PDA

Bekijk Volledige Versie : GeŽxtrudeerde korrelvoedingHarrie van der Linden
28-08-2006, 11:18
Hoe goed we het ook bedoelen, hoe nauwgezet we de zaadmengsels ook samenstellen of laten samenstellen, elk zaadmengsel blijft zeer onevenwichtig qua samenstelling: onvoldoende essentiële aminozuren, te weinig vitaminen, te weinig mineralen en sporenelementen. Voor een deel vangen we dit op door eivoer, groenten e.d. te verstrekken. Feit blijft dat de vogels een keuze kunnen maken uit het aangeboden voedsel en niet alles willen eten wat ze voorgezet krijgen. De gevolgen hiervan zijn binnen de vogelliefhebberij algemeen bekend, worden echter - jammer genoeg - zelden toegegeven.
De voornaamste gevolgen van onvolwaardige voeding zijn:
- veel gezondheidsproblemen als gevolg van een onevenwichtige voeding;
- de levensverwachting van de vogels ligt gemiddeld erg laag;
- de fokresultaten zijn vaak zeer onvoldoende;
- vaak is de kwaliteit van de nakomelingen eveneens onder de maat.

In navolging van de vogelvoedselindustrie in de USA, waar men op het gebied van vogelvoeding ongeveer 15 jaar op Europa vooruit loopt, is men in verschillende Europese landen een aantal jaren geleden eveneens begonnen met de productie van volledige vogelvoeders. Het gaat hierbij om een evenwichtige, volledig samengestelde korrelvoeding waarin alle voedingselementen in optimale hoeveelheden aanwezig zijn.
Er zijn gewoonlijk twee samenstellingen: een onderhoudsvoeder en een voeder bestemd tijdens de fokperiode. Deze producten worden ook in Nederland op de markt gebracht en zijn via de dierenspeciaalzaken verkrijgbaar. Er is korrelvoeding voor kanaries, tropische vogels, kleine- en papegaaiachtigen.

Via een modern fabricatieprocédé - de zogeheten extrusietechnologie - worden de zaden tot meel vermaald en vervolgens door toevoeging van water en damp kortstondig gekookt. Hierbij worden de voedingsstoffen 'ontsloten' waardoor de verschillende voedingselementen voor de vogels beter benutbaar worden: zetmeel wordt omgezet in suikers en vetten worden beter opneembaar. Door toevoeging van de noodzakelijke aminozuren, vitaminen, mineralen en sporenelementen ontstaat uiteindelijk een wetenschappelijk uitgebalanceerde korrelvoeding, die alle voedingsbehoeften van de vogels dekt.

Een jaar of vijf geleden heb ik, bij wijze van experiment, de helft van mijn vogelbestand overgezet op deze complete, korrelvoeding. Na een gewenningsperiode van ca. vijf weken zijn de vogels volledig op het nieuwe voer overgegaan. Hierbij ging ik als volgt te werk:
Een grote afsluitbare ton werd gevuld met de gebruikelijke zaadmengeling en de geëxtrudeerde korrel in de verhouding zaadmengsel: korrelvoer = 3:1. Vervolgens heb ik deze mengeling gedurende een drietal dagen aan de vogels verstrekt in porties die ongeveer het rantsoen voor drie dagen bevatte. Telkens als de vogels gevoerd waren, werd de voederton aangevuld met zuiver korrelvoer en vervolgens weer vermengd met het hierin nog aanwezige voer. Op deze wijze kregen de vogels elke keer dat het voer ververst werd iets meer korrelvoer en wat minder van de zaadmengeling. Zoals gezegd waren de vogels na ruim een maand volledig aan het geëxtrudeerde korrelvoer gewend. Tijdens de overgangsperiode werden de voerbakjes pas weer gevuld als het voer nagenoeg op was. De korrels kunnen als volledige voeding verstrekt worden, maar de volledigheid van de korrelvoeding wordt niet aangetast wanneer tot maximaal 25% zaden, fruit of groenten wordt bijgevoerd.
Zelf voer ik ca. 10-15% van de hun vertrouwde zaadmengeling bij; dit laatste vooral om te voorkomen - dat bijvoorbeeld bij verkoop van vogels - de koper in de problemen komt. Op deze manier blijven de vogels het klassieke zaadmengsel dus kennen. Naast deze geringe hoeveelheid zaden - die ik dus met een vooropgesteld doel (veilige overdracht aan eventuele kopers) maar ook als versnapering geef, krijgen mijn vogels dagelijks nog wat groenvoer, gekiemd zaad en/of wat fruit zoals hierboven vermeld, verder krijgen sommige vogels af en toe een meelworm of een stukje in melk geweekt oud brood.

