wordt met een flessenreiniger schoongemaakt.
Idem in de broedkooien en de kleine vluchtjes.Alleen zijn het dan kleine
plastic fonteintjes.
Voorts elke dag badwater met Gezasept.
Volgens mij vinden de kanaries dat prima en de baas geniet er ook van.

gebbinkjes
21-10-2006, 16:23
Hallo Antoni,

waarom gesasept in het badwater dat gebruiken ze toch als de vogels wat aan de diarree zijn ik doe in het badwater wel badzout dit tegen evt vedermijt.

m.vr.gr. Harry

Antoni Hopmann
21-10-2006, 23:35
Hallo Harry!
Gezasept gebruik ik hoofdzakelijk voor evt.kleine wondjes,die de vogels in de voliere oplopen. Hiervoor in de plaats kan je natuurlijk ook wel wat jodium in het badwater doen.

Ben86
22-10-2006, 11:55
ik ben het helemaal met jullie eens ieder doet het op zijn eigenmanier. toch vraag ik me af of we de laatste tijd niet teveel onze vogels maar ook ons zelf te hygienisch houden. waardoor we vatbaar worden voor virussen, bacterien etc. dit is hetzelfde bij vogels. in de natuur drinken vogels uit een sloot.

ik zeg niet dat hygienisch zijn niet goed is maar vraag me af worden wij en onze vogels niet kwetsbaarder doordat we zo hygienisch zijn?

Harrie van der Linden
22-10-2006, 12:53
Hallo Ben, ergens heb je wel gelijk. Ik ben ook niet voor al die hulpmiddelen in het water. Aanzuren, gesasept, jodium, appelazijn, en weet ik veel wat er op dit forum allemaal al over geschreven is. Ben, ik heb mijn hele leven al vogels en geef nooit wat anders dan gewoon schoon leidingwater te drinken, verder niets. Ik verstrek dat op de wijze die ik eerder hier al beschreven heb. Al die toevoegingen zijn in mijn visie het meest gunstig voor degenen die het verkoopt, die worden er wijzer van, onze vogels in ieder geval nauwelijks. Wel is het zo dat een goede hygiëne in grote mate bijdraagt aan een gezond vogelbestand.
Harrie

Ben86
23-10-2006, 23:20
haha ja inderdaad ik vind dit gewoon grappig ik sprak wel eens een oudere man die eerder vogels had het was maar hij had zijn hok zo smerig... echt heel erg. maar zijn vogels waren zo sterk dat als hij een nieuwe vogel kocht die dood ging maar zijn eigen vogels hadden nergens last van.
dit is natuurlijk niet het goede voorbeeld maar ik word een beetje moe ervan als je vogels koopt en ze na een paar dagen een stuk minder fit zijn waarschijnlijk omdat ze het wonder middeltje van de oude eigenaar niet meer krijgen. dat is echt schandalig dat mensen eigenlijk soort junkies van hun vogels maakt.

Ben86
27-10-2006, 09:57
ik geef gewoon drinkwater uit de kraan en zelfs als het regent regent het water in de drinkbak want het staat gewoon buiten en mijn vogels zien er niet minder gezond uit dan andere:) dus.....

maar ik heb eens vogels gekocht bij echt een topkweker! nederlands kampioen alles. ik moest heel veel voor een span geven. maar ik kreeg niet meer dan 5 jongen waarvan 1 fit genoeg was om met de nakweek wat meetedoen. de vogels piepen, zitten er gewoon zo bij dat je bij een andere vogel zou zeggen die ligt binnen een paar dagen op zijn rug. maar ze blijven zo. vind het echt heel jammer.

henk
27-10-2006, 12:24
Beste Natuurgould,

Ik bemoei mij zo weinig mogelijk met de inbreng van onze verschillende forumleden (en zo hoort het ook).
Maar ik verwonder mij steeds over jouw inbreng.
Uit je laatste bijdrage heb ik het volgende gecopieerd

osmotische balans
natuurlijk(er) gestemde dynamiek,
afvlakkende gevolgen op de spijsvertering
Een (verantwoorde) variabele ph
parasitaire kiemen
high and mighty troon
orthomoleculaire benadering
permanente afvlakking van interactief-chemische waarden
osmotische waarde van drinkwater
(basisch) kraantjeswater
orthomoleculaire mentaliteit

Nou heb ik een redelijke opleiding genoten, maar voor mij zijn dit niet echt waardevolle bijdragen. Hoe goed bedoeld ook. De terminologiën waar jij je van bediend gaan mij en menig vogelliefhebber boven de pet gaan.
Ga door met je bijdragen te leveren aan dit forum, maar probeer dat wel te doen op een manier die iedereen begrijpt.
Het is voor specialisten altijd de kunst om hun kennis zo eenvoudig mogelijk op anderen over te brengen, maar als ze dat kunnen zijn het wel de echte.
Beschouw mijn bijdrage als een welgemeend advies.

Vriendelijke groet,
Henk

natuurgould België
27-10-2006, 16:26
Beste Natuurgould,

.... altijd de kunst om hun kennis zo eenvoudig mogelijk op anderen over te brengen.....
Beschouw mijn bijdrage als een welgemeend advies.
Henk

Beste Henk

Bedankt voor uw welgemeend advies, dat wellicht als zodanig ook via pb gekund had.
Uit uw opmerking blijkt dat u meent dat er voor de opgesomde woordjes éénvoudiger termen bestaan. Ik heb het mijn vader gevraagd en hij weet het niet. Al een leven lang is hij aquariumhouder en hij weet het niet. En echt waar, ik ook niet.
Weet ú misschien hoe en waar er "zo éénvoudig mogelijke" en passende synoniemen voor de door u aangehaalde termen te vinden zijn, die volgens u voor de gemiddelde gebruiker van dit forum meer gepast zouden zijn ?
U zou er niet alleen mij een groot plezier mee doen, maar volgens uw eigen zeggen ongetwijfeld ook vele anderen.
Beschouw dit als een welgemeend oprechte vraag.
Bij voorbaat dank.

Oja en Henk, mijn naam is Lester aub.- Les voor de vrienden.
groetjes
Lester

================================================== ======================
LINKS,
omdat er niks verkeerd is aan hen die willen leren, en hier ook een inspanning voor willen doen :

drinkwater en waterkwaliteit :
http://www.lenntech.com/drinkwater.htm
http://www.lenntech.com/water-kwaliteit-FAQ.htm
zuren :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuur_(chemie)
http://www.kruidenvrouwtje.nl/voeding/zuren-basen.htm
http://www.natuurlijk-welzijn.org/artikel/ZURBAS.128.html
zouten :
http://home.wanadoo.nl/l.jongsma/Hzouten1.html#zout16
http://www.lenntech.com/zouten.htm

bacteriën en osmotische waarde
http://staff.science.uva.nl/~dcslob/lesbrieven/Fatima/default.html#Microbiologie

protozoa (parasieten) en osmotische waarde
http://www.edu.amsterdam.nl/flevopark/Geschiedenis/geschiedenis%20aarde/protozoa.htm

osmotische waarde :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Osmotische_waarde
http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?p=64204
http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=22010&view=next

Wat is osmose ? >>> TITEL : "Nederlandse samenvatting voor niet-vakgenoten".
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/science/2005/j.h.a.folgering/samenvat.pdf
================================================== ======================