PDA

Bekijk Volledige Versie : donkerfactorDaniel
05-08-2006, 19:46
Is de donkerfactor bij grasparkieten geslachts gebonden?

Coert
05-08-2006, 23:17
Daniel,

de donkerfactor bij grasparkieten vererft dominant onafhankelijk van het geslacht.
enkele voorbeelden;

Donker(......) x (.....) geeft
50% donker (......) en 50% (......).

Donker(......) x Donker(......) geeft
25 % (.......)
50% donker (......)
25% dubbel donker (......)

Dubbel Donker(......) x (......) geeft
100% donker (......)

DubbelDonker(......) x Donker(......) geeft
50% donker (......)
50% dubbel donker (......)

DubbelDonker(......) x dubbelDonker(......) geeft
100% dubbel donker (......)
( deze koppeling is niet raadzaam in verband met slechtere bevedering)

op de puntjes kun je de diverse kleuren invullen let daarbij wel op de vererving van die kleuren.
donker factoren zijn nagenoeg niet zichtbaar bij lutino en ino maar ze bestaan wel.

Coert.

Harrie van der Linden
11-08-2006, 22:39
Aanvulling op het thema donkerfactor
De donkerfactor vererft autosomaal en is incompleet dominant. Hetzelfde geldt voor de grijsfactor, de violetfactor de spanglefactor, de Hollandsbontfactor en de Australischbontfactor.
De paring uitkomsten Donker (…) x Donker (…) zijn niet helemaal juist weergegeven. Dit moet zijn:
De paring donkergroen x donkerblauw (lees kobalt) geeft:
25% lichtgroen/blauw;
25% donkergroen/blauw type 1;
25% donkergroen/blauw type 2;
25% olijfgroen/blauw.

Nu kom ik nog even terug op de uitkomsten donkergroen/blauw type 1 en donkergroen/blauw type 2. Wat is het verschil tussen beide typen? Welnu, indien de donkerfactor gekoppeld is aan de groenfactor, spreken we van een donkergroen/blauw type 1, in het geval dat de donkerfactor gekoppeld is aan de blauwfactor is er sprake van een donkergroen/blauw type 2. Anders gezegd: donkergroen/blauw type 1 ontleent zijn donkerfactor aan de oudervogel uit de groenserie, de donkergroen/blauw type 2 aan de oudervogel uit de blauwserie.
Afgaande op de uiterlijke verschijningsvorm van de vogel maakt het niets uit of we nu met een donkergroen/blauw type 1 dan wel met een donkergroen/blauw type 2 te maken hebben, immers donkergroen is donkergroen. Gaan we echter met dergelijke vogels kweken, dan zijn de uitkomsten geheel verschillend.
Uit de paring donkergroen/blauw type 1 x hemelsblauw zijn de theoretische uitkomsten:
50% donkergroen/blauw;
50% hemelsblauw.
Paren we echter een donkergroen/blauw type 2 aan een hemelsblauwe dan zijn de theoretische verwachtingen:
50% lichtgroen/blauw;
50% kobalt.

De praktische kweek is echter nog veel opmerkelijker, want uit de paring donkergroen/blauw type 1 x hemelsblauw krijgen we:
42% donkergroen/blauw;
42% hemelsblauw;
8%lichtgroen/blauw;
8% kobalt.

Uit de paring donkergroen/blauw type 2 x hemelsblauw komt:
42% lichtgroen/blauw,
42% kobalt,
8% hemelsblauw
8% donkergroen/blauw.
Deze afwijkende uitkomsten worden veroorzaakt door een uitwisseling
van oorspronkelijk gekoppelde factoren tijdens de meiose.
In de erfelijkheid noemen we dit een 'crossing-over.’
Over dat laatste begrip kom ik op deze site nog wel eens terug.
Harrie van der Linden