Na ruim twee jaar ervaring met dit voer kwam ik tot de volgende conclusies:
-in vergelijking met de andere helft van mijn vogelbestand, die nog op de klassieke wijze gevoerd werden, lag het percentage jongen
dat op stok kwam ca. 30 procent hoger;
-de met het korrelvoer gevoerde vogels aten minder;
-de met het korrelvoer gevoerde vogels dronken meer;
-er was nauwelijks voederafval; er bleef alleen wat gruis in de voerbakjes over.
-weinig voederverspilling;
-de kostprijs van het geëxtrudeerde voer viel wel wat hoger uit dan de klassieke voederwijze, maar voorzover ik dat in die tijd kon
bekijken, was de iets hogere kostprijs wel een uitstekende investering.
Na twee jaar experimenteren heb ik al mijn vogels overgezet op korrelvoeding en voer ik slechts 10-15% zaden bij.

Thans ben ik zover dat ik deze voederwijze iedereen kan aanbevelen.
Harrie

natuurgould BelgiŽ
29-08-2006, 13:07
Hoe goed we het ook bedoelen, ..............

De voornaamste gevolgen van onvolwaardige voeding zijn:
- veel gezondheidsproblemen als gevolg van een onevenwichtige voeding;
- de levensverwachting van de vogels ligt gemiddeld erg laag;
- de fokresultaten zijn vaak zeer onvoldoende;
- vaak is de kwaliteit van de nakomelingen eveneens onder de maat.

In navolging van de vogelvoedselindustrie in de USA,............


Is de muil (en spijsverteringsgestel) van een krokodil bedoeld voor het grasmenu van een herbivoor ?
Is het imposante bek-wapen (en spijsverteringsgestel) van een hyacint ara dan bedoeld om pap te eten ?
Voeding behoort niet enkel soortspecifiek maar op zijn minst ook situatiespecifiek te zijn.
En bovendien, boven alles, behoort voeding ook dynamisch te zijn, naar piekprestaties en topvorm toe.
Kim Gevaert werd recent Europees Kampioene op de 100m en 200m.
Zet haar drie maand aan een stuk op een diëtistisch volwaardig menu van pellepetatjes met opgelegde haring en ui-ringetjes. Elke morgen, elke middag, elke avond dezelfde schotel. Wie denkt er dan nog dat ze binnen 3 maand nog steeds rekordtijden kan neerzetten...?
Fokkers verwachten dat hun vogels presteren als olympische atleten.
Atleten verdienen niet minder dan een volwaardige voeding te krijgen. Vogels ook.

Ondertussen is de voedingsindustrie over ons heen gewalst.
Hoe vaak weten wij mensen nog wat we eten? Hoeveel komt uit blikken en brikken, potten en pakken? Kwart- en halffabrikaten, de zogenaamde "voorbereide maaltijden" en diepvriesequivalenten zijn tot cultus verheven. Naast U.F.O 's zijn er vandaag dus ook U.E.O 's: Unidentified Eatable Objects.
Wie ze bereid heeft, weten we niet. Enkel dat ze 'eetbaar' zijn.

De link naar de liefhebberij is kort:
Als mensen zichzelf onachtzaam gaan voeden, heeft zulks dan ook gevolgen voor hun kat en hond? Hondenbrokken in zak en pak, kattenhapjes uit blik en pot... De parallellen zijn duidelijk.
U vindt dat alles vandaag de dag niet meer zo verwonderlijk, waarde lezer.
Begrijpelijk.
Vooral omdat de meest primaire levensbehoefte -die voeding is- in onze jachtige maatschappij nog slechts een derderangsitem mag zijn.
De voedingsindustrie is over ons heen gewalst:
Waar komt ons voedsel vandaan? En wie bereidt het?
En wat dacht U, kan dat alles betekenen voor de vogels op het kweekhok?
Jawel, ook daar steeds meer, siert het gemak de mens.

