PDA

Bekijk Volledige Versie : Voorkomen en beteugelen van ziektenHarrie van der Linden
14-08-2006, 22:06
Jaarlijks gaan veel vogels dood aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden als de eigenaar wat meer aan ziektepreventie had gedaan. Meer dan de helft van het aantal doodsoorzaken is terug te voeren op huisvestingsfouten, onvolledige voeding, gebrekkige hygiëne en het achterwege blijven van doelmatige voorzorgsmaatregelen. Wie zijn vogels in een tochtig en vochtig onderkomen huisvest of te veel vogels in een te kleine ruimte houdt, vraagt om narigheid. Hetzelfde geldt voor de liefhebber die zijn vogels uitsluitend zaad voorzet of de algemene hygiëne aan zijn laars lapt. Ook het instellen van een quarantaineperiode voor nieuw aangekochte vogels, behoort tot de normale voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ziekten. De aankoop van vogels van onbekende herkomst op vogelmarkten en vogelbeurzen is in menig opzicht een groot risico en moet om die reden worden afgeraden. Laten we toch vooral bedenken dat de goedkoopste en meest effectieve bestrijding van ziekten nog altijd het voorkómen ervan is.

Helaas kan ook de beste verzorging niet voorkomen dat er wel eens vogels ziek worden. Ook optimaal verzorgde vogels kunnen een longontsteking of een virusziekte oplopen of besmet worden met parasieten of bacteriën. Kortom ook de liefhebber die zijn dieren optimaal verzorgt, zal van tijd tot tijd met ziekten te maken krijgen.
Ongeacht de aard van de ziekte ziet de ene zieke vogel er bijna precies zo uit als de andere. Sommige vogels kunnen diarree of ademhalingsmoeilijkheden hebben, wat een aanwijzing kan zijn voor een bepaalde ziekte. Vaker worden we echter geconfronteerd met het volgende algemene beeld: een afkeer van beweging, opgezette veren, suffen, apathisch gedrag, veel slapen met twee poten op een stok in plaats van met één poot opgetrokken in de bevedering zoals normaal bij het slapen, half toegeknepen dof staande ogen, een verminderd vliegvermogen. Zodra een vogel een of verschillende van bovenstaande symptomen vertoont, moeten we ingrijpen.
Neem geen afwachtende houding aan, want een dag uitstel betekent meestal het einde voor de vogel; bovendien riskeert u bij een besmettelijke ziekte ook het leven van de andere vogels. Vang de vogel dus direct uit en probeer de aard van de ziekte te ontdekken.
Soms zijn de symptomen zo duidelijk dat de oorzaak van de ziekte gemakkelijk is vast te stellen en men gericht te werk kan gaan. In de meeste gevallen echter zal het stellen van een diagnose voor ons vogelhouders niet mogelijk zijn. Wanneer u er zelf niet uitkomt, aarzel dan niet een dierenarts te raadplegen. Uiteindelijk is hij de eerst aangewezen persoon om bij ziekten van dieren hulp te bieden. Het is stellig waar, dat één zieke vogel vaak minder waard is dan een bezoek aan de dierenarts, maar als de mogelijkheid van een besmettelijke ziekte niet uitgesloten is, is het een welbestede uitgave. Een catastrofe zoals een totale ontvolking van uw fokkerij, kost u behalve veel geld ook een aantal slapeloze nachten. Bovendien ben ik van mening dat iemand die dieren wil houden ook de consequenties ervan dient te aanvaarden.

Wat de oorzaak van het kwaad ook mag zijn, zet een zieke vogel altijd apart, het liefst in een zgn. ziekenkooi die voorzien is van een regelbare warmtebron. Vogels hebben een hoge stofwisselingsgraad, hun lichaamstemperatuur ligt enkele graden Celsius boven die van de mens, zodat iedere storing of ziekte gemakkelijk de normale regulatiesystemen in het lichaam in de war brengt. Een zieke vogel zal dan ook spoedig moeite hebben zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. Ook de bloedcirculatie is verminderd, waardoor het ziekteproces versneld wordt en de weerstand tegen andere ziekten snel afneemt. Essentieel is te trachten hierin wat verbetering te brengen door de patiënt extra warmte te verschaffen. Begin met de temperatuur in de ziekenkooi op ongeveer 30 graden Celsius af te stellen. Blijft de vogel bij deze temperatuur 'dik' zitten, voer dan de temperatuur tot 35 graden op. Als de vogel met open snavel begint te hijgen, is het te warm en moet de temperatuur omlaag. In lichte ziektegevallen heeft het verblijf in een verwarmde omgeving vaak een verrassend resultaat. De warmte, benodigd voor het op peil houden van de lichaamstemperatuur, stelt de vogel in staat met zijn eigen afweermiddelen de ziekte te overwinnen. Wanneer de vogel opgeknapt is, kan de temperatuur over een periode van een paar dagen geleidelijk weer worden teruggebracht tot de normale. Enkele dagen daarna kan de vogel weer in zijn eigen omgeving worden losgelaten.

Als kort na elkaar verschillende vogels ziek worden, zijn er twee manieren om het kwaad te bestrijden. De eerste en helaas meest gebruikelijke is, zelf te klungelen met producten die men bij de hand heeft. De kans dat men er op deze manier in slaagt de ziekte onder controle te krijgen, is bijzonder klein. De tweede en verreweg de beste manier van werken is, alle vogels met verdachte symptomen apart te zetten, niets toe te dienen en zich onmiddellijk tot een dierenarts te wenden met het verzoek onderzoek te verrichten. Men kan zich ook richten tot de Faculteit Diergeneeskunde, Kliniek voor Gezelschapsdieren, afdeling kleine gezelschapsdieren, vogels en bijzondere dieren te Utrecht, telefoon (afspraken) 030-2539411. De kosten die deze instelling voor het onderzoek in rekening brengt, vallen over het algemeen wel mee.
Voor het onderzoek kan men het beste een zieke vogel aanbieden die naar alle waarschijnlijkheid toch niet meer te redden is. De dierenarts kan het dier dan pijnloos uit zijn lijden verlossen en het onderzoek onmiddellijk daarna verrichten. Het pijnloos doden van een stervende vogel kan nauwelijks bezwaarlijk zijn, te meer omdat de ziekteverwekkers veel beter te achterhalen zijn bij een post-mortem onderzoek waardoor andere vogels mogelijk gered kunnen worden.
Men heeft gewoonlijk ongeveer 48 uur nodig om één of verschillende bacteriën te determineren en te identificeren - iets meer tijd als het om paratyfus of om chlamydiose (papegaaienziekte) gaat - maar na het eerste onderzoek is meestal al een min of meer gerichte behandeling mogelijk. Zieke vogels die binnen drie etmalen na het optreden van ziekteverschijnselen met de juiste medicijnen worden behandeld, hebben een reële kans op herstel. Daarna verminderen de kansen op welslagen naar gelang men het onderzoek uitstelt.
Harrie

erna007
15-08-2006, 13:46
Ik heb je stuk gelezen en meteen gekopieerd. Heel interessant. Zeker voor een beginnende leerling zoals ik ben. Ik weet dat hygiene top 1 staat. En dat er meerdere soorten voedsel nodig is voor de vogels heb ik dus ook al de afgelopen week geleerd hier. Bedankt. Ik zou zowat zeggen laat ons forum dit maar plaatsen onder Wist u dat.... .Toppie
erna;)