Dat precies de Amerikaanse vogelvoedingsindustrie door pelletfabrikanten telkens weer als grote voorbeeld wordt aangevoerd, is nauwelijks een referentie.
Dat daarbij tevens even zo vaak naar trends in honden- en kattenvoeding wordt verwezen, is niet enkel appelen met peren vergelijken, maar eerder rapen met citroenen vergelijken.

Dit debat voerde mijn vader reeds jaren geleden met de commercieel afgevaardigden van pelletfabrieken bij de introductie van hun product, hetwelk ze toen omschreven als "de vogelvoeding van de toekomst".

De twijfels die toen al bestonden, zijn er vandaag niet minder om.
Zeker bij de vaststelling dat al te veel collega's-fokkers van kanaries, Europese en exotische zaadeters, na proefnemingen afhaakten.

Ook op ons hok vonden gedurende 6 maand pelletsproeven plaats, met een grote onvoldoende.
Wijzelf zijn particuliere fokkers zonder enige commerciële binding met welke vogelvoedingsfabrikant dan ook.
Zal het u verbazen dat ons natuurbroed kweekbestand meerdere reproductieve gouldamadines-kweekvogels telt tussen 4 en 9 jaar oud ?
Zo onvolwaardig zal hun voeding dan toch ook weer niet zijn...

Vriendelijke groeten,

Lester Lievens
Erpe-Mere

Harrie van der Linden
29-08-2006, 13:58
Hallo Lester,
Het enige wat ik met dit onderwerp heb beoogd is de liefhebber deelgenoot te maken van mijn ervaringen met pellets en wel gedurende ruim vijf jaar. Verder niets. Wat u met die informatie doet is uw zaak. Ik heb er namelijk geen enkel belang bij want ik heb geen enkele binding met welke vogelvoederfabrikant dan ook.
Toegegeven, in het begin was ik mogelijk nog meer sceptisch dan u, maar ik heb me niet laten leiden door emoties of door verhalen die liefhebbers hadden "van horen zeggen". Ja, en dat was het dan wel wat ik er nog over zeggen wil.
Harrie

natuurgould BelgiŽ
29-08-2006, 19:16
............... maar ik heb me niet laten leiden door emoties of door verhalen die liefhebbers hadden "van horen zeggen".

Harry,
Met alle respect -en dat mag je letterlijk nemen- :
Dat je je in dergelijke context niet laat leiden door commentaren "van horen zeggen", siert je.
Dat je vogels er een goeie gezondheid en conditie op nahouden, behoeft niet eens beklemtoond.
Dat je intenties zuiver op de graat zijn, staat buiten kijf.

Conclusies op basis van "van horen zeggen" gaan evenmin bij ons op. Onze proefnemingen dateren van bij de lancering van de marketingoperatie door de desbetreffende grootfirma.
Onze vaststellingen bij uitgebreide proefnemingen op middellange termijn met diverse vogelsoorten bleken louter in mineur.
Wat de lange-termijn-gevolgen betreft, komt bij ons telkens weer de vraag rijzen of pelletgevoerde vogels na 10 à 15 generaties evolutie en entelechie-selectie op artificiële voeding, wel nog over een spijsvertering zullen beschikken die een natuurlijke voeding aankan. Welke veranderingen zullen er ter hoogte van krop- en kliermaag, lever, darmhuishouding en spijsverteringssappen aanmakende organen zijn opgetreden...? Zal één en ander geen invloed sorteren op de conditie van dergelijke pellet-geëvolueerde vogels éénmaal ze in de handen van nieuwe eigenaars terechtkomen die geen pellets voeren...? De enige zekerheid die overblijft, is onzekerheid.
Over de gezondheid en prestaties -ja zelfs op hoge leeftijd- van onze sinds 28 jaar in een natuuroptiek gefokte gouldamadines is er ondertussen reeds lang duidelijkheid en zekerheid, mede dankzij een evenwichtige benadering in natuurvoeding.

Uiteraard zal elke fokker best altijd de nuttigheid van zijn eigen ervaringsresultaten volgen.
Waarbij "van horen zeggen" de plaats krijgt die het verdient.
Immers bestaat er geen grotere overtuigingskracht dan de eigen.

Vr. gr.
Lester Lievens
http://natuurgould.be/Frameset_fusiehoklievens.htm

Antoni Hopmann
29-08-2006, 23:15
Beste Vogelvrienden!
Jaren geleden.Ik kan me niet precies herinneren wanneer,kwam een nieuw product op de markt: gekleurde korreltje die je door het kanariezaad kon mengen.Korreltjes vol vitaminen enz.enz. Je kon het kanarievoer ook kopen met een bepaald percentage van die korreltjes.Zelf mengen was goedkoper.
Menig kanariekweker,waaronder kwekers met honderden vogels en ook ik
mengden dus een bepaald percentage van die korreltjes door het voer.
Over een ding waren we het eens: De kanaries wilden het gewoon niet eten.
Jammer allemaal geldverspilling,maar toch iets wijzer geworden.Enige jaren geleden zag ik hier in een van de grootste zaken nog potten met die korrels.
Vond ik wel leuk en was ook een beetje nostalgie.Vorig jaar ging ik nog eens kijken,maar de potten waren verdwenen.
Het kan best zijn dat iemand zijn vogels op korrels krijgt.De kanarie echter is een vogel die het zaad pelt en daar is hij een groot deel van de dag mee bezig.

Ben Snijder
31-08-2006, 23:13
Nu begint het gedoe weer over de korrels, gelukkig kan ik zelf meepraten over dit fenomeen uit oorspronkelijk Amerika.
Nu kweek ik Japanse Meeuwen en Lonchura's en die staan niet bekend als de moeilijkste eters. Na de voorgestelde overgangstijd had ik dan alle vogels over op de Nutribird pellets, ging als een speer, maar 1 ding was ik niet blij mee! De hoeveelheid stront !! Echt ongelofelijk wat die vogels ineens kunnen produceren zeg, Nu kom ik uit de diervoedings branche, maar dit zijn dus allemaal afvalstoffen uit het Pelletvoedsel ! Dus het opname vermogen is helaas niet zo groot. Wat mij ook opviel is dat de ontlasting erg vochtig wordt, mijn witte meeuwen die opgekooid zaten voor een show werden binnen een week zo grauw dat ik ze met wassen niet meer netjes kon krijgen.
Dus mijn conclusie was, stoppen met de pellets en weer zaden voeren! Niet omdat het slecht voor de vogels zou zijn hoor, maar omdat er te veel weer uit kwam op een manier die ik niet echt smakelijk vond.

Ben Snijder ( Ten Post )

Harrie van der Linden
01-09-2006, 09:19
Hallo Ben
Uw klachten die u met nutribird had zijn bekend, maar voor de vogels zelf is het niet schadelijk. Met Harrison bijv. zou u die klachten niet gehad hebben, maar dit pelletvoer uit de USA is wel aanmerkelijk duurder. Het ging er mij in mijn bijdrage om, de liefhebbers iets over mijn ervaringen met pellets te vertellen. Om ook maar de schijn te vermijden dat ik er belang bij zou hebben als de liefhebbers pellets van bepaalde merken zouden gebruiken, heb ik geen fabrieksmerken genoemd. Ik heb er verschillende uitgeprobeerd en weet dus uit eigen ervaring wat er zoal verkrijgbaar is en vooral voor ons doel het beste te gebruiken.
Ook met zaadmengsels en een goed eivoer kun je goede resultaten bereiken. Maar een feit is dat je van een grasparkietpop op een leeftijd van 3 ŗ 4 jaar -om maar een concreet voorbeeld te noemen - met deze voeding eigenlijk geen nakomelingen meer kunt verwachten, met pellets gevoerd ligt dat aanmerkelijk gunstiger. Tenslotte - en dan laat ik dit onderwerp verder rusten - wens ik alle vogelliefhebbers goede broedresultaten om het even waar ze hun vogels meer voeren.
Harrie

Ton Koek
01-09-2006, 11:42
Tenslotte - en dan laat ik dit onderwerp verder rusten

Ik vind het juist heel nuttig ook andere geluiden te (laten) horen. Ken je iemand die Afrikaanse prachtvinkjes kweekt op pellets? Ik niet...

Mijn mening: pellets: gewoon lekker makkelijk, vooral voor papegaaien, voor andere vogels ongeschikt op langere termijn.

Ger
01-09-2006, 17:34
Tja.
Mag ik er nog even iets aan toevoegen,kijk voor het lange termijn resultaat eens naar de bio industrie.
Mest kuikens die 11 maal een medicatie toe gediend krijgen,voor ze klaar zijn voor de slacht,en die dan slechts 8 a 9 weken oud zijn.
De kippen evenzo,ze weten onderhand niet meer hoe ze overeind gehouden moeten worden.
Probeer maar eens op een mormale manier deze vogels weer op gewone granen te krijgen.
Kijk wie er gelijk heeft laten we in de midden,maar kijk even naar de vetbakken die uit de USA komen,en waar de voedseldeskundige tegenwoordig voor waarschuwen,of hoe ze het noemen =JUNKFOOD=.
Ik stel mijn vogels daaraan dus niet bloot.
Ger.

natuurgould BelgiŽ
12-09-2006, 18:35
Hallo Ger en anderen,
tussen oude geschriften en artikels vond ik een stukje, getiteld
"PELLETS, GEDOODVERFDE TOTAALVOEDING VAN DE TOEKOMST ? "
Voor Vogelcafť heb ik er vlug-vlug een samenvatting van gemaakt, hierna in 3delen.
Lester

peter wauben
10-10-2006, 23:06
Gaaf,was al een tijd op zoek naar zulke discussies.
Eventjes een reken sommetje:

1,5 kg zak harrison korrel staat voor € 15,- kan ook iets minder zijn.
20 kg goed zaadmengsel staat voor € 20,- mag ook iets meer zijn.


Dus 30 kg harrison kost je € 300,-
En 30 kg zaad kost je € 30,-
--------
verschil € 270,-

Waar is nu de verhouding gebleven :eek:
Vreten de vogels dan 10 x minder en zogenaamd volwaardiger:eek:
Dat noemt men geloof ik zakken vullen of zou ik toch liever nog eens voor € 270,- aan andere voedingsstoffen uitgeven ,zoals een appeltje ,buffalo's vitamine poedertje en groente.
Maar dan weet ik wel wat de vogels te vreten krijgen .
Ik ben helaas geen dom blondje en denk er dus het mijne over :D

natuurgould BelgiŽ
23-10-2006, 19:24
Eventjes een reken sommetje:
......
......Vreten de vogels dan 10 x minder en zogenaamd volwaardiger:eek:
......Dat noemt men geloof ik zakken vullen of zou ik toch liever nog eens voor € 270,- aan andere voedingsstoffen uitgeven ,zoals een appeltje ,buffalo's vitamine poedertje en groente.
Maar dan weet ik wel wat de vogels te vreten krijgen .


Peter,
Naast de louter rekenkundige overweging blijven er momenteel naar de toekomst toe té veel vragen. Ongetwijfeld zullen fabrikanten naar de toekomst toe stap voor stap wijzigingen en aanpassingen aanbrengen aan hun produkt, waardoor de bezwarenlijst die er vandaag is, ten dele kan wegvallen. Wellicht kunnen we dan met pellets op een dag wel gevarieerd, én dynamisch, echt situatiespecifiek, én echt soortspecifiek gaan voederen. En met een hogere acceptatiemarge bij meerdere soorten...? Wie weet...
Echter, hoe pellets ooit een antwoord kunnen geven op de problematiek van
gedenatureerde voedselstructuren bij kunstvoeding, die op lange termijn evenwichtige bio-evolutieprocessen destabliliseren, is momenteel op zijn minst onduidelijk.
Lester Lievens
www.natuurgould.be


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
QUOTE VAN DE WEEK :
“En de mens, die nooit beschroomd is om waar het in zijn kraam te pas komt, het fijne radarwerk
van de natuur met ruwe hand te verstoren, trekt er zijn zakelijk voordeel uit.” (H. vander Linden
in De Vogelwereld, 54e jaargang, nr 5)